Sněmovní tisk 662
Novela z. o insolvenčních správcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 662/0 dne 11. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1416).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 662/2, který byl rozeslán 20. 3. 2013 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1613).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 76, dokument 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 4. 2013 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2013 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 194).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 5. 2013 poslancům jako tisk 662/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 5. 2013 poslancům jako tisk 662/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 41, usnesení č. 1697).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 6. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 185/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nucená správa, povinnosti úředníka, solventnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)