Usnesení PS č. 1697

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/3/ - vrácenému Senátem (11. června 2013)

Související sněmovní tisky

662 Novela z. o insolvenčních správcích
ISP (příhlásit)