Sněmovní tisk 635
Novela z. o občanských průkazech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Marie Nedvědová, Miroslav Opálka, Vojtěch Adam) předložila sněmovně návrh zákona 16. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 635/0 dne 19. 3. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2012 jako tisk 635/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 5. 2012 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 2. 5. 2012 na 38. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 26. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1605).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Informatika, informační systém, Registry
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: identifikační průkaz, osobní údaje, státní občan

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)