Sněmovní tisk 225
Návrh novely zákona o důchodovém pojištění a dalších zákonů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 225/0 dne 20. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: PhDr. Vladimír Špidla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 399).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 225/2, který byl rozeslán 3. 9. 1997 v 20:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 9. 1997 na 13. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 483).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 225/3, který byl rozeslán 15. 10. 1997 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 497).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/80, dokument 1997/80/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jaroslav Horák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 10. 1997 a přijal usnesení č. 1997/23, které bylo rozdáno jako tisk 1997/80/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 10. 1997 a přijal usnesení č. 1997/55, které bylo rozdáno jako tisk 1997/80/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/138).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 1997.

Zákon vyhlášen 2. 12. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 289/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Důchody, Potřebnost sociální, Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky, životní minimumISP (příhlásit)