Sněmovní tisk 1920
Zákon o advokacii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 1995.
Zástupce navrhovatele: Pavela Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1920/0 dne 18. 9. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 9. 1995. Vláda zaslala stanovisko 16. 10. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 10. 1995 jako tisk 1920/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 85/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Advokacie, Komory

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justiceISP (příhlásit)