Stenografický zápis 37. schůze, 7. prosince 1995


Předseda PSP Milan Uhde


XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Václav Grulich
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Václav Grulich
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek
Poslanec Jiří Vyvadil


V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Payne
Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Miloslav Výborný


XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821

Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Jan Decker
Poslanec František Kozel
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Ladislav Nedorost
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec František Kačenka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Martin Přibáň


VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení

Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec František Brožík
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal


XV. Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1904 - prvé čtení

Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Frank
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Marek Benda


XVI. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - prvé čtení

Poslanec Josef Pavela
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Pavela


XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Martin Syka
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Josef Holub
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena
(Schůze opět

Místopředseda PSP Jan Kasal


XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Poslanec Jiří Vyvadil
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jan Kryčer
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaroslav Novák
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda PSP Milan Uhde
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jaroslav Ortman
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Ortman
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Kryčer
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Kryčer
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vladimír Řezáč
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vladimír Řezáč
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Frank
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Milada Kadlecová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Vladimír Řezáč
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Josef Valenta
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Jan Vik
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Tomáš Páv
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Jan Vik
Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Jan Vik
Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Jan Vik
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jaroslav Soural
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jaroslav Soural
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončena


Přihlásit/registrovat se do ISP