Sněmovní tisk 1643
Interpelace poslance Pavla Seifera


Autor: Mgr. Pavel Seifer
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých
Podáno: 1995-04-05
Odesláno adresátovi: 1995-04-11
Odpověď rozeslána 5.04.1995 jako tisk 1643 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)