Sněmovní tisk 1618
Interpelace poslance Václava Franka


Autor: Václav Frank
Adresát: František Benda
Interpelace poslance Václava Franka
Podáno: 1995-03-30
Odesláno adresátovi: 1995-04-02
Odpověď rozeslána 30.03.1995 jako tisk 1618 A.
Úplný název: Interpelace poslance Václava Franka na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci prošetření a přijetí odpovídajícího opatření v souvislosti s dalším rozšiřováním dobývacího prostoru lomu "Hvížďalka", jehož držitelem je a. s. Pragocement Radotín
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)