Sněmovní tisk 1542
Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka


Autor: Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.
Adresát: Pavel Tigrid
Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka
Podáno: 1995-02-21
Odesláno adresátovi: 1995-02-27
Odpověď rozeslána 21.02.1995 jako tisk 1542 A.
Úplný název: Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci způsobu, jakým zbytkový s. p. EDITIO SUPRAPHON disponuje s nakladatelskými právy na díla českých autorů
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)