Zemědělský výbor
Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství

Předseda

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.ISP (příhlásit)