Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Tomáš Chalupa

Celkem nalezen 1 dokument.

KódReferenceNázevStav
16336/10KOM(2010) 642 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnostiPostoupit k projednání Sněmovnou


ISP (příhlásit)