Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Ladislava Zelenková

Celkem nalezeno 15 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
16195/09KOM(2009) 622 v konečném zněníZelená kniha o Evropské občanské iniciativěVzato na vědomí
11968/09KOM(2009) 329 v konečném zněníZELENÁ KNIHA - Podpora mobility mladých lidí ve vzděláváníVzato na vědomí
 6852/09KOM(2009) 73 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2010Vzato na vědomí
17537/08COM(2008) 868 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nové dovednosti pro nová pracovní místa: předvídání a přizpůsobování potřeb pracovního trhu a vzdělávacích potřebPodporuje pozici ČR
11631/08KOM(2008) 423 v konečném zněníZELENÁ KNIHA - Migrace a mobilita: úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EUVzato na vědomí
11517/08KOM(2008) 412 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovená sociální agenda: příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století 
11473/08KOM(2008) 425 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školstvíVzato na vědomí
11380/08KOM(2008) 442 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt "Ovoce do škol"Podrobné usnesení
 6688/08KOM(2008) 72 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2009Rámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace
13426/07KOM(2007) 558 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán vzdělávání dospělých: K učení je vždy vhodná dobaVzato na vědomí
12772/07KOM(2007) 498 v konečném zněníSdělení Komise - Podpora plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnostiVzato na vědomí
10255/07KOM(2007) 359 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistotyVzato na vědomí
 6788/07KOM(2007) 65 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Roční politická strategie pro rok 2008Vzato na vědomí
 5899/07KOM(2007) 27 v konečném zněníZELENÁ KNIHA - K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EUVzato na vědomí
12554/06COM(2006) 479 finalProvádění Lisabonského programu Společenství - Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzděláváníVzato na vědomí


ISP (příhlásit)