Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. František Novosad

Celkem nalezeno 13 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 5899/13COM(2013) 18 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní palivaBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 5736/13COM(2013) 17 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní palivaBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7640/12KOM(2012) 94 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Účetní pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatuProjednat
 7639/12KOM(2012) 93 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvímProjednat
17308/11KOM(2011) 747 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturáchVzato na vědomí
15451/11KOM(2011) 609 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovaceVzato na vědomí
15253/11KOM(2011) 611 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráceSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15251/11KOM(2011) 610 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupeníSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15250/11KOM(2011) 612 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15249/11KOM(2011) 614 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15247/11KOM(2011) 607 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006Vzato na vědomí
15243/11KOM(2011) 615 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
10394/10KOM(2010) 254 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Fondy pro řešení problémů bankPodporuje pozici ČR


ISP (příhlásit)