Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Jan Bauer

Celkem nalezeno 27 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 9145/10 Podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcechBere na vědomí s doporučením
17513/09 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropském ochranném příkazuPodporuje pozici ČR
14959/09KOM(2009) 554 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování)Vzato na vědomí
14863/09KOM(2009) 551 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochranyVzato na vědomí
13945/09KOM(2009) 509 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)Vzato na vědomí
13944/09KOM(2009) 508 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)Vzato na vědomí
11917/09KOM(2009) 338 v konečném zněníNávrh RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ RADY o právu na tlumočení a překlad při trestním řízeníVzato na vědomí
11726/09KOM(2009) 294 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady, kterým se agentuře zřízené nařízením XX svěřují úkoly týkající se provozního řízení SIS II a VIS v oblasti působnosti hlavy VI Smlouvy o EUVzato na vědomí
11722/09KOM(2009) 293 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a právaVzato na vědomí
11709/09KOM(2009) 292 v konečném zněníSdělení Komise - Legislativní balíček, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a právaVzato na vědomí
11060/09KOM(2009) 262 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanůmVzato na vědomí
16934/08COM(2008) 825 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů v zájmu účinného uplatňování nařízení (ES) č. [_/_] (kterým se stanoví kritéria a postupy určující členský stát odpovědný za přezkoumání žádosti o mezinárodní ochranu podané v některém z členských států státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti)Vzato na vědomí
16913/08COM(2008) 815 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální standardy pro přijímání žadatelů o azylVzato na vědomí
14317/08KOM(2008) 661 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatěVzato na vědomí
12008/08KOM(2008) 461 v konečném zněníZpráva Komise Radě "Přezkum přechodných opatření pro nabývání zemědělských nemovitostí, která byla stanovena smlouvou o přistoupení z roku 2003"Vzato na vědomí
11615/08KOM(2008) 428 v konečném zněníNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnotySchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
11159/08KOM(2008) 237 v konečném zněníZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2007 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamentyVzato na vědomí
10255/08KOM(2008) 323 v konečném zněníSdělení Komise: Evropská iniciativa pro transparentnost - Rámcová pravidla pro styk se zástupci zájmových skupin (rejstřík a etický kodex)Vzato na vědomí
 9387/08SEC(2008) 571 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zrušení rozhodnutí Rady 2005/185/EC o existenci nadměrného schodku v České republiceVzato na vědomí
14942/07KOM(2007) 677 v konečném zněníNávrh směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí

12ISP (příhlásit)