Celkem nalezeno 2040 dokumentů. (6. strana, celkem 136 stran)

KódReferenceNázevStav
11937/13COM(2013) 485 finalZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Evropskému parlamentu a Radě o činnostech ústřední jednotky systému Eurodac za rok 2012Vzato na vědomí bez projednávání
11932/13COM(2013) 507 finalNávrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se na rybolovné období 2013-2014 stanoví rybolovná práva pro sardel obecnou v Biskajském zálivuVzato na vědomí bez projednávání
11917/13COM(2013) 479 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Začlenění emisí z námořní dopravy do politiky EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynůVzato na vědomí bez projednávání
11915/13COM(2013) 468 finalZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o přidané hodnotě makroregionálních strategiíVzato na vědomí bez projednávání
11894/13COM(2013) 463 finalZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Osmá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti Regionální a městský rozměr krizeVzato na vědomí bez projednávání
11876/13COM(2013) 442 finalZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ O provádění iniciativy v oblasti surovinVzato na vědomí bez projednávání
11862/13COM(2013) 472 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)Vzato na vědomí bez projednávání
11861/13COM(2013) 478 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Závěrečné hodnocení nařízení (ES) č. 614/2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+)Vzato na vědomí bez projednávání
11859/13COM(2013) 461 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení financí Unie založeném na dosažených výsledcíchVzato na vědomí bez projednávání
11857/13COM(2013) 454 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Další kroky v provádění vnitrostátních strategií integrace RomůVzato na vědomí bez projednávání
11853/13COM(2013) 425 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 1-4/2013Vzato na vědomí bez projednávání
11851/13COM(2013) 480 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013Vzato na vědomí bez projednávání
11850/13COM(2013) 443 finalZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Lepší léky pro děti - od koncepce ke skutečnosti Souhrnná zpráva o zkušenostech získaných na základě používání nařízení (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použitíVzato na vědomí bez projednávání
11843/13COM(2013) 448 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 5/2013Vzato na vědomí bez projednávání
11841/13COM(2013) 482 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Smlouvu o obchodu se zbraněmiVzato na vědomí bez projednávání

<<2345678910>>ISP (příhlásit)