Celkem nalezeno 2069 dokumentů. (2. strana, celkem 138 stran)

KódReferenceNázevStav
15283/19COM(2019) 651 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2020 (vypracovaná v souladu s článkem 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)Navrženo k projednání
15267/19COM(2019) 652 finalDoporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozónyNavrženo k projednání
15242/19COM(2019) 638 finalZpráva Komise o činnosti výborů v roce 2018Navrženo k projednání
15239/19COM(2019) 627 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategická zpráva o provádění evropských strukturálních a investičních fondů pro rok 2019Navrženo k projednání
15233/19COM(2019) 625 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a dopadu ustanovení o nepovinném označování podle nařízení (ES) č. 1760/2000 ve znění nařízení (EU) č. 653/2014Navrženo k projednání
15232/19COM(2019) 633 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Rady 2006/117/EURATOM o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole v členských státech: třetí zprávaNavrženo k projednání
15225/19COM(2019) 632 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o pokroku v provádění směrnice Rady 2011/70/Euratom a inventáři radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, které se nacházejí na území Společenství, a výhledu do budoucna: druhá zprávaNavrženo k projednání
15216/19COM(2019) 641 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční monitorovací zpráva o provádění programu na podporu strukturálních reforem za rok 2018Navrženo k projednání
15215/19COM(2019) 634 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění článku 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politikyNavrženo k projednání
15209/19COM(2019) 630 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesených pravomocí svěřených Komisi podle nařízení (ES) č. 1007/2009 ve znění nařízení (EU) 2015/1775 o obchodování s produkty z tuleňůNavrženo k projednání
15197/19COM(2019) 635 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění včelařských programůNavrženo k projednání
15126/19COM(2019) 631 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971Navrženo k projednání
15091/19COM(2019) 624 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971Navrženo k projednání
15090/19COM(2019) 639 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 654/2014 ze dne 15. května 2014Navrženo k projednání
15088/19COM(2019) 623 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchoduNavrženo k projednání

<<123456>>ISP (příhlásit)