Celkem nalezeno 2180 dokumentů. (140. strana, celkem 146 stran)

KódReferenceNázevStav
12391/10KOM(2010) 381 v konečném zněníNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státěVzato na vědomí
12387/10KOM(2010) 369 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ - Přezkum směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladůVzato na vědomí
12386/10KOM(2010) 368 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ../../EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
12380/10KOM(2010) 384 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) - Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010-2015Vzato na vědomí
12371/10KOM(2010) 380 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o svobodě členských států rozhodovat o pěstování geneticky modifikovaných plodinVzato na vědomí
12360/10KOM(2010) 370 v konečném zněníBÍLÁ KNIHA o systémech záruk v pojišťovnictvíVzato na vědomí
12346/10KOM(2010) 371 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorůVzato na vědomí
12341/10KOM(2010) 354 v konečném zněníZpráva Komise o činnosti výborů v roce 2009Vzato na vědomí
12211/10KOM(2010) 378 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnostiSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
12209/10KOM(2010) 353 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva Komise o Záručním fondu a jeho správě za rok 2009Vzato na vědomí
12208/10KOM(2010) 379 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnáníShledáno překročení pravomocí ES
12171/10KOM(2010) 362 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimuVzato na vědomí
12104/10KOM(2010) 339 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhéVzato na vědomí
12102/10KOM(2010) 365 v konečném zněníZelená kniha - Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v EvropěPostoupeno výborům
12075/10KOM(2010) 364 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státyVzato na vědomí

<<136137138139140141142143144>>ISP (příhlásit)