Celkem nalezeno 2180 dokumentů. (139. strana, celkem 146 stran)

KódReferenceNázevStav
12680/10KOM(2010) 377 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.. o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozónyVzato na vědomí
12675/10KOM(2010) 376 v konečném zněníNávrh nařízení Rady (EU) č. ../.. o rozšíření oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/yy o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozónyVzato na vědomí
12664/10KOM(2010) 394 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o ukončení konzultací s Nigerskou republikou podle článku 96 revidované dohody z CotonouVzato na vědomí
12653/10KOM(2010) 386 v konečném zněníPolitika EU pro boj proti terorismu: dosažené úspěchy a budoucí úkolyVzato na vědomí
12614/10KOM(2010) 403 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITERVzato na vědomí
12604/10KOM(2010) 395 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.. o schvalování zemědělských a lesnických vozidelVzato na vědomí
12603/10KOM(2010) 389 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020Vzato na vědomí
12579/10KOM(2010) 385 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přehled o správě informací v prostoru svobody, bezpečnosti a právaVzato na vědomí
12564/10KOM(2010) 392 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízeníVzato na vědomí
12562/10COM(2010) 401 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu spolupráce a ověřováníVzato na vědomí
12558/10COM(2010) 400 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu spolupráce a ověřováníVzato na vědomí
12494/10KOM(2010) 373 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Potvrzení volného pohybu pracovníků: práva a hlavní vývojové změnyVzato na vědomí
12446/10KOM(2010) 390 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o provádění evropského programu pro kulturuVzato na vědomí
12438/10KOM(2010) 393 v konečném zněníPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuřeVzato na vědomí
12393/10COM(2010) 382 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Ochrana finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům: výroční zpráva za rok 2009Vzato na vědomí

<<135136137138139140141142143>>ISP (příhlásit)