Celkem nalezeno 2093 dokumentů. (138. strana, celkem 140 stran)

KódReferenceNázevStav
11046/10KOM(2010) 262 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU - OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ESVzato na vědomí
10963/10KOM(2010) 273 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.., kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů o střelných zbraních a stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střelivaVzato na vědomí
10912/10KOM(2010) 309 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenstvíVzato na vědomí
10865/10KOM(2010) 311 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EUVzato na vědomí
10827/10KOM(2010) 289 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturáchVzato na vědomí
10826/10KOM(2010) 285 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Zpráva o uplatňování doporučení Komise 2009/385/ES, kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze (doporučení o odměňování členů správních orgánů z roku 2009), ze strany členských států EUVzato na vědomí
10825/10KOM(2010) 286 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Zpráva o uplatňování doporučení Komise 2009/384/ES o politice odměňování v odvětví finančních služeb ze strany členských států EU doporučení z roku 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služebVzato na vědomí
10823/10KOM(2010) 284 v konečném zněníZELENÁ KNIHA - Správa a řízení podniku ve finančních institucích a politika odměňováníVzato na vědomí
10822/10KOM(2010) 301 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Regulace finančních služeb v zájmu udržitelného růstuVzato na vědomí
10820/10KOM(2010) 264 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služebVzato na vědomí
10816/10KOM(2010) 263 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služebVzato na vědomí
10763/10KOM(2010) 282 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE - Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2009Vzato na vědomí
10741/10KOM(2010) 297 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o některých omezujících opatřeních vůči EritrejiVzato na vědomí
10610/10KOM(2010) 271 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu trhů podle předpisového rámce EU (třetí zpráva) - Další kroky směrem ke konsolidaci vnitřního trhu pro elektronické komunikaceVzato na vědomí
10578/10KOM(2010) 270 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a AustráliíVzato na vědomí

<<134135136137138139140>>ISP (příhlásit)