Celkem nalezeno 2155 dokumentů. (138. strana, celkem 144 stran)

KódReferenceNázevStav
12558/10COM(2010) 400 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu spolupráce a ověřováníVzato na vědomí
12494/10KOM(2010) 373 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Potvrzení volného pohybu pracovníků: práva a hlavní vývojové změnyVzato na vědomí
12446/10KOM(2010) 390 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o provádění evropského programu pro kulturuVzato na vědomí
12438/10KOM(2010) 393 v konečném zněníPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuřeVzato na vědomí
12393/10COM(2010) 382 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Ochrana finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům: výroční zpráva za rok 2009Vzato na vědomí
12391/10KOM(2010) 381 v konečném zněníNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státěVzato na vědomí
12387/10KOM(2010) 369 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ - Přezkum směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladůVzato na vědomí
12386/10KOM(2010) 368 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ../../EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
12380/10KOM(2010) 384 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) - Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010-2015Vzato na vědomí
12371/10KOM(2010) 380 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o svobodě členských států rozhodovat o pěstování geneticky modifikovaných plodinVzato na vědomí
12360/10KOM(2010) 370 v konečném zněníBÍLÁ KNIHA o systémech záruk v pojišťovnictvíVzato na vědomí
12346/10KOM(2010) 371 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorůVzato na vědomí
12341/10KOM(2010) 354 v konečném zněníZpráva Komise o činnosti výborů v roce 2009Vzato na vědomí
12211/10KOM(2010) 378 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnostiSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
12209/10KOM(2010) 353 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva Komise o Záručním fondu a jeho správě za rok 2009Vzato na vědomí

<<134135136137138139140141142>>ISP (příhlásit)