Celkem nalezeno 2103 dokumentů. (138. strana, celkem 141 stran)

KódReferenceNázevStav
11423/10KOM(2010) 291 v konečném zněníVýroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamentyVzato na vědomí
11325/10COM(2010) 329 finalSdělení Komise Radě - Zhodnocení opatření přijatých Belgií, Českou republikou, Německem, Irskem, Španělskem, Francií, Itálií, Nizozemskem, Rakouskem, Portugalskem, Slovinskem a Slovenskem v reakci na Doporučení Rady ze dne 2. prosince 2009 s cílem odstranění nadměrného schodkuVzato na vědomí
11250/10KOM(2010) 280 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových vozidel z hlediska elektrické bezpečnostiVzato na vědomí
11212/10KOM(2010) 314 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochranyVzato na vědomí
11204/10KOM(2010) 310 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady ze dne [..] o povinném použití předpisů č. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 a 125 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidlaVzato na vědomí
11173/10KOM(2010) 317 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismuVzato na vědomí
11172/10KOM(2010) 316 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismuVzato na vědomí
11137/10KOM(2010) 308 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního systému (GNSS)Vzato na vědomí
11130/10KOM(2010) 296 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový impuls pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020Vzato na vědomí
11055/10KOM(2010) 302 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makroekonomické pomoci Moldavské republiceVzato na vědomí
11046/10KOM(2010) 262 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU - OČEKÁVANÝ DOPAD ČLÁNKU 122a SMĚRNICE 2006/48/ESVzato na vědomí
10963/10KOM(2010) 273 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.., kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů o střelných zbraních a stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střelivaVzato na vědomí
10912/10KOM(2010) 309 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenstvíVzato na vědomí
10865/10KOM(2010) 311 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EUVzato na vědomí
10827/10KOM(2010) 289 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturáchVzato na vědomí

<<134135136137138139140141>>ISP (příhlásit)