Celkem nalezeno 2068 dokumentů. (134. strana, celkem 138 stran)

KódReferenceNázevStav
11927/10KOM(2010) 361 v konečném zněníZpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení Evropského roku mezikulturního dialogu 2008Vzato na vědomí
11916/10KOM(2010) 358 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeniVzato na vědomí
11901/10KOM(2010) 355 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dohled nad obchodním a distribučním trhem - "Na cestě k efektivnějšímu a spravedlivějšímu vnitřnímu obchodnímu a distribučnímu trhu do roku 2020"Vzato na vědomí
11883/10KOM(2010) 352 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu - nový politický rámec pro evropský cestovní ruchVzato na vědomí
11807/10KOM(2010) 367 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Lepší koordinace hospodářské politiky pro stabilitu, růst a nová pracovní místa - Nástroje pro silnější správu ekonomických záležitostí EUVzato na vědomí
11805/10KOM(2010) 350 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské uniePostoupit k projednání Sněmovnou
11795/10KOM(2010) 327 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o účincích směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES na hospodářský cyklusVzato na vědomí
11743/10KOM(2010) 346 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení v polovině období statistického programu Společenství 2008-2012Vzato na vědomí
11723/10KOM(2010) 349 v konečném zněníNávrh nařízení Rady (EU) č. ../2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči SomálskuVzato na vědomí
11711/10KOM(2010) 356 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v Evropské uniiVzato na vědomí
11682/10KOM(2010) 332 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Evropsko-středomořské dohody v oblasti letectví mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11677/10KOM(2010) 303 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Evropsko-středomořské dohody v oblasti letectví uzavřené mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11676/10KOM(2010) 338 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé 
11647/10KOM(2010) 335 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Výroční zpráva za rok 2010 o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie a o jejich provádění v roce 2009Vzato na vědomí
11641/10KOM(2010) 322 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí

<<130131132133134135136137138>>ISP (příhlásit)