Celkem nalezeno 2121 dokumentů. (133. strana, celkem 142 stran)

KódReferenceNázevStav
13372/10KOM(2010) 436 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění aplikací dálkového průzkumu a o využívání finančních zdrojů poskytnutých pro tyto účely podle nařízení Rady (ES) č. 78/2008 (průběžná zpráva)Vzato na vědomí
13329/10SEK(2010) 1003 v konečném zněníDoporučení Komise Radě týkající se účasti Evropské unie na jednáních o Úmluvě o potravinové pomociVzato na vědomí
13303/10KOM(2010) 424 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o schválení uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhéVzato na vědomí
13302/10KOM(2010) 425 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o schválení podpisu dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhéVzato na vědomí
13216/10KOM(2010) 462 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012)Vzato na vědomí
13116/10KOM(2010) 453 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/002 ES/CataluVzato na vědomí
13113/10KOM(2010) 452 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugalsko)Vzato na vědomí
13111/10KOM(2010) 451 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Dánsko)Vzato na vědomí
13082/10KOM(2010) 459 v konečném zněníNávrh nařízení Rady (EU) č. ../2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007Vzato na vědomí
13071/10KOM(2010) 454 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady, kterým se pozměňuje a prodlužuje období uplatňování rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráciVzato na vědomí
13069/10KOM(2010) 420 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasůVzato na vědomí
13068/10KOM(2010) 419 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasůVzato na vědomí
13061/10KOM(2010) 410 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasůVzato na vědomí
13059/10KOM(2010) 409 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních pasůVzato na vědomí
13045/10KOM(2010) 446 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Nizozemsko)Vzato na vědomí

<<129130131132133134135136137>>ISP (příhlásit)