Celkem nalezeno 2180 dokumentů. (138. strana, celkem 146 stran)

KódReferenceNázevStav
13035/10KOM(2010) 430 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programu "Forest Focus" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství ("Forest Focus") - Závěrečná zprávaVzato na vědomí
13034/10KOM(2010) 407 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou o obecných zásadách účasti Ukrajiny na programech UnieVzato na vědomí
12967/10KOM(2010) 441 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o celkovém fungování úředních kontrol bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin ve členských státechVzato na vědomí
12944/10KOM(2010) 437 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles ze Španělska)Vzato na vědomí
12940/10COM(2010) 433 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátuVzato na vědomí
12848/10KOM(2010) 423 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání ionizujícího záření v lékařství a zajištění dodávek radioizotopů pro nukleární medicínuVzato na vědomí
12843/10KOM(2010) 417 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2009/031 DK/Linak, Dánsko)Vzato na vědomí
12841/10KOM(2010) 416 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Dánsko)Vzato na vědomí
12816/10KOM(2010) 426 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu "Mládež v akci" a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007-2013)Vzato na vědomí
12794/10KOM(2010) 406 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)Vzato na vědomí
12793/10KOM(2010) 405 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)Vzato na vědomí
12766/10KOM(2010) 415 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva Evropskému parlamentu a Radě o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2009Vzato na vědomí
12761/10KOM(2010) 404 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Uvádění replik střelných zbraní na trhVzato na vědomí
12718/10KOM(2010) 397 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí "mezinárodní nechráněný název" (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků a mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87Vzato na vědomí
12698/10KOM(2010) 372 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolůVzato na vědomí

<<134135136137138139140141142>>ISP (příhlásit)