(11.10 hodin)
(pokračuje Dražilová)

II. Zaujal garanční výbor stanoviska k předloženým návrhům, které sdělím při hlasování;

III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanovisko výboru;

IV. pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Kdo se chce vyjádřit k proceduře? Ano, pan kolega Sklenák, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, navážu na paní zpravodajku a ještě jednou upozorním na to, že jsme se dostali tak trošku do pasti jednoduchosti řekněme té vládní předlohy. Ona spočívá v podstatě pouze ve změně jednoho paragrafu, paragrafu 67c, který je včleněn do čl. 1, a v podstatě, byť bylo podáno množství pozměňovacích návrhů, jestli dobře počítám, 22 konkrétně, tak všechny nebo většina z nich jsou postaveny tak, že mění celý ten čl. 1, byť každý ten návrh míří někam jinam a upravuje jinou problematiku, tak podle názoru legislativy, kterou ctím, se vzájemně vylučují. Proto je vlastně ta procedura navržena tak, jak bylo předneseno. Když budu konkrétní - návrhy I2, A1 až A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H se vzájemně vylučují. Jinými slovy, může být schválen pouze jeden z nich, a jakmile v té proceduře jeden z nich bude schválen, v podstatě tím hlasování končí a jdeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, protože všechno ostatní je nehlasovatelné. Snažil jsem se to ještě konzultovat, podle mého názoru by teoreticky bylo možné hlasovat o těch návrzích o všech s tím, že by se případně schvalovaly ve znění již těch přijatých pozměňovacích návrhů, ale jak říkám, sněmovní legislativa tento názor nesdílí a já respektuji stanovisko legislativy.

Takže z tohoto důvodu, když jsem poslouchal rozpravu, a nejen dnes, ale i v předchozích čteních, mám pocit, že to, co má největší podporu v této Sněmovně a k čemu tady zaznělo hodně podpůrných vyjádření, je můj pozměňovací návrh, který oceňuje 500 korunami měsíčně ty, kteří vychovali dítě, a protože tak, jak jsem tedy vnímal navrženou proceduru, tento návrh je až na samém chvostu té řady, tak se trošku obávám že byť má - podle mého názoru, tedy subjektivního samozřejmě, mohu se plést - největší podporu, tak bychom se k hlasování o něm vůbec nemuseli dostat, protože by byl schválen některý z těch předcházejících a tím by se stal nehlasovatelným. A proto tedy snáším můj návrh, omlouvám se za to delší entrée, ale chtěl jsem vysvětlit své pohnutky, takže navrhuji změnu procedury v tom smyslu, že bychom po bodu 6, kdy se hlasuje pozměňovací návrh I1, hlasovali pozměňovací návrh E, tedy můj pozměňovací návrh, a poté by se hlasovaly ty další, to znamená tak, jak jsou navrženy, I2, H a tak dále, ale samozřejmě s tím, že pokud by pozměňovací návrh E byl přijat, ty ostatní jsou nehlasovatelné. Doufám, že je ten návrh srozumitelný, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Někdo další ke změně procedury? Kolega Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Sklenáka, který z našeho pohledu bohužel upřednostnil pozměňovací návrh, který my považujeme za méně dlouhodobou změnu, a naopak považujeme za vynikající návrh kolegy Onderky. Z toho důvodu, pokud bude změna, kterou navrhl pan Sklenák, přijata, navrhuji předřadit před něj návrh D pana Onderky, který se týká náročných profesí. Máme za to, že tohle je zásadní, pozitivní systémová změna, která jde velmi správným směrem, a bylo by velmi dobré ji podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrá, čili to je návrh v podstatě, který je pozměňující k návrhu kolegy Sklenáka. Je to protinávrh, čili se bude hlasovat ještě předtím, než bude hlasován návrh kolegy Sklenáka, ano? Rozumíme si. Dobře, ještě někdo k proceduře? Pokud ne, budeme nyní hlasovat proceduru podle změn, to znamená nejdříve kolegu Ferjenčíka, poté kolegu Sklenáka a poté případně návrh zpravodajky.

 

Rozhodneme o proceduře v hlasování. Snažím se spustit hlasování, tak již běží.

Kdo je pro proceduru ve znění kolegy Ferjenčíka.? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 3, z přítomných 120 pro 14, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat v hlasování číslo 4 o návrhu kolegy Sklenáka.

Zahájil jsem hlasování číslo 4. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 4, z přítomných 121 pro 72, proti 1. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli máme tedy schválenou proceduru hlasování a vyhlašuji 30minutovou přestávku, to znamená do 11.48 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.18 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP