(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula pauza, prosím o klid v jednacím sále. Proceduru jsme schválili, takže požádám zpravodajku garančního výboru pro sociální politiku, poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás provedla hlasováním. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji. Takže - (Hlas: Přednostní právo.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, ještě máme tady žádost, takže předseda KDU-ČSL Marian Jurečka s přednostním právem, prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji moc. Budu velmi stručný, ale chci tady před hlasováním o doplňujících návrzích deklarovat, že vnímám tady vůli Poslanecké sněmovny, která předřadila návrh z pera Romana Sklenáka, který se týká oné pětistovky maminkám, který jsme tady opakovaně předkládali, opakovaně o něj usilovali, proto jsem zde navrhoval protinávrh, aby náš A5 se tam předřadil, protože jsem vnímal, že většina je tady nějakým způsobem daná, že je i šance, aby ten opoziční návrh prošel, takže dopředu říkám, že pokud se toto podaří, tak je to vlastně mnohem víc než celá debata o těch valorizacích, protože to pomůže obrovskému počtu lidí, především maminek. Takže vypadá to, že ten návrh by měl projít, tak jak cítím tady většinu ve Sněmovně, tak si dovolím dopředu ještě jednou poprosit i o podporu tohoto návrhu, který je tady předkládán věcně, velmi podobný, ale z pera Romana Sklenáka, protože jde správným směrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Tak tedy přistoupíme k hlasování. Legislativně technické návrhy ve třetím čtení nebyly načteny, takže začneme hlasovat pozměňovací návrh J1 pana poslance Michálka, který se týká kompenzace pro středoškolské studenty za neoprávněné vyloučení ze studia za minulého režimu. Stanovisko garančního výboru: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pardon, mně to nějak nejde zmáčknout... už. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, hlasovalo 123 poslanců, pro 48, proti 12. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dále hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem J2, rovněž pana poslance Michálka, který se týká odškodnění za šikanózní ochranný dohled za minulého režimu. Stanovisko garančního výboru: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, hlasovalo 123 poslanců, pro 47, proti 6. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Další pozměňovací návrh pod písmenem K pana poslance Ferjenčíka, jednorázový příspěvek důchodci 1 000 korun nad rámec návrhu, dále vkládá novou část - změnu zákona o střetu zájmů. Stanovisko garančního výboru: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Já zahajuji - (Výkřik z pléna.) Pardon. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Zvuk - náhrada za gong.) Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, hlasovalo 122 poslanců, pro 33, proti 5. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Další pozměňovací návrh pod písmenem G pana poslance Maška, kdy nárok na starobní důchod podle tohoto návrhu má rovněž ten, kdo v době vzniku nároku na starobní důchod dosáhl 20 let pracovního zařazení na plný úvazek ve složkách Integrovaného záchranného systému. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, hlasovalo 123 poslanců, pro 99, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Další hlasování pod písmenem I1 pana poslance Krejzy, zvýšení důchodu o 1 000 Kč po 25 letech od první splátky. Stanovisko garančního výboru: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 123 poslanců, pro 35, proti žádný. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nyní hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Sklenáka, který navrhuje s účinností od 1. července 2023 zvýšení starobního důchodu o částku 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě, takzvané výchovné. Toto navýšení by bylo součástí procentní výměry starobního důchodu a podléhalo by pravidelné či mimořádné valorizaci. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko - aha, panu premiérovi nejde hlasovací zařízení. (Kontrola.) Vy jste se totiž, pane premiére, přihlásil na faktickou poznámku. Prosím, když tak odmažte pana premiéra, protože já to tady na tomto nemám. Pořád to nejde? (Výkřik: To nevadí!) Poprosím techniky. (Po obnovení funkčnosti hlasovacího zařízení:) Stanovisko ministra? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno 123 poslanců, pro 85, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vzhledem k tomu, že byl přijat tento pozměňující návrh, jsou všechny ostatní pozměňující návrhy nehlasovatelné a měli bychom hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, o všech návrzích tedy bylo hlasováno a máme přikročit k hlasování o celém návrhu. Nicméně mám tady žádost o pauzu, jestli si pamatuji dobře, KDU-ČSL žádalo o pauzu 15 minut, ale paní poslankyně Jírovcová k hlasování? Stanovisko klubu. Tak prosím, já vám dám ještě prostor.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že když jsme dnes začínali tuto schůzi, tak jsem si myslela, že dopadne trošku jinak, ale jak je vidět, dohody se dělají z vteřiny na vteřinu. Ukazovalo nám to opět hnutí ANO, které dnes měnilo názor opravdu z minuty na minutu, protože ujištění, o kterých pozměňovacích návrzích bude jak hlasovat, bylo ještě dnes ráno úplně zcela jiné. Ale beru to, pan premiér prostě chce dostát svému slovu. Chápu to, pro nás je to trošku podivný přístup, ale nebudu se k tomu dál vyjadřovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP