(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Ale my si tady hrajeme na něco, co má politický dopad, přitom je to tedy hloupost neuvěřitelná a má opravdu negativní dopad na identitu státu, na státní suverenitu. Nezlobte se na mě, jestli si tady hrajete na to, že jednou se staneme spolkovou zemí buď Německa, nebo Rakouska, tak prosím, tímhle způsobem opravdu ne. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí pan poslanec Jan Jakob a připraví se pan poslanec Marian Jurečka.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji za slovo. Pan předseda KSČM Filip evidentně nezaznamenal, že už není zákonem stanovena vedoucí úloha komunistické strany. Pokud by to tak bylo, tak by se možná mohlo jednat o útok na suverenitu tohoto státu, ale ono to tak zaplať pánbůh není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní Marian Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. No, mě trošku překvapuje, že velký pamětník a i znalec legislativního procesu kolega Vojtěch Filip si nepřečetl přesně ten návrh, protože ten návrh jasně umí odlišit to, jestliže váš příklad té paní, o které jste hovořil, pracovala ve své občanské profesi jako dělnice, jako dojička nebo jako cokoliv jiného, tak na tuto část mezd, které sloužily pro výpočet budoucího vyměřovacího základu, se ta redukce nevztahuje. Ta se vztahuje opravdu na věci, které souvisely s tím, že ten člověk byl exponovaný ve vyjmenovaných pozicích, ať už člen Národního, nebo Federálního shromáždění, Rady a tak dále. Takže tady by se ta část, která byla těmto lidem vyplácena, odečetla z toho vyměřovacího základu.

Opravdu nechápu, proč by bývalý důstojník StB měl mít dneska důchod 35 000 korun, a člověk, kterého šikanoval, perzekvoval při výsleších, dneska nemá nárok na důchod vůbec. Jestli máte aspoň elementární spravedlnost, tak dneska i komunisti budou schopni zvednout ruce pro ten návrh, sněmovní tisk 8843, který říká, že těmto osobám, které z důvodu toho, že byly neoprávněně vězněny, a jsou na to jasné potom i právní nálezy, že byly neoprávněně odsouzeny a vězněny, tak bychom těmto lidem aspoň ten důchod přiznali. Jinak se tady vůbec nezaklínejte právním státem, jinak jste jenom pokrytci a úplně stejní komunisti jako před rokem 1989, jestli tento tisk, respektive tento sněmovní dokument 8843, který tuto nespravedlnost řeší, jestli ho nebudete schopni podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Jana Bartoška, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Za mě pouze technické upozornění, že před finálním hlasováním, poté, co bude hlasováno o jednotlivých pozměňujících návrzích, klub KDU-ČSL si bere 15 minut na poradu klubu. Avizuji to dopředu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, jsem informován, že kluby požádaly, tak jak řekl Pavel Kováčik, o 30 minut po schválení procedury.

 

Poslanec Jan Bartošek: Mám informaci, že tyto přestávky jsou poté, co bude schválena procedura. (Předsedající Filip: Ano.) A já si žádám 15 minut přestávky poté, co bude hlasováno o pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po odhlasování, dobře, rozumím tomu. Vyhlásím to tak, jak požadují předsedové poslaneckých klubů. Pavel Bělobrádek teď s faktickou poznámkou, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já myslím, že ani se tady nemusí mluvit o tom, že také to, co jste řekl, pane předsedající, to znamená legitimita, a já myslím, že to bylo legální, ale nebylo to legitimní, protože jsme žili v totalitě a totalita se odlišuje od právního státu tím, že sice i totality mají svoje parlamenty, ale nemají svobodu slova, ta je stíhána. A v tom je rozdíl mezi legalitou a legitimitou. To je jedna věc.

A druhá: také bychom se mohli bavit o osobních důchodech, kdy osobní důchody byly nikoliv na základě toho, kolik lidé brali a z toho se jim to vypočítávalo, ale jak se soudruzi domluvili.

A já bych do toho také už nezabíhal. Máme tady na stole několik návrhů. Myslím, že je v pohodě, abychom o nich začali hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí - ano, vidím pana poslance Jaroslava Foldynu, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já jsem chtěl říct jenom takovou poznámku ke svým předřečníkům, že si připadám jako v České republice v květnu 1945, akorát že bylo už 10. května. Hodně partyzánů, hodně bojovníků. Super, vedete to dobře, lidi to určitě zajímá. Je potřeba s komunismem bojovat 30 let po válce. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo, prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, a jak už jsem uvedla v úvodním slově, tak vás prosím o schválení návrhu nebo pozměňovacího návrhu pana poslance Sklenáka, výchovného. Je to pětistovka za vychované dítě. Dále vás prosím o podporu pozměňovacího návrhu pana poslance Onderky, to znamená dřívější odchod do penze pro náročné profese bez toho, aby jim byl důchod krácen. Je to věc, která se diskutuje také 30 let, stejně jako výchovné. A pak také chci avizovat, že podporuji pozměňovací návrh pana poslance Maška na podporu záchranářů, nicméně jsou tam stále legislativní chyby, ale pokud tento pozměňovací návrh bude schválen, tak ho opravíme v Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak, ale v tom případě ji vyzvu, aby nás jako zpravodajka garančního výboru seznámila s procedurou hlasování, a pak vyhlásím onu avizovanou přestávku na požadavek předsedů poslaneckých klubů. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si vás dovolím seznámit s usnesením garančního výboru číslo 261 ze dne 20. července tohoto roku k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů: "Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 1230/1 v následujícím pořadí:

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

1. návrhy úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě předneseny; 2. pozměňovací návrh J1; 3. J2; 4. K; 5. G; 6. I1, bude- li přijat, je nehlasovatelný I2, nebude-li přijat, 7. I2, bude-li přijat, budou nehlasovatelné A1 až A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, 8. A1, bude-li přijat, budou nehlasovatelné A2 až A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, 9. hlasujeme A2, bude-li přijat, budou nehlasovatelné A3 až A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, budeme hlasovat 10. A3, bude-li přijat, budou nehlasovatelné A4 až A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, budeme hlasovat A4, bude-li přijat, budou nehlasovatelné A5 až A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, budeme hlasovat A5, bude-li přijat, budou nehlasovatelné A6 až A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme A6, bude-li přijat, budou nehlasovatelné A7 a A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme A7, bude-li přijat, budou nehlasovatelné A8, B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme A8, bude-li přijat, budou nehlasovatelné B1, B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme B1, bude-li přijat, budou nehlasovatelné B2, C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme B2, bude-li přijat, budou nehlasovatelné C1, C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme C1, bude-li přijat, budou nehlasovatelné C2, D, E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme C2, bude-li přijat, budou nehlasovatelné D, E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme D, bude-li přijat, budou nehlasovatelné E, F, H, nebude-li přijat, hlasujeme E, bude-li přijat, budou nehlasovatelné F, H, nebude-li přijat, hlasujeme F, bude-li přijat, bude nehlasovatelný H, nebude-li přijat, hlasujeme H. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP