(13.10 hodin)
(pokračuje Navrkal)

A jinak jsem se hlavně hlásil kvůli tomu, abych tady okomentoval procedurální návrh pana zpravodaje. Já si myslím, že pokud bychom teď tenhle bod přerušili a čekali bychom, až někteří další poslanci a poslankyně dopracují nějaké pozměňovací návrhy, tak by opravdu hrozilo, že už to v rámci tohoto volebního období nepřijmeme. Rozumím tomu, že někteří by to jistě ocenili, ale myslím si, že je to protikorupční legislativa, kterou bychom měli schválit. Já sám třeba nejsem úplně spokojený s tím, jak dopadlo právě to jednání ústavně-právního výboru. Sám bych tam ještě třeba vymyslel mnoho zlepšení nad rámec toho, k čemu se tady budu hlásit, pokud to tedy nepřerušíme. Takže bych na vás skutečně apeloval, abyste nehlasovali pro přerušení, abychom mohli dnes dokončit druhé čtení a co nejdříve pak i provést čtení třetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí, nicméně než mu dám slovo, seznámím Sněmovnu s omluvenkami, které mezitím došly. Omlouvá se pan poslanec Jiří Kohoutek od 12.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan místopředseda Filip od 13 hodin do konce jednacího dne. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Stále jsme v obecné rozpravě.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Budu reagovat na pana kolegu Navrkala, prostřednictvím vás, pane místopředsedo. No, je to trošku v rozporu s tím, co jsem měl na programu jednání tento týden, například s vaším panem předsedou Michálkem. Například kolegyně Valachová zde není, má připraveny pozměňovací návrhy, které dneska nemůže načíst, protože si myslela, že bude platit to, co jsme si dohodli například právě s vaším panem předsedou nebo s panem předsedou Vondráčkem, že prostě si musíme vzít za základ pro projednání usnesení pozměňovací návrhy ústavně-právního výboru s tím, že k nim se budou načítat právě ty pozměňovací návrhy další. To stejné mám v plánu já.

Mně tedy nezbývá nic jiného nejspíš, než abychom tady nevedli nějakou akademickou debatu, navrhnout přerušení do prvního týdne v červenci s tím, že podle mého názoru stále stíháme, pokud budeme dělat druhé čtení ten první týden, tak se může sejít následující den ústavně-právní výbor jako výbor garanční, projednat pozměňovací návrhy a stále ještě nějaký čas je. Máme půlku června, ne půlku září. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zazněl návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze, je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Pan poslanec Navrkal se hlásil, má možnost případně přednést protinávrh, ale nemá zájem, takže to budu registrovat jako přihlášku do případné rozpravy, pokud bude pokračovat. Všechny jsem vás svolal. Prosím, přihlaste se svými kartami.

 

Až se nám naplní kvorum, budeme moci hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do příští řádné schůze. Mohu to takto formulovat, pane zpravodaji? Pane zpravodaji Chvojko, mohu to formulovat tak, že je to návrh na přerušení do příští řádné schůze? Ano. Myslím si, že máme přihlášen dostatečný počet poslanců. Již jsem vás všechny odhlásil a jste přihlášeni.

Zahajuji procedurální hlasování 487. Ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 487 bylo přihlášeno 88 poslanců, pro 65, 5 proti, což znamená, že jsme tento bod přerušili uprostřed obecné rozpravy. Na této schůzi se k němu již nevrátíme.

 

Mně nezbývá než otevřít další bod číslo

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o lobbování
/sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Z pověření vlády by předložený návrh měla uvést ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Poprosil bych vás, abyste se ujala slova, i když je otázkou, jestli to má smysl v tuto chvíli. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Jedná se o doprovodný zákon, který řeší ty technické věci, takže zřejmě budete stejného názoru, že je potřeba to asi přerušit, když jste takto volili v tom prvním zákoně. Nebudu proti, je to logické.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zeptám se, jestli někdo navrhuje přerušení, nebo jestli budeme pokračovat. Nechce se mi to činit z pozice předsedajícího. Prosím, pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Ona to řekla paní ministryně, logicky, jednání ústavně-právního výboru také proběhlo finálně 25. května. Tento související tisk logicky navazuje na zákon o lobbování jako takový. Pokud máme přerušen zákon o lobbování, tak je samozřejmě logické přerušit i tisk, který s ním souvisí, takže navrhuji přerušení do červencové schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, takže to byl návrh. Ještě pro jistotu jednou zagonguji, nicméně myslím, že jsou všichni přítomni.

 

Je zde návrh na přerušení projednávání tohoto tisku na této schůzi.

Zahajuji hlasování číslo 488 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 488, bylo přihlášeno 90 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 1.

 

I tento bod jsme přerušili, já ho tedy přerušuji. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.

 

A nyní bychom se měli vrátit zpět k zákonu o myslivosti, nicméně hlásí se s přednostním právem pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k neschopnosti projednat zákony o lobbování, a nebyla s námi konzultována tato přerušení a nepovažujeme to až tak za důležité, si myslíme, že ideální doba, abychom se zamysleli, jak vlastně chceme pojmout lobbování dále, a zaznělo to i tady v rozporuplných reakcích jak z ústavně-právního výboru, tak od předkladatelů, si klub KSČM bere přestávku do dvou hodin dnešního dne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je tady návrh na přestávku do dvou hodin. Nicméně upozorňuji, že jednací den běžně trvá do 21, respektive 19 hodin. A také jsme na konci posledního jednacího dne, takže případně by se mělo navrhnout vyřazení.

Pan poslanec Benda chce něco doplnit.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych jenom poprosil pana kolegu Luzara, jestli mě poslouchá, jestli by se předtím ještě nemohlo hlasovat o tom, že vyřadíme všechny zbývající body, abychom dnešní schůzi ukončili. Naprosto chápu jeho požadavek na to, že si potřebují na klubu projednat lobbování, ale abychom v klidu a míru věděli, že dnešní den opravdu končí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP