(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Nechci bránit většině odhlasovat vyřazení těchto bodů, byť klub KSČM se k tomu vyřazení nepřidá, protože si myslíme, že před námi je dost práce a měli bychom ty body probrat, ale nebudu bránit (smích v sále, veselost), aby se o tom hlasovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Tak já tedy si dovolím dát hlasovat o návrhu na vyřazení všech zbývajících neprojednaných bodů ze schváleného pořadu 104. schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 489, je přihlášeno 85 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tímto jsme tedy vyřadili všechny neprojednané body a tím jsme také projednali stanovený pořad 104. schůze Poslanecké sněmovny, protože už není nic v jejím pořadu, a já ji tímto končím.

Děkuji všem, přeji vám příjemný víkend. A uvidíme se, s některými určitě, na mimořádné schůzi ve středu.

 

(Schůze skončila ve 13.20 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP