(13.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje, což je zpravodaj ústavně-právního výboru, aby za základ pro další jednání byl vzat komplexní pozměňovací návrh, který byl odsouhlasen ústavně-právním výborem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 486, přihlášeno 94 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se hlásí k vystoupení paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, který je podobný tomu, co tady říkal pan kolega Jakob. Má také dvě varianty. Důvodem pro předložení je fakt, že zákonodárce do předloženého návrhu zákona o lobbování neuvedl ve výčtu lobbovaných poradce prezidenta republiky, případně samotného prezidenta republiky. Je nutné zmínit, že jak poradce prezidenta, tak prezident se často při pracovních neformálních jednáních setkávají s osobami, které splňují podmínky lobbisty, a také tak vystupují.

Není ani sporu o tom, že právě poradci mají významný vliv na představitele moci výkonné, a na druhé straně sami mohou být ovlivňováni třetími osobami. Proto je nutné, aby byla na těchto úrovních zajištěna transparentnost. Dále předkladatel, tedy já jako poslankyně, nespatřuji až tak diametrální rozdíl mezi poradcem člena vlády a poradcem prezidenta republiky, aby byl z působnosti tohoto zákona vyjmut. Je to právě on, kdo se účastní pracovních jednání a zahraničních cest prezidenta republiky, případně i samostatně, a jedná o zahraničních investicích v České republice.

Nelze ani opomenout vývoj legislativního procesu, kdy se výše uvedené lobbované osoby, poradce prezidenta republiky a prezident republiky v návrhu zákona již objevily nebo odborná veřejnost jejich zařazení pod působnost zákona navrhovala a doporučovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré odpoledne všem a budeme pokračovat v jednání. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak... vidím dvě přihlášky. Jako první jsem viděl pana poslance Bendu, ale pan zpravodaj má přednostní právo, pokud ho chce uplatnit. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já se omlouvám. Já jsem se hlásil, neviděl jsem, že se hlásí kolega Marek Benda, omlouvám se, jestli jsem ho přeskočil nebo předběhl. Já mám teď jenom jeden dotaz. Já jsem se v tom trošku zamotal jako zpravodaj. My jsme si odsouhlasili, že usnesení ústavně-právního výboru z 25. května je základem pro jakési další prodávání, protože jak jsem říkal, je tam spousta změn, které do určité míry mění původní zákon. A ptám se tedy, jestli - stejně jako například tomu bylo u tisku, kde jsem byl také zpravodajem alespoň po část legislativního procesu, to znamená například u tisku 454, změna exekučního řádu, kdy jsme schválili také pozměňovací návrhy z ústavně-právního výboru, jako že jsou to ty, které jsou základem pro další projednávání - jestli tady také budeme případně potřebovat pauzu na to, napsat ty další pozměňovací návrhy, které budou podávány k tomu usnesení, nebo ne.

Já jenom avizuji například, že paní kolegyně Valachová počítala s tím, že ta pauza bude, ona má připraveny pozměňovací návrhy, které by měly být už napsány jako návrhy, které jsou naroubovány na tento 565/4, ale ona tady například není. Takže to bych si chtěl ještě nějakým způsobem, i třeba v diskusi nebo možná hlasováním, ověřit, jak to tedy je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli lze samozřejmě navrhnout standardní procedurální postupy, přerušení a podobně. Pan poslanec Benda se hlásil, poté pan poslanec Navrkal. Jsme v obecné rozpravě.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, mně to připadá tak trošku neskutečné, že se tady v polobezvědomí projednává návrh zákona, který má naprosto zásadním způsobem ovlivnit fungování této Sněmovny pro příští volební období, a nikdo, nikdo tomu nevěnuje pozornost, protože přece se nám podařilo krásně schválit zbraně a krásně schválit klouzavý mandát, zatleskali jsme si k tomu, a teď tady máme návrh, který nejprve přišel z vlády, a je to přesná ukázka toho, jak se fakt legislativa tvořit nemá.

Vytvoří se několik lobbistických uskupení typu Rekonstrukce státu, Oživení a další, která začnou psát, jakým způsobem je třeba zásadně zregulovat Parlament. Pak si sednou s ministerskými úředníky a dohodnou se na tom, že jediní zločinci v této zemi jsou zákonodárci a volení zákonodárci, případně ještě ministři a jejich náměstci. To jsou ti jediní, kteří mají být hlídáni. Tam přece jedině dochází k lobbování, protože všechno ostatní je naprosto v pohodě a všechny veřejné zakázky se rozdělují v klidu a míru, všechny dotace se rozdělují v klidu a míru, všechno ostatní je bez problémů.

Pak nám to sem paní ministryně přinese a probíhají další kola jednání pod záštitou předsedy Sněmovny s těmito organizacemi, nikým nevolenými organizacemi, které jenom říkají: Tak ještě ustoupíme v tom či onom, abychom na vás nezačaly křičet, že chcete chránit sami sebe. A pak probíhá projednávání ve Sněmovně v této atmosféře. Mně to připadá trochu neskutečné. Já vím, že máme dojem, že volební období končí a že co bude v příštím volebním období, je části lidí tady jedno. Ale mně to tedy opravdu jedno není.

Věřím tomu, že to, co vzešlo z ústavně-právního výboru, je mnohem lepší varianta, než přišla z vlády. Věřím tomu, že se nám tam opravdu podařilo - i díky návrhu pana poslance Vondráčka, i dalším návrhům, které jsem dal já - podařilo dosáhnout alespoň toho, že to příští zákonodárce nezatíží nade všechny meze a nevytvoří prostor pro to, aby je mohly jednotlivé lobbistické skupiny likvidovat, což ten původní návrh byl tak napsán, že mám jednu zprávu lobbovaného a jednu zprávu lobbisty, a když se náhodou nebudou shodovat, tak kdo myslíte, že to schytá? Ten lobbista? Ne, nepochybně ten lobbovaný, protože to je přece veřejný činitel.

Došli jsme poměrně daleko v cestě k tomu, abychom se přiblížili Evropskému parlamentu. Jenom si nejsem úplně jist, jestli tato cesta přiblížení k Evropskému parlamentu, která řekněme ten rozsah informací, které budou sdělovány, a také ta osoba, která je povinna informovat, to jest lobbista, nikoliv lobbovaný, se blíží tomu, co je v EP. Nejsem si úplně jistý, jestli v tom doprovodném zákoně - ale říkám to teď, protože si myslím, že ty zákony spolu intenzivně souvisí - jestli tam vůbec dáváme nějaké rozinky řekněme těm lobbistům, něco, co jim nabídneme jako protihodnotu toho, že se musí jít registrovat, musí podléhat poměrně složitému dohledu Úřadu na dohled nad politickými stranami.

Prostě zdá se mi velmi nešťastný tento způsob projednávání, ale samozřejmě právem většiny (je) takto dál pokračovat. Kdybychom zákon o lobbingu v tomto volebním období neměli, nestane se vůbec nic, protože ty skutečné problémy ve státě nereguluje a snaží se regulovat jenom ty, na které už je dnes absolutně nejvíc vidět ze všech možných úhlů pohledu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Navrkal.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Já jsem tedy rád, že tady, prostřednictvím pana předsedajícího, Marek Benda uznal, že aspoň ten zákon není až tak špatný, když mu tam prošly v rámci pozměňovacího návrhu ústavně-právního výboru mnohé jeho návrhy, které ten režim oslabují. Jinak ještě bych asi okomentoval, že třeba ten předkládá... nebo budu tady se hlásit k pozměňovacím návrhu, který tam právě třeba dává nějaké pozitivum navíc pro registrované lobbisty, konkrétně to, aby mohli přistupovat do eKLEPu, do vládních systémů tak, aby měli třeba přístup k tomu, jak máme přístup my, k různým dokumentům, co se projednávají na vládě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP