(12.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec František Navrkal. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Jan Jakob.

 

Poslanec František Navrkal: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně. Jsem rád, že se konečně dostalo na druhé čtení této významné protikorupční legislativy. Vlastně jsem tedy i rád za to, že byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který tvoří jakýsi lepší základ pro další projednávání, pro další pozměňovací návrhy.

Co mě ale mrzí, že na posledním ústavně-právním výboru, kde jsme tento tisk projednávali, tak je to to, že vlastně do toho pozměňovacího návrhu ústavně-právního výboru nebyly zahrnuty moje návrhy, byť měly podporu navrhovatele, tedy paní ministryně. Úplně tomu nerozumím. Považuji to trošku za schizofrenní, že to vlastně zástupci SPD, KSČM a tak polovina zástupců ANO v ústavně-právním výboru zablokovali, takže to tady budu muset načíst jako své vlastní návrhy. Všechny mé návrhy se snaží ten zákon posílit a ty, které konkrétně doporučilo i ministerstvo, jsou vlastně technického rázu. Jde jenom o to, aby byl do registru snadnější přístup a aby se publikovala otevřená data, ale k tomu podrobně v podrobné rozpravě. To bude za mě zatím vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo. Zatím je to poslední přihláška do obecné rozpravy. Tak prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuju. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který původně předložil poslanec Feri. Pozměňovací návrh má dvě varianty. Týká se lobbovaných osob, tedy definice toho, kdo je lobbovaný. V té variantě 1 se navrací do vládního návrhu zákona postavení prezidenta republiky jako jednoho z povinných subjektů. K vynětí tohoto ustanovení došlo na jednání vlády 30. července 2019, a to bez jakéhokoliv přesvědčivého vysvětlení a argumentace. Při schválení návrhu zákona v podobě, v níž byl vládou postoupen Sněmovně, by došlo k nelogické asymetrii u jednotlivých subjektů legislativního procesu, jejich vlivu na něj a na jejich povinnosti. Pro srovnání uvedeme, že jsou tam zahrnuti asistenti poslanců, jejichž vliv na výslednou normu proti prezidentovi je v úplně jiné úrovni. Nakonec se pro zařazení prezidenta do výčtu povinných subjektů vyslovila i Legislativní rada vlády při projednávání věcného záměru. Varianta druhá ještě rozšiřuje ten okruh o poradce prezidenta, stejně jako jsou zahrnuti poradci členů vlády. Takže k tomuto pozměňovacímu návrhu se hlásím a přihlásím se ještě v podrobné rozpravě. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní bychom přistoupili - (K poslankyni Kovářové.) Momentíček, hned dostanete slovo. Ale přistoupíme k hlasování o návrhu zpravodaje, aby za základ pro další projednávání byl vzat komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru. Samozřejmě hned dostanete slovo. (Opět k poslankyni Kovářové.) Takže tady byl tenhle návrh, takže o tom musíme hned hlasovat. (Gong.) Já tedy svolám poslance do jednacího sálu. Hned dostanete slovo, hned dostanete slovo následně.

Žádost o odhlášení. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP