(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.45. Přečtu omluvy. Paní poslankyně Jana Levová se omlouvá ze zdravotních důvodů 18. 6. Pan poslanec Petr Sadovský se omlouvá mezi 12.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Kamal Farhan se omlouvá dnes od 12.35 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Přeji všem dobré poledne a připomínám, že tedy budeme řešit zákon o lobbingu a jeho doprovodný zákon. Už jsem jej tady představovala a musím zdůraznit, že se jedná o důležitý protikorupční návrh, který byl v podstatě podporován a doporučen GRECO a je předkládán v souladu s příslušnými legislativními a protikorupčními plány.

Jak už jsem uváděla v jeho prvém čtení, domnívám se, že se snad na tom shodneme, že lobbing je namístě, ve vyspělých demokratických společnostech je považován za legitimní a potřebnou činnost, ovšem musí dostat pravidla, musí být vykonáván transparentně a pod veřejnou kontrolou. Navzdory tomu regulace lobbistické činnosti tady v České republice chybí. Návrhy, o kterých hovořím, jsou čtvrtým pokusem a tento nevyhovující stav je potřeba napravit. Není vůbec zřetelné, kde končí lobbing a kde začíná korupce, to je potřeba všechno stanovit.

K oběma návrhům byl zpracován komplexní pozměňovací návrh, který byl podpořen ústavně-právním výborem a představuje určitý mírný kompromis mezi požadavky všech aktérů. Jeho cílem je přinést vyvážené řešení z hlediska sledovaného veřejného zájmu, na straně jedné v rozsahu a významu povinností uložených lobbistům, a lobbovaným na straně druhé. Ministerstvo spravedlnosti tento komplexní pozměňovací návrh podporuje. Souhlasné či neutrální stanovisko zaujímám i k dalším pozměňovacím návrhům doporučeným garančním výborem, a to představuje tady pan Chvojka.

Vyjadřuji tedy oběma podporu a prosím, abyste byli vstřícní k tomuto mému návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Usnesení ústavně-právního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 565/1 až 565/4. Usnesení stálé komise nebylo doručeno. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, pan poslanec Jan Chvojka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Ano, je to tak. Ústavně-právní výbor se k tomuto návrhu zákona, který já považuji taktéž za velmi důležitý, sešel finálně 25. května s tím, že k němu přijal řadu pozměňovacích návrhů, které máme v usnesení 565/4. Je to soubor v zásadě šesti nebo sedmi stránek a jde o změny, které do určité míry překopávají původní filozofii zákona o lobbování tak, jak přišel jako původní tisk 565 s tím, že například se do určité míry mění vůbec definice toho, co lobbování je - v § 2 odst. 1, v § 3 to, kdo je lobbistou, v § 4, kdo je lobbovaný, a tak dále a tak dále s tím, že já jsem pochopil jako zpravodaj na základě projednávání s některými politickými stranami tento týden, že by bylo ideální - a někteří kolegové, kteří mají připravené pozměňovací návrhy, s tím počítají - že toto usnesení 565/4, kde máme, jak jsem říkal, zákon do určité míry zčásti překopaný, by měl být vzat - nebo toto usnesení by mělo být vzato - jako základ pro podávání případných dalších pozměňovacích návrhů. Tak jsem to pochopil například na jednání s panem předsedou Sněmovny Vondráčkem, který to má jako téma i například základ jednání s kolegy z Pirátské strany.

Takže já potom v průběhu nebo teď vlastně už říkám, že musíme nejdřív schválit předmětné usnesení ústavně-právního výboru jako celek jako základ pro podávání dalších pozměňovacích návrhů a poté si musíme říci, kdy budeme další případné pozměňovací návrhy k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu moci dáti v rámci druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvy. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá mezi 9. a 14. hodinou dnes, 18. 6. Pan poslanec Jaroslav Kytýr se omlouvá mezi 12.43 a 15. hodinou a do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní prosím pověřeného zástupce stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve stálé komisi. Nikoho tady nevidím, takže otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec... (K předsedajícímu přišel s místopředseda Pikal s poznámkou, předsedající se odmlčel a listuje ve svých materiálech.) Moment. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP