(9.40 hodin)
(pokračuje Válek)

Absolutně nerozumím té právní normě, ale vzpomněl jsem si v té diskusi na debatu před nějakým tři čtvrtě rokem na zdravotním výboru, kdy jsme diskutovali o lesních školkách. Já jsem vůbec netušil, proč je problém, aby to, co platí pro školky, platilo i pro lesní školky. A ten důvod byl pak jednoduchý a netroufnu si říct, že jsem ho pochopil, protože nejsem právník, ale smířil jsem se s tím. Ten důvod byl, že byť obojí jsou školky, obojí vnímáme jako školky, obojí dělají de facto totéž, tak lesní školky mají jiný statut, a tím pádem nemohou mít ty stejné benefity, část těch lesních školek, jako běžné školky.

Domnívám se, že je potřeba sjednotit právní normu pacientských organizací. Tady bych se velmi přimlouval za to, co v debatě zaznělo na zdravotním výboru, i bych se přimlouval za to, aby v tom byl naprosto jasný přístup, protože práva a povinnosti, pokud ta organizace dělá určitý druh činnosti, to znamená chrání, pomáhá, podporuje určitou skupinu pacientů s nějakým onemocněním, by měly být stejné, ale myslím si, že toto je možné udělat postupně. A tím pádem ten pozměňovací návrh - a doufám, že bude schválen - pak časem, až to přejde do jedné formy, pozbude svůj význam. Za klub TOP 09 podporujeme tento pozměňovací návrh pana poslance Bendy. Pokud by neprošel, ale já věřím, že projde, tak pak samozřejmě ty podobné.

V tom druhém případě ohledně porodních asistentek pravděpodobně nepodpoříme tento pozměňovací návrh. Velmi se za to omlouvám, ale důvod je velmi jednoduchý. Já se pohybuji od začátku v akreditačních komisích Ministerstva školství, které se zabývaly vznikem bakalářských a magisterských nelékařských oborů, a pamatuji si debatu někdy z roku 1992, kdy jsem byl tehdy ještě mladý a měl jsem dlouhé blond vlasy (pobavení v sále) - no fakt, měl jsem dlouhé blond vlasy - jak tato debata se snažila implementovat do České republiky holandský model vzdělávání, kdy řadu činností v Holandsku vykonávají bakaláři a vykonávají magistři a nelékaři. Ono je to podobné v anglosaských zemích, především v Anglii, prostě proto, že ve Spojených státech jsou platy daleko vyšší než v Anglii, takže lékaři vystudují v Anglii a odcházejí pracovat do Spojených států. A proto se to Angličané snaží řešit pomocí telemedicíny. Mají výhodu v tom, že Indové mluví anglicky, snaží se to řešit pomocí těchto cest. A výsledek je, že když jsme pak si dělali pro naše podmínky porovnání, tak jsme zjistili, že radiologičtí asistenti, to jsou tedy ti laboranti, ale to jsou asistenti, bakaláři, vysokoškoláci, v některých zemích dělají angiografie - tedy řeknu to velmi zjednodušeně, i když to není přesné, omlouvám se - to, co u nás dělají řekněme kardiologové, intervenční lékaři. Já neříkám, že je to dobře nebo že je to špatně. Ale myslím si, že zákonem nemůžeme to takto posunovat.

A chtěl bych paní poslankyni Richterové velmi poděkovat za to, že to téma otevřela, a velmi bych si vážil toho, kdyby ta diskuse pokračovala a zkusili bychom najít nejenom pro porodní asistentky, ale obecně pro nelékařské bakalářské a magisterské obory důstojné postavení, ale nemůžeme to dělat podle mého názoru touto cestou v tomto zákoně. Proto za TOP 09 tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Gajdůšková. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Moc se omlouvám, že ještě zdržuji. Z kontextu toho, co jsem řekla v první faktické poznámce, to asi vyplynulo. Ale když jsem řekla, že podporujeme nebo podporuji původní návrh, tak jsem myslela původní návrh pana poslance Bendy na podporu pacientských organizací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo upřesnění. A nyní tedy paní poslankyně Richterová, která se před nějakou dobou hlásila z pléna do rozpravy. V tuto chvíli jediná přihláška. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Opravdu nechci prodlužovat debatu, ale chci vysvětlit roli těch porodních asistentek... (Všeobecný nesouhlas v sále. Reakce z pléna: Až jindy.) Právě z toho důvodu, že už jindy žádná příležitost nebude, a těch mýtů zůstalo příliš mnoho. Prosím, zkusím to velmi stručně a jasně. Ale jenom to shrnu, protože paní poslankyně Aulická říkala, že to vůbec nechápe, ze strany kolegů ze SPOLU zase zaznělo, že se má pokračovat debata, ale že to nepodpoří. (Náhlý hluk v sále.)

Opravdu jenom velice stručně nastíním, co to je za krok k tomu, aby porodní asistentky mohly o ženy a děti lépe pečovat, aby došlo k odlehčení přetíženého zdravotního systému. Opravdu zkusím jenom velice stručně, protože jde o příklady situací, na kterých si to podle mě každý z vás bude schopen představit. Mně opravdu nejde o nic jiného než objasnit šíři toho spektra problémů, které dneska zůstávají bez péče, protože to je to hlavní, o co mi jde, aby ženy po porodu měly co nejkvalitnější možnost péče doma. (Velký hluk v sále.)

A řeknu tu první věc - podpora kojení. Pouze některé porodnice nabízejí ženám zdarma ambulantní laktační poradenství, není to žádným pravidlem, a přitom zhruba každá druhá žena se potýká s menšími nebo většími problémy s kojením. Dám vám jenom příklad toho, že zánět prsu je velice bolestivá záležitost, kde když dlouho trvá, než se jde k lékaři, nebo než se hledá řešení z počátku jiné, tak už to potom není k zachránění, už je potom pozdě. A jenom jako příklad - bohužel, laktační poradenství, když si ženy hledají, je placené a je často dost drahé. A jenom chci připomenout jednu věc. V roce 2019 provádělo Ministerstvo zdravotnictví, respektive STEM, pro Ministerstvo zdravotnictví výzkum právě o porodech a kojení. Jedna otázka byla zaměřena na to, jestli by si ženy pozvaly domů laktační poradkyni, kdyby o té možnosti vůbec věděly, a 62 % odpovědělo kladně. Takže tady jenom shrnu to téma kojení, kde prostě poradenství ohledně kojení může na počátku obstarat porodní asistentka při poporodní návštěvě, jak ty informace o nutné podpoře kojení Ministerstvo zdravotnictví využilo. Má je od roku 2019. (Trvalý hluk v sále.)

Druhá věc - a opravdu to jenom -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy a kolegyně v sále o větší klid. Roste nám hladina hluku. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Olga Richterová: Nevím, proč je takový hluk. Tohle zabralo asi dvě minuty a ty argumenty jsou ještě asi tři, takže za šest minut můžete mít v kostce přínosy porodních asistentek a zvážit sami, jestli to chcete, nebo nechcete. (Řečnice se odmlčela. Hluk trvá.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rozumím, paní poslankyně. Znovu požádám vaše kolegy a kolegyně o klid. Pokud řešíte nějaké jiné věci a diskutujete, prosím, přesuňte se mimo jednací sál. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Takže to byl jeden příklad.

Druhý příklad dám zase stručně jasně. Screening metabolických vad novorozence. Tam je třeba nabrat krev z patičky a je to jedna z věcí, které bývají blokátorem možnosti ambulantního porodu. Jsou ženy, které by rády po porodu ambulantně odešly domů, ale když nemají zajištěno, kdo jim pomůže s odběrem z patičky pro screening metabolických vad, tak s tím mají problém. Samozřejmě, mohou to dělat pediatři, mohou to dělat dětští lékaři. Ale zase řeknu z praxe, často to dělat nechtějí, právě protože se to dělá většinou v porodnicích, a nemají s tím tu praxi. A zase porodní asistentky to umějí provést, jsou na to opět školené. A je to přesně ta situace, která by systémově pomohla třeba v době, jako byla pandemie, kdy z epidemiologických důvodů bylo i vhodné podporovat ambulantní porody, tak kdyby byla dostupná péče doma, podpora doma v poporodním období, tak zase tohle by nebyl blokátor. Je to úkon, ke kterému jsou porodní asistentky kompetentní a je proveditelný mimo prostředí nemocnice. Tak to je druhý argument. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP