(9.50 hodin)
(pokračuje Richterová)

Potom třetí je podpora po císařských řezech. Pokud vím, tak něco přes 20 % žen u nás rodí císařským řezem. A jenom zase zdůrazním, to je poměrně velká břišní operace a jde zase o situaci, kde máme systémově maximálně podpořit odpočinek, to, aby žena mohla být doma, aby nemusela jezdit například na ty první kontroly. Ideálně by měli pediatři v takových případech jezdit domů. Koukám na pana docenta Svobodu, se kterým jsme se o tom bavili. Já s tím naprosto souhlasím, ale ze zkušenosti, když se vyptávám, kde jsou pediatři ochotni jet domů pomoci s kontrolou v domácím prostředí, tak to je prostě minimální počet. (Hluk v sále neutichá.)

A zase to není ideální řešení, v tomto případě s tím souhlasím, ale na první kontrolu po propuštění z porodnice po porodu císařským řezem by také mohly porodní asistentky být řešením. Říkám to jako příklad situace, která je neošetřená, nepodpořená a má vliv i na to, že potom, a to je čtvrtá věc, čtvrtý aspekt...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás znovu přeruším a znovu požádám kolegy v sále o klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Olga Richterová: Už se blížíme k závěru, ale prostě poporodní blues, poporodní smutek, poporodní deprese jsou zase reálné fenomény. Maximální podpora právě v domácím prostředí je zase něco, co pomáhá, a mimo jiné může pomoci i včas poporodní depresi identifikovat. To je taky velice důležité.

Takže můj apel jde směrem, prosím vás, o to, kolegyně a kolegové, i když už dnes nejspíše neprojde tento pozměňovací návrh, zvažte to, že péče v šestinedělí je u nás obecně nedostatečná. Je to klíčové období pro navázání vztahu matka-dítě, klíčové období pro podporu kojení, pro rozjezd kojení. Patrně mnozí víte, jak prospěšné kojení je. Pro celý život má významné zdravotní benefity a také právě pro vztah mezi maminkou a dítětem.

A řeknu vám poslední věc. Porodní asistentky mohou být pomocí a oporou ještě v jedné situaci, a to je úplně závěrem a je to velmi citlivé. Mohou být oporou, když dojde k porodu mrtvého dítěte. I poté se totiž zavinuje děloha, což je velice bolestivé, i poté žena potřebuje podporu, ale je prostě většinou po dvou hodinách propuštěna z nemocnice a má se nějak zařídit sama. Takže i v těchto velice těžkých chvílích mohou být porodní asistentky kvalifikovanou zdravotnickou, vysokoškolsky vzdělanou, ale zároveň lidskou oporou v domácím prostředí, které, zdůrazňuji, zrovna v těchto případech... (Poslankyně se odmlčela kvůli hluku v sále.) Zrovna v případech, jako je takto těžká a smutná věc, jsou u nás naprosto systémově nepodchycené. Já to chci jenom opravdu zdůraznit. Prosím, nepodceňujte to, je u nás 100 000 porodů ročně a tyto problémy, o nichž jsem mluvila a s nimiž mohou porodní asistentky kvalifikovaně pomoci, se týkají tisíců, respektive v případě kojení desetitisíců žen.

Děkuji vám za tu alespoň drobnou špetku pozornosti, kterou jste tomu někteří věnovali. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickými poznámkami pan poslanec Svoboda a poté pan poslanec Janulík. Znovu požádám o klid v sále. Případné diskusní skupinky rozpustit nebo přesunout mimo sál. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já to porodním asistentkám velmi přeji, co jim chce kolegyně Richterová přidělit, ale tak, jak to říkal kolega Válek, je to typické zapřahání pluhu před koně. Jestliže chceme někomu uložit nějakou úlohu, musí to umět a musí pro to mít náplň ve vzdělávání. Já vám mohu říci s pravděpodobností hraničící s jistotou, že většina porodních asistentek tento trénink nemá. V současné době péče o prs a o dítě skutečně porodní asistentky nedělají. Nedovedu si také představit větu, která tady zazněla, že budu řešit problém zánětu prsu. Problém zánětu prsu je velmi vážná věc, která vyžaduje velmi složité medicínské rozhodování, a u zánětu prsu by porodní asistentka nemohla udělat žádnou jinou věc než tu pacientku poslat k lékaři. Že na to dá nějaké studené nebo něco, to jsou všechno kroky, které mohou tu situaci jenom velmi zkomplikovat.

Já bych velmi uvítal, kdybychom porodním asistentkám vzdělání pozměnili a doplnili a pak toto mohou dělat. V tuto chvíli, pokud to schválíme, nejsou porodní asistentky kvalifikované na to, aby to řádně a kvalitně dělaly, protože jejich výuka to neobsahuje. A to vůbec nehovořím o tom, že máme porodní asistentky bakalářky, magistry a že u žádné z nich nemáme definováno, co mohou dělat a co se naučily. Vůbec nehovořím o tom, že bakalářské a magisterské studium se od sebe liší jenom velmi málo, prostě proto, že ten systém není vypracován. Tam musí do tohoto vysoké školy sáhnout, a ne do kompetencí. Kompetence mohou vznikat jenom na základě vědomostí, znalostí a dovedností, ne na základě právního schválení, že nějakou kompetenci mám. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Kasal se hlásí do rozpravy, nebo s faktickou? Do rozpravy. Dobře, nyní pan poslanec Janulík, poté pan poslanec Ferjenčík s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, všimněte si, že jsme se tady sešikovali všichni lékaři, dokonce ctěný kolega Svoboda, i já. Já jsem z oboru gynekologie-porodnictví, mám 35 let praxe. A to, co tady přednáší paní kolegyně tak dojemně, se mě opravdu hluboce dotýká ve smyslu, že já jsem součástí toho oboru, dokonce se podílím i na jeho řekl bych utváření a tak, a to, že máme dneska výsledky, jaké máme, mluvím o perinatální možnosti a tak dále, je důsledek práce, desítky let trvající činnosti. A ona to tady předkládá, že tam je prostě nějaká mezera, že je tam strašná chyba. Paní kolegyně, prostřednictvím předsedajícího, máme skoro nejlepší výsledky v Evropě a na světě proto, že v tom oboru takovýmto způsobem dokážeme pracovat.

A lidem je třeba říct jednu věc. To, že jsme zinstitucionalizovali porody, že se rodí v nemocnici, což je samozřejmě vnímáno dneska velmi negativně, tak díky tomu máme ty výsledky. Protože vy nechápete ty konsekvence, ani nemůžete, my vám to nemáme za zlé. Ale prosím vás, domácí péče je hezká věc, ale víte, co to je poporodní krvácení? Za 20 vteřin je prostě lidský život pryč! A to všechno my dokážeme díky tomu, že to je v nemocnici a že to má nějaké desítky let vývoje a tak dále a tak dál, tak to všechno dokážeme podchytit, máme zdiagnostikované věci a tak dál. A vy tady dojemně vykládáte, aby chodily domů. Ale ta péče je zajištěná! Já jsem v životě léčil stovky mastitid a tak dál a tak dál, takže to není tak, že ta žena nemá najednou co dělat. My jsme tomu teď napomohli třeba elektronickým receptem, že i o víkendu mi pacientky volají, mají ten problém a tak dál a tak dále. Ale to není tak, že doteď se nic nedělalo a vy to teď najednou přicházíte zachránit. Zase vám to někdo napsal a napsal vám to úplně blbě. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) A mě se to opravdu dotýká. Děkuju. (Výkřiky a potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík, poté paní poslankyně Richterová. (Smích v řadách poslanců ANO.) Prosím o klid v sále.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Svobodu. Bohužel, tady se stává to, že se argumentuje tím, že služba pro rodiče by možná nebyla dostatečně kvalitní, a tenhle argument se používá proto, že nedostanou službu žádnou a ta jejich situace je daleko horší. Já tohle skutečně považuji za velmi nešťastné, že v situaci, kdy ta péče doma není dostupná, reálně není, protože bohužel většina pediatrů domů prostě nepřijde, tak tam nedáme péči žádnou, což samozřejmě vede k tomu, že část rodiček se samozřejmě dostaví k pediatrovi osobně a může to mít i ty komplikace s tím přesunem, a část prostě zůstane doma bez kontroly, bez zdravotní podpory. A to je to, k čemu to vede. Nechme ty lidi se rozhodnout. Oni přece dokážou posoudit, jestli jejich asistentka je kvalifikovaná pro tu podporu, kterou potřebují, nebo není. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP