(9.30 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Naprosto souhlasím s tím, co řekly dvě předřečnice, a velmi se mi líbí, že v této oblasti ustupuje politikum tomu obsahu, protože jedna je od Pirátů, druhá je z KSČM. Nepodezírám, že se předem dohodly, většinou se tyto dvě strany na ničem nedohodnou, ale v tomto směru mají pravdu. Říkám to na rozdíl od všech, kteří tady přede mnou hovořili jako právník, pro kterého je právo vždycky svým způsobem takové vodítko, jak dál postupovat. V tomto případě bohužel musím konstatovat, že obsah je důležitější než právní forma. Neříkám, aby se netransformovala třeba i Česká alzheimerovská společnost, ale ne v takovémhle časovém intervalu, pod takovýmto diktátem a s takovými konsekvencemi. A není sama. Takže jsem ráda - naposledy jsem na našem klubu slyšela, že budeme mít volné hlasování, a myslím si, že každý z nás bez ohledu na politickou příslušnost se může rozhodnout. Je to jeho demokratická volba. Samozřejmě, někteří budou hlasovat pro ten návrh, jiní nebudou. Ale já jsem měla ten pocit, že bych měla vystoupit, podpořit obě předřečnice a tím i demonstrovat, že tady jde o obsah, nikoliv o příslušnost k nějaké politické straně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Z pléna se mi hlásí pan poslanec Válek, tak se zeptám, jestli chce s přednostním právem. (Ano.) Dobře. Tak v tomto případě je nyní na řadě pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne. Paní profesorko, prostřednictvím pana předsedajícího, vidím, že máte asi zlomenou diafýzu nebo epifýzu vřetenní kosti... Která pacientská organizace vás zastupuje? Řekněte mi, která? (Bez odpovědi.) Žádná, a to je ten obecný problém. My se totiž už od dob devadesátých (let), kdy se objevil jakýsi pan Olejár a zaštiťoval se tím, že zastupuje pacienty, a chtěl mluvit do financování, chtěl mluvit do léčby, tak jsme se ho vždycky ptali, koho zastupuje. On řekl: Pacienty. A já jsem říkal: Já jsem taky pacient, ale vy mě nezastupujete. A to platí pro nás pro všechny, protože my jsme všichni pacienti. Možná máme nějaké specifické choroby, takže se můžeme zařadit do nějaké... Ale já chci, aby někdo, jestli chce mluvit do financování, chce mluvit do metod za pacienty, tak aby měl jasně deklarovaný mandát od těch lidí, to znamená, aby byl někam volen, aby mu bylo umožněno za ty lidi mluvit, a to se v současné době ne vždycky děje. Takže já jsem pro ty spolky, nezlobte se na mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Benda s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, rozjela se klasická válka o pacientské organizace. Naprosto souhlasím s tím, co říkal pan doktor Plzák. Naprosto souhlasím s tím, že pacientské organizace skutečně mají zastupovat pacienty, ale to nezajistíte právní formou. To je lenost jedné úřednice na Ministerstvu zdravotnictví, takhle to přesně je. Musí samozřejmě - a v tom zákoně to je uvedeno - být přezkoumáno, jestli skutečně zastupuje pacienty, pak může být připuštěna do takového rozhodování, nebo být připuštěna nemůže. Ale myslet si, že spolek... Spolek je tak volná právní forma, že tam si můžou vymyslet stanovy takové, o kterých se vám nikdy ani nesnilo a které nemusí mít vůbec nic společného s členy toho spolku. Stejně tak všechny ostatní právní formy, které jsou zvoleny, můžou zastupovat pacienty - nemusí. Nepomůžu si právní formou, je to fakt jen snaha zatvářit se, že právní formou něco řeším.

A já bych velmi poprosil, abychom podpořili návrh, který podal pan poslanec Žáček, ale který je fakticky můj. Víte dobře, že já vám do zdravotních věcí, přesto že jsem ve zdravotním výboru, zasahuji jenom velmi málo, ale někdy mám dojem, že mám uplatnit své právnické vzdělání a říci: tady nevyřešíme právní formou způsob, jestli zastupují, nebo nezastupují. A stejně tak ta představa, kterou někdo diktuje, že je možné přetransformovat jinou právní formu velmi jednoduše na spolek, je také naprosto mylná a máme k tomu rozbory na zdravotním výboru. Myslím, že celkem je jasné, jak to ve Sněmovně dopadne, ale chtěl jsem, aby toto bylo řečeno. Chceme, aby zastupovaly samozřejmě pacienty, o tom nikdo nepochybuje, ale nezajistíme to právní formou, ale jenom tím, že ministerstvo přezkoumá a řekne: Zastupují pacienty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní paní poslankyně Gajdůšková, poté paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, ctěná Poslanecká sněmovno, vážení páni ministři, já musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na to, co zde řekl pan kolega Plzák. On totiž si nevybral dobrý příklad, protože Svaz pacientů České republiky, za který mám tu čest mluvit, a jsem tam hodně dlouho, je právě ten zapsaný spolek a zastupuje samozřejmě každého pacienta, který se na nás obrátí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším, pak vám dám více času. Ale požádám kolegy v sále o větší klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Takže Svaz pacientů České republiky zastupuje samozřejmě každého pacienta, který se na nás obrátí, a tou problematikou se zabýváme dlouhodobě. Ale já podpořím to původní znění, protože vím, že odvádí velmi dobrou práci, ať jsou to celiaci, alzheimeři, diabetici, prostě odvádí velmi, velmi dobrou práci. A já si myslím, že se dá najít model, jak spolupracovat a jak skutečně zdravotní péči udělat dostupnou, moderní tak, aby byla kvalitní a sloužila tak, jak má sloužit každému člověku, každému občanovi této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Richterová, v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou.

Než dojde k mikrofonu, seznámím Sněmovnu s omluvou pana poslance Profanta ze zdravotních důvodů dnes od 9.30 do konce jednacího dne.

Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Opravdu už jenom velice stručné doplnění k tématu pacientských organizací a té právní formy. Ráda bych jenom zdůraznila, aby to tu jasně zaznělo, že za Piráty a hnutí STAN jsme také předložili mým prostřednictvím pozměňovací návrh, který je obsahově totožný s návrhem pana poslance Žáčka, potažmo Bendy. Chci tady jenom zdůraznit, že v hlasovací proceduře je ten návrh, který napravuje rovné postavení různých právních forem, několikrát. Na prvním místě je návrh pana poslance Bendy. Nicméně pokud by náhodou, což tedy nepředpokládám, ale pokud by náhodou neprošel, tak ještě pak je možnost zopakovat, bude mít Sněmovna druhou šanci, u toho návrhu našeho. Na tom chci říct, že když je takto široká podpora napříč spektrem, komunisté se vyslovili, ODS se vyslovila, my za Piráty a STAN jsme se vyslovili jasně, že je v tom problém, tak věřím, že to bude napraveno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A to jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky. Takže nyní s přednostním právem pan poslanec Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Jsem rád, že debata je rozumná a konstruktivní, že není konfliktní. Samozřejmě v řadě případů pozměňovacích návrhů jsem velmi ovlivněn osobní zkušeností z nemocnice, tak jak řada z nás, co jsme zdravotníci. V naší nemocnici je organizace, která spadá právě do pozměňovacího návrhu kolegy Marka Bendy a koneckonců i kolegů Pirátů, to znamená, že já budu hlasovat pro pozměňovací návrh kolegy Bendy.

Já si myslím, že význam jakékoli pacientské organizace je nesmírně zásadní. Dlouhodobě pracuji s pacientskou organizací, která zastupuje celiaky, stejně tak dlouhodobě spolupracuji s pacientskou organizací, která zastupuje pacienty s Crohnovou nemocí, a musím říct, že byť jsem byl ve výboru Společnosti pro gastrointestinální onkologii a i jako radiolog zastupoval ve výboru gastroenterologické společnosti zobrazovací metody, tak posun v diagnostice obou těchto onemocnění, význam, vliv na ten posun měly daleko víc pacientské organizace než při vší úctě Radiologická společnost, které jsem předsedal, a ty gastroenterologické, prostě proto, že v zájmu pacientů bylo tu metodiku posunout, přicházeli s různými dotazy, proč v některé zemi XY se něco provádí, a nutili nás často, abychom se pouštěli do oblastí, protože to byly velmi úzké specializované problémy. A koneckonců vzpomeňte si na celiaky - i v Poslanecké sněmovně jsou poslanci, kteří mají k této nemoci řekněme osobní vztah z různých důvodů. Tak vzpomeňte si, jak se celiaci snaží dostat bezlepkovou dietu do škol, jak se snaží celiaci lobbovat v dobrém slova smyslu a vysvětlovat, jak je potřeba pomoci. A já si myslím, že to je role těch pacientských organizací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP