(9.20 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Ale my jsme byli připraveni diskutovat i o jiné možnosti. Buď o jiné možnosti, jak upravit tu dispenzační taxu legislativně, nebo o hledání jiné možnosti, jak malým lékárnám pomoci. Nestalo se, přesto bych vás chtěl, kolegyně a kolegové, požádat, zda byste zvážili a podpořili pozměňovací návrh A11, protože si skutečně myslím, že pokud všechny strany, všechny politické subjekty, které tady jsou, měly ve svých volebních programech podporu venkova, podporu služeb na venkově, tak dneska nám z těch vesnic a městysů odcházejí hospodští, odcházejí nám tam další služby, jsou rušeny pobočky České pošty a tak dále. A jestliže v některých těchto obcích - a mám na mysli skutečně ty obce nad 1 000 obyvatel - budou chybět i lékárny, tak potom si do volebních programů skutečně nedávejte to, že chcete zlepšit veřejné služby na těchto obcích a že chcete obnovovat náš venkov. Tolik tedy k pozměňovacímu návrhu A11.

Potom ještě pozměňovací návrh pod písmenem L, který už jsem dával mimo výbor ve druhém čtení. Ten se týká problematiky dohody o nejvyšší ceně. Chci říct za KDU-ČSL, že my tento institut podporujeme, že ho skutečně vidíme jako nástroj, který může zlevnit naše zdravotnictví. To znamená, když přijde doba a je možné určitý - a většinou se to týká finančně nákladných léčivých přípravků - kdy je možné dohodnout nižší cenu mezi distributorem a zdravotní pojišťovnou, tak tento institut považujeme za správný. V žádném případě nechci rozporovat jeho význam. Co je problém, že ministerstvo ve svém vládním návrhu upravilo podmínky uplatňování dohody o nejvyšší ceně takovým způsobem, že zde vznikají rizika pro lékárny. A tady se to netýká jenom malých lékáren, ale všech lékáren. Řeknu to jenom na krátkém příkladu. Pokud si některá lékárna za situace, kdy je na trhu příznivá cenová hladina, nakoupí třeba za několik set tisíc určitý léčivý přípravek s dobrou vírou, že ho bude potom dávat pacientům, tak pokud v mezidobí dojde právě mezi pojišťovnou a mezi distributory k dohodě o snížení té nejvyšší ceny, v tu chvíli ty zásoby léčivých přípravků, které budou mít lékárny ve svých skladech, tak ta ztráta vlastně půjde na vrub těch lékáren. Jsem přesvědčený o tom, že přece není možné, aby lékárny nesly toto riziko na sobě. Proto jsme přišli s úpravou tohoto institutu a proto si vás dovoluji požádat, abyste podpořili pozměňovací návrh pod písmenem L. Není to nic proti tomu samotnému institutu, ale jde o to, abychom nediskriminovali a nebyli nespravedliví vůči lékárnám. Děkuji vám za pozornost a jinak za KDU-ČSL jsme připraveni tento zákon podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo dalším řečníkům, seznámím Sněmovnu s několika skutečnostmi. Za prvé, pan poslanec Juříček je přítomen a stahuje svoji omluvu. Za druhé se nám naopak omlouvá pan poslanec Mihola z pracovních důvodů. Pan poslanec Zlesák žádá o zrušení své omluvy z dnešního jednání, je přítomen po celý den. Paní poslankyně Pekarová Adamová naopak se omlouvá od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Nevludová se omlouvá od 9 hodin do konce jednání z osobních důvodů. Paní poslankyně Válková se omlouvá od 10.30.

Budeme pokračovat. Já tady mám přihlášku k faktické poznámce od pana poslance Farského, nicméně ho nevidím v sále, takže to bude zřejmě omyl. Slovo má tedy paní poslankyně Adámková v řádné rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, z pozice zpravodaje se samozřejmě nebudu k žádným jiným vyjadřovat než podle toho, co budete potřebovat. Proto jsem si dovolila přihlásit se do rozpravy, protože minule tady zazněly v rozpravě některé názory na pacientské organizace. Já bych jenom chtěla tady říci, že těch pacientských organizací je více než 130. Od 115 je zde písemně potvrzený souhlas s vládním návrhem zákona, že takto opravdu je to nejlepší. Je to proto, že zapsaný spolek je nejtransparentnější a proto, že oni poprvé opravdu v historii - a to je dobře, že ta možnost je - by nějakým způsobem bylo možné zasahovat samozřejmě i do léčby, to znamená i do toku peněz, tak proto tedy ten zapsaný spolek. Ale samozřejmě rozhodnete v hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážená Sněmovno, vážené kolegyně a kolegové, jenom bych ráda, aby ještě jednou zaznělo, než půjdeme na hlasování, že bohužel ta iluze, že určitá právní forma zajistí to nejtransparentnější a nejlepší, je prostě iluze. A tak jako existují zapsané spolky, které fungují skvěle, a jiné, které ne, tak existují obecně prospěšné společnosti a zapsané ústavy. A opět to, co rozhoduje, je kvalita fungování, to, jak transparentní a demokratické je samotné vnitřní nastavení toho spolku. Ale to, kterou právní formu zvolí, to prostě nerozhoduje.

Proto chci znovu zdůraznit - dám jeden příklad za všechny: například Česká alzheimerovská společnost, která roky dělá práci k nezaplacení pro všechny lidi s Alzheimerem, pro jejich neformální pečující, je to společnost, která nás zastupuje v zahraničí, dělá nám i dobré jméno, tak třeba ta bude diskriminována ve svém přístupu k utváření naší zdravotní a úhradové politiky. To je konkrétní příklad společnosti, která má jinou právní formu, není spolkem a zdůrazním, nemůže se takzvaně překlopit, není tam možnost z jednoho roku na druhý se tím spolkem stát. To je bohužel další omyl, který se ve spojení s tímto pozměňovacím návrhem šíří. Prosím, zvažte opravdu tuhle věc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Aulická, poté paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Za poslanecký klub KSČM, vážené kolegyně, vážení kolegové, bych jenom chtěla říci, že debata o těch zapsaných spolcích je opravdu řekla bych až vášnivá, ač se to tedy nezdá. Já za KSČM dnes otevřeně říkám, že podpoříme pozměňovací návrh pana kolegy Bendy, který vlastně napravuje situaci, kterou Ministerstvo zdravotnictví pro nás tak trochu nechápavým způsobem omezuje tak, aby opravdu ty pacientské organizace se mohly podílet na těch stanoviscích a na procedurách, protože je to paradox, že u zákona č. 48, na kterém právě mají největší zájem ty pacientské organizace, se jim potom legislativně upírá možnost, aby se dál podílely na těchto záležitostech.

Víceméně bych ještě chtěla podotknout, že zda byla vášnivá debata i kolem pozměňovacího návrhu paní kolegyně Richterové, co se týče těch porodních asistentek. Musím říci, že za KSČM určitě tento pozměňovací návrh nepodpoříme. Spíše nás mrzí, že máme takový pocit, že to je opravdu snaha snižování kvality prenatální péče o ty nejmenší, respektive jsme na špici, Česká republika, v péči, co se týče celé té problematiky a té péče. Myslím si, že tímhle tím bychom se opravdu mohli dostávat do závažných problémů právě v té péči. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď tady mám sadu faktických poznámek. Paní poslankyně Richterové se zeptám, jestli se hlásí do rozpravy, nebo s faktickou? Do rozpravy, dobře. Nyní paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Plzák, poté pan poslanec Benda s faktickými poznámkami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP