(9.10 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, já jsem přesvědčený o tom, že ten zdravotnický zákon je naprosto zásadní a naprosto klíčový, protože tady se jedná o budoucnost milionů našich občanů s vážným onemocněním. Proto bych navrhoval, abychom jako první bod projednávali tento a jako druhý bod diskusi o nouzovém stavu. Pardon, diskusi o pandemickém stavu jako druhý bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já to budu brát vlastně jako protinávrh k návrhu pana poslance Volného. Pan poslanec Volný sdělil, že chce také

ještě upřesnit svůj návrh.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji panu profesorovi Válkovi, který nás, vaším prostřednictvím, pane předsedající, taky včera falešně obvinil, že jsme blokovali Sněmovnu, a lhal na sociálních sítích, nicméně tentokrát s tím jeho návrhem souhlasím. Takže já bych chtěl, aby ten pandemický stav se taky projednal dneska jako druhý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, tak to máme vzácnou shodu, tím se nám to zjednodušuje. Znovu požádám o čištění, a pokud se již nikdo další nehlásí k pořadu schůze, tak bych rád přešel k hlasování. Budeme hlasovat v pořadí, v jakém byly návrhy načteny, takže nejdříve o zařazení jako prvního bodu návrhu pana předsedy Faltýnka, zákona o veřejném zdravotním pojištění. Bez ohledu na to, jestli tento projde, nebo ne, budeme pak hlasovat o zařazení bodu k pandemickému stavu, buď jako prvního, pokud návrh pana předsedy Faltýnka neprojde, nebo jako druhého, pokud projde. Myslím si, že je to srozumitelné a jasné.

 

Myslím, že jsou v sále všichni, kteří chtějí být v sále, a já tedy nejdříve zahájím hlasování o zařazení bodu 335, sněmovní tisk 992, veřejné zdravotní pojištění, jako první bod dnes, před všechny pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 452, je přihlášeno 146 poslanců a poslankyň, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže to bude náš první bod. A nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 544, pandemické pohotovosti, jako druhý bod dnes, tedy za ten právě zařazený bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 453, je přihlášeno 147 poslanců a poslankyň, pro 71, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě jsme se vyrovnali se změnami pořadu.

Ještě seznámím Sněmovnu s došlými omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Kobza mezi 10.04 a 11.15 z pracovních důvodů. Pan poslanec Dolínek se omlouvá dnes mezi 9. a 11. hodinou z rodinných důvodů, pan místopředseda Okamura se omlouvá mezi 9.30 a 11 hodinami z pracovních důvodů.

Tak a nyní tedy otevřeme první bod, který jsme si odhlasovali, že nyní zařadíme. Jedná se o bod

 

335.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 992/ - třetí čtení

Bod byl přerušen dne 16. 6. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 16. června, rozprava byla ve třetím čtení přerušena. Místo u stolu zpravodajů už zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodajka garančního výboru, kterým je výbor pro zdravotnictví, paní poslankyně Věra Adámková. Oběma děkuji a připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 992/4, který byl doručen dne 28. dubna 2021, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 992/5.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, kde je přihlášen pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Věřím, že hladina hluku v sále je přijatelná, když tak budu zjednávat klid.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych krátce ve třetím čtení vás jednak seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k této novele. Tak jak už tady zaznělo od dalších kolegů, považujeme tuto novelu za významnou, a to zejména kvůli jejímu základnímu poslání, kterým je nastavení předvídatelných a jasně daných úhrad nových inovativních léčebných přípravků zaváděných do praxe i nových léčebných postupů. To považujeme skutečně za klíčový bod této novely.

A pokud se mám vyjádřit k dalším ustanovením, tam jsme za klub KDU-ČSL po poměrně rozsáhlé expertize našeho týmu dávali směrem k Ministerstvu zdravotnictví celou řadu dotazů a podnětů k některým ustanovením. Musím říct - a to nepadá na hlavu současného pana ministra - že se nám těch odpovědí dostalo velmi, velmi záhy. Já jsem žádal na výboru pro zdravotnictví o to, aby nám ty odpovědi byly zaslány ještě před druhým čtením, abychom na ně mohli zareagovat pozměňovacími návrhy, nicméně jak bývá v poslední době u Ministerstva zdravotnictví zvykem, dostali jsme ty odpovědi až týden po uskutečnění druhého čtení. Toto nepovažuji úplně za fér jednání. Nicméně jsme na některé poznatky našich expertů společně s kolegou panem profesorem Válkem a s kolegy z ODS zareagovali některými pozměňovacími návrhy, k těm se tady ale dneska už vracet nebudu. (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a přece jenom požádám vaše kolegy a kolegyně v sále o klid nebo aby případně přesunuli svá jednání mimo jednací sál, pokud je projednávání tohoto tisku nezajímá. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Zmínil bych se pouze o dvou pozměňovacích návrzích, které tady v úvodním slovu ke třetímu čtení - nebo jeden z nich - zmínil i pan ministr. Tím prvním je pozměňovací návrh pod písmenem A11, což je pozměňovací návrh, který řeší zavedení takzvané dispenzační taxy, to znamená ohodnocení farmaceuta za výdej léčivého přípravku na recept. Chci říci, že tahle problematika visí ve vzduchu již možná čtyři, pět let, a opakovaně na odborné bázi, ale i na politické bázi jsme vyzývali Ministerstvo zdravotnictví, aby se tímto problémem zabývalo, protože práce farmaceuta neznamená jenom vyndat krabičku ze šuplíku a otaxovat ji, ohodnotit finančně a pak ji vydat pacientovi, ale ta skutečně spočívá při dobře vedené farmaceutické praxi v poučení pacienta o tom, jakým způsobem má léčivý přípravek užívat, jaká jsou rizika jeho používání, a všechny další potřebné informace.

Bohužel Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě neslyší na tento neřešený problém, a právě proto jsme ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou přišli s tím pozměňovacím návrhem. A není to nový pozměňovací návrh, protože skutečně o dispenzační taxe anebo o nějakém jiném způsobu řešení svízelné situace zejména malých lékáren, které právě na tuto neřešenou oblast doplácejí, tak jsme opakovaně ministerstvo vyzývali k nějakému řešení a netrváme na tom, že to musí být dispenzační taxa za každou cenu. My jenom říkáme, že situace malých lékáren v malých sídlech je v tuto chvíli již velmi kritická. Veškerá legislativa a veškeré kroky v posledních letech, a to zase nepadá jenom na hlavu pana ministra Vojtěcha, nahrávají velkým řetězcům ve velkých nákupních centrech. Tam těch lékáren máme dneska až přebytek, ale na malých sídlech, a mám na mysli obce 1 000 obyvatel a víc, tam skutečně ty lékárny v tuto chvíli jsou ve velkém ohrožení a ani v tomto volebním období se jim žádným způsobem nepomohlo. Proto jsme přišli opět s myšlenkou dispenzační taxy a očekávali jsme diskusi s Ministerstvem zdravotnictví.

Pokud se totiž ministerstvu nelíbí ta formulace, a tak jak řekl pan ministr, zdá se jim vágní, nebo mají pocit, že podzákonný předpis nemůže upravovat cenovou hladinu, kolik by vlastně ta dispenzační taxa měla činit, tak tady bych velmi oponoval. Za prvé máme v legislativě celou řadu příkladů, kdy podzákonný předpis upravuje cenovou relaci, a netýká se to jenom zdravotnictví. To znamená, tento argument beru jako lichý. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP