(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 104. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se mi přihlásili s identifikačními kartami, případně oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Narozeniny dnes slaví pan poslanec Votava. (Potlesk.)

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adamec z pracovních důvodů, pan poslanec Bartoň ze zdravotních důvodů, pan poslanec Bartoš z pracovních důvodů, pan poslanec Bartošek z pracovních důvodů, pan poslanec Bělica z pracovních důvodů, pan poslanec Bělobrádek od 9.20 hodin do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Birke z pracovních důvodů, pan poslanec Bžoch z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Černochová do 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Farhan do 11.40 z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Fiala ze zdravotních důvodů, pan poslanec Grebeníček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Hanzel z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Juříček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Kolovratník do 11.30 ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Kozlová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Krejza z pracovních důvodů, paní poslankyně Krutáková ze zdravotních důvodů, pan poslanec Onderka ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Pastuchová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pojezný z pracovních důvodů, paní poslankyně Puntová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Rakušan z pracovních důvodů, pan poslanec Schwarzenberg z pracovních důvodů, paní poslankyně Sommerová z osobních důvodů, pan poslanec Stanjura z pracovních důvodů, pan poslanec Šindelář z pracovních důvodů, pan poslanec Vácha ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Valachová z pracovních důvodů, pan poslanec Valenta od 13 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Válková od 10.30 do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Veselý z pracovních důvodů, pan poslanec Vondrák z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Vymazal z pracovních důvodů, pan poslanec Vyzula z rodinných důvodů, pan poslanec Zlesák z pracovních důvodů a pan poslanec Žáček do 11.40 z pracovních důvodů.

Dále požádali o omluvení své nepřítomnosti tito členové vlády: premiér Andrej Babiš do 11.40 z pracovních důvodů, pan vicepremiér Jan Hamáček do 11.40 z pracovních důvodů, pan ministr Jakub Kulhánek z pracovních důvodů, pan ministr Lubomír Metnar z pracovních důvodů, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů a paní ministryně Alena Schillerová z důvodu zahraniční cesty.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body 352...

Tak paní poslankyně Puntová stahuje svoji omluvu, je přítomna.

A jak jsem již říkal, dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body 352, zákona o myslivosti, a 338, novela zákoníku práce. Poté bychom pokračovali v projednávání dalších bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jsou to postupně body 335, 337, 341, 342, 344 a další.

Po bloku třetích čtení bychom případně pokračovali v projednávání bodů dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že v 11.40 máme pevně zařazené body 385, je to novela Listiny základních práv a svobod, bod 339 - novela Ústavy ve třetím čtení, bod 392 - novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve třetím čtení, bod 24 - novela zákona o lobbování v druhém čtení, a bod 25 - novela zákona o lobbování související ve druhém čtení. To je tedy vše zařazeno na 11.40 hodin.

A nyní zde mám avizované návrhy ke změnám pořadu schůze. Jako první se mi hlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. (V sále je hlučno.) Já vás požádám, kolegové, kolegyně, o klid. Budou načítány návrhy na změnu pořadu, tak ať všichni slyšíme, co je přednášeno. Pane předsedo, jestli vám kolegové dopřejí sluchu, pokud ne, zjednám větší klid.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych si dovolil navrhnout zařadit - a je to po nějaké debatě v Poslanecké sněmovně - ten přerušený bod číslo 335, jedná se o sněmovní tisk 992 - novela zákona o veřejném zdravotním pojištění ve třetím čtení, dnes, v pátek 18. 6. jako první bod našeho jednacího dne, před již pevně zařazené body, abychom toto rozdělané třetí čtení, kde už jsme byli téměř před hlasováním, tak abychom tento bod pana ministra Adama Vojtěcha dokončili. A děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ano, tedy bod 335, sněmovní tisk 992, zákon o veřejném zdravotním pojištění, jako první bod. Další přihlášky s přednostním právem nevidím, takže pan poslanec Lubomír Volný se hlásí s návrhem na zařazení nového bodu, i když myslím, že ten bod již v pořadu máme, ale prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Tak já se jenom ujistím, že ten bod ještě není zařazen na dnešní jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Na dnešním jednání není, v pořadu dnešní schůze je.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže já bych chtěl, protože my jsme včera měli omezené vystoupení na dvakrát 15 minut, a přesto jsme byli jak tady ve Sněmovně, tak mediálně obviněni z toho, že blokujeme něco, co celá Sněmovna chce schválit, a to je ukončení pandemického stavu, takže já bych chtěl dát Sněmovně šanci ukončit ten pandemický stav, dneska jako první bod programu. Takže vás prosím, abyste podpořili můj návrh na změnu programu schůze a jako první bod dneska zařadili to, co jste včera chtěli všichni schválit, a vyšlo to ve všech denících a bylo to ve všech novinách, že to chcete schválit.

Takže prosím vás, pojďme dneska jako první bod zrušit pandemickou pohotovost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Já se tady jenom poradím. (Kratičká porada s pracovnicí legislativního odboru.) Já se jenom ujistím, že se jedná o návrh na přeřazení bodu 544, který byl zařazen včera, ale je zde návrh, abychom ho zařadili dnes jako první bod, jestli to všichni chápou ten návrh stejně.

A pokud již není dalších návrhů, tak bych svolal kolegy do sálu a přikročíme k hlasování. (Gong.) Máme dva návrhy. Oba dva jsou návrhy na zařazení...

Ještě požádám o úklid řečnického pultu. (Probíhá dezinfekce pultu.)

Máme dva návrhy na zařazení jako prvního bodu schůze, takže já bych to vzal...

Ano, pan poslanec Lubomír Volný bude hlasovat s náhradní kartou číslo 10.

A také ještě, abychom učinili věcem zadost, tak bych konstatoval, že mám za to, že nařízení vlády jsou ještě stále platná, co se týče nošení ochrany úst a nosu v uzavřených vnitřních prostorách, takže napomínám poslance a poslankyně, kteří tak neučinili, a žádám je, aby toto napravili, pokud tak nemají v úmyslu, a já vidím, že v tom není pan poslanec Volný sám ani pan poslanec Bojko. Takže prosím všechny poslance, aby si nasadili ochranu úst a nosu, anebo budu muset jmenovat a vyzývat k nápravě.

Takže máme zde návrhy na změnu pořadu. Oba dva jsou návrhy na zařazení prvního bodu. Já bych to vzal v pořadí, v jakém byly načteny, pokud není námitek. To znamená, nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka zařadit první bod tisk o veřejném zdravotním pojištění a poté bychom hlasovali o návrhu pana poslance Volného zařadit jako první bod. (Hlásí se poslanec Válek.)

Pan poslanec chce... s přednostním právem k pořadu. Tak prosím ještě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP