(16.10 hodin)
(pokračuje Brabec)

Takže myslím, že SÚJB je v tomhle jasným garantem, odborným garantem, že ohrožení zdraví tam neexistuje. Ale máte pravdu, vždycky takovýhle záměr vyvolává debatu a je důležité tam otevřeně informovat, aby lidé neměli pocit, že se děje něco tajného nebo záhadného, a o to jsou pak nervóznější. A to je určitě zájem MPO a určitě i Ministerstva životního prostředí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, a paní poslankyně, prosím předneste další interpelaci, tentokrát na ministra vnitra Jana Hamáčka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v minulých měsících byla Česká republika silně ovlivněna pandemií koronaviru a vláda přijímala jedno mimořádné opatření za druhým. Často takové mimořádné opatření mělo životnost pouze několik hodin či několik málo dní, v lepších případech i týdny. Nicméně i tak opatření stihla významně zasáhnout do života všech občanů.

Nechci tu hodnotit jejich nutnost z pohledu epidemiologického ani zmatek při jejich vydávání, ale velmi mě zaráží množství rozsudků soudů, které prohlásily tato opatření za nezákonná. Není dne, kdy se nedočteme o dalším nezákonném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví nebo vlády. Dokonce ministr zdravotnictví Arenberger dříve prohlásil, že zaváděná opatření budou soudem zrušena, tedy již dopředu věděl, že neobstojí v soudním přezkumu. Vláda tedy vědomě postupovala v rozporu se zákony, a co hůř, dělo se to i po prvních rozhodnutích soudu. A poučení nula, sebereflexe nulová.

Vážený pane ministře, jak bude vláda přistupovat k odškodňování za nezákonná opatření, která vydala, následně je zrušil soud či je prohlásil za nezákonná? Dle dostupných informací hrozí žaloby až za několik miliard korun. Bude vláda aktivně odškodňovat za svá nezákonná opatření a příslušné nároky uznávat? Nebo se bude soudit a prohlubovat dopady pandemie na české občany? Jaký je váš názor na požadavky k odškodnění? A přijímáte i vy sám jako člen vlády díl odpovědnosti za přijímání protiprávních opatření? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a prosím, můžete přednést rovnou další interpelaci na ministra Karla Havlíčka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, Ministerstvo financí provádí na pokyn Evropské komise každým rokem audit hospodaření s evropskými dotacemi. Letos byla auditním orgánem Ministerstva financí odhalena značná chybovost právě ve vašem resortu. Vytýkané nedostatky se objevily jak u konkrétních projektů, tak v nedostatečné kontrole statutu malých a středních firem, v nerovném zacházení s příjemci prostředků při vyměřování sankcí, ale například i v nedostatečném prověřování vlastnické struktury firem žádajících o dotace, například Agrofertu.

Tyto nedostatky byly vyčísleny na více než 543 milionů korun. To je výše pokuty, která byla Ministerstvu průmyslu a obchodu uložena. MPO mělo po vyměření pokuty v základě dvě možnosti: přijmout finanční opravu, odebrat dotace ve výši půl miliardy korun a rozdělit mezi jiné příjemce, nebo se proti rozhodnutí bránit a riskovat, že Česká republika bude muset celou částku vracet Evropské unii. Jeden by býval řekl, že je to jednoznačná volba. MPO se ale rozhodlo o pokutě s Evropskou komisí dohadovat a dát tak všanc desítky, ba stovky milionů korun. A proč? Nejspíš pro svou ješitnost. Žádný přiléhavější důvod mě bohužel nenapadá.

Z dopisu, který Evropská komise orgánům České republiky zaslala, je patrné, že moc šancí na úspěch v tomto boji Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá. Proč jste se, pane ministře, rozhodl postupovat takto nestandardně a nezodpovědně? Proč riskujete, že Česká republika přijde o významnou finanční částku? Při pohledu na poslední rozpočtové statistiky odrážející situaci za vlády, jejímž jste členem, jsem opravdu neměla pocit, že bychom si mohli dovolit takové sumy házet z oken. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů.

Vypadá to, že jsme dnešní jednací den ukončili, protože jsme projednali všechny písemné interpelace. Pěkné to bylo, i někteří ministři přišli. Paní poslankyně Kovářová, je to 1 : 8 teď, hnutí ANO 8 : 1. Já vám všem děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací.

Končím tento bod, přerušuji schůzi. Budeme pokračovat zítra v 9.00 dle schváleného pořadu schůze. Jako první je na pořadu bod 352, zákon o myslivosti, třetí čtení.

 

(Jednání skončilo v 16.15 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP