(16.10 hodin)

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Vážený pane ministře, jste už čtvrtým ministrem zdravotnictví, kterého interpeluji v této záležitosti, a pevně doufám, že budete tím, kdo to konečně vyřeší. Jde o cizince ze třetích zemí s dlouhodobým pobytem u nás a jejich nesezdané partnery ze třetích zemí. Ti sem za nimi následkem opatření vašeho ministerstva už více než rok nemohou přijet. V únoru jsem dostal vyjádření od vaší náměstkyně paní Seilerové, která mi napsala, že pro tuto skupinu se žádné rozvolnění nechystá. Argumentuje, že v České republice pobývá dlouhodobě cca 650 000 cizinců a umožnit přicestovat jejich nesezdaným partnerům by bylo v rozporu s přijímanými opatřeními. Paní náměstkyně ale uvádí celkový počet všech cizinců, kteří tu dlouhodobě žijí. Těch ze třetích zemí je tu podle údajů statistického úřadu necelých 350 000, což je dost podstatný rozdíl. Ví někdo na vašem ministerstvu, kolik z nich má někde ve třetích zemích nesezdaného partnera? Určitě to bude malý zlomek z toho celku. Proč tedy vaše náměstkyně operuje číslem 650 000?

A pokud jde o šíření nákazy, ti lidé jsou přece ochotni po příjezdu podstoupit karanténu nebo jakékoliv jiné opatření. Exministr Prymula ostatně už loni v říjnu připustil, že omezení pro nesezdané páry z epidemiologického hlediska nedávají žádný smysl.

Zopakuji tedy otázky, které jsem před dvěma měsíci položil vašemu předchůdci Blatnému. Bohužel jsem dostal jen vysvětlení, že dokud máme uzavřené okresy, řešení této věci musí počkat.

Za prvé - máte nějaký odhad, kolik lidí by k nám mohlo přicestovat, kdyby padla zbylá cestovní omezení pro nesezdané partnery? Za druhé - co vedlo ministerstvo ke změně názoru, že - cituji: "jde nastavit režim, kdy ten člověk, když přijíždí do České republiky, by tady po určitém karanténním režimu mohl normálně pobývat", jak původně 1. října uvedl ministr Prymula a jak naznačil možné řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, odpovídám na interpelaci "cestovní omezení pro nesezdané páry ze třetích zemí". K vašim dotazům sděluji, že omezení se netýká jenom nesezdaných párů, ale i manželů, kde můj tým uvádí, že se jedná asi o 200 000 až 250 000 lidí. Vy uvádíte i vyšší číslo, jak jsem teď pochopil.

Ve druhé otázce sděluji, že bývalý ministr zdravotnictví pan Roman Prymula učinil vámi zmiňované prohlášení v jiné epidemiologické situaci. V současné době dochází k postupnému rozvolňování na území České republiky a k rozvolňování cestování jak pro občany České republiky a Evropské unie v rámci Evropské unie, přesto probíhají ještě další jednání zatím na bilaterální úrovni a jedná se v podstatě stále podle toho cestovního semaforu. Pokud se epidemiologická situace bude zlepšovat, je pravděpodobné, že v následujících měsících dojde k rozvolnění v oblasti přicestování manželů a nesezdaných partnerů, občanů ze třetích zemí, kteří na území České republiky mají dlouhodobý pobyt. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Určitě. Já jsem se ptal na odhad, kolik lidí z těch 350 000 - vy říkáte 250 000 - může mít nějakého nesezdaného partnera. To mi nebylo vůbec zodpovězeno. To byla moje první otázka.

A co se týče manželů, tak co vím tedy, tak není pravda, že manželé v tuto chvíli nemohou přicestovat. To omezení padlo už před tři čtvrtě rokem a je to dobře, ale ten režim u manželství je úplně jiný. Takže já bych tedy přesto rád slyšel, jestli existuje nějaký odhad, kolik lidí, kdyby padla omezení pro nesezdané partnery, by podle odhadu vašeho ministerstva mohlo přicestovat.

Pak bych skutečně rád slyšel nějaký časový harmonogram, kdy tato omezení po více než roce a půl konečně padnou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr nemá zájem o odpověď, takže přikročíme k další interpelaci. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Lukáš Kolářík, který bude interpelovat pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, já se na vás obracím již po druhé v této věci. Jde o věc zásahů policie ve zdravotnických zařízeních, kde dochází neustále k porušování práv rodičů, kteří se domáhají být přítomni u ošetřování jejich nezletilých dětí. V České republice, v její legislativě, je právo nezletilého dítěte na nepřetržitou přítomnost osoby blízké jasně zakotveno. Jsem si vědom, že za určitých situací může dojít k omezení tohoto práva a nelze to činit takto paušálně. Vzhledem k tomu, že stále více rodičů je informovaných, dochází k vysokému nárůstu případů, kdy je policie do nemocnic volána, a to jak rodiči, tak i lékaři. Policie ale odmítá hájit práva dítěte a staví se na stranu nemocnic, a to i přesto, že dle postupných právních výkladů, například advokátní kanceláře Holubová, advokáti je - a teď cituji: "Policie České republiky v souladu s § 9 zákona o sociálněprávní ochraně dětí a § 2 zákona o Policii ČR povinna poskytnout pomoc zákonnému zástupci, kterému poskytovatel zdravotních služeb odmítá umožnit přítomnost u nezletilého pacienta."

Neumožnění přítomnosti u nezletilého pacienta může totiž být v rozporu se zájmy dítěte včetně zájmu na osobním styku s rodiči a řešení takové situace je v působnosti Policie České republiky.

Mám k dispozici spoustu konkrétních případů, kdy došlo k porušení tohoto výkladu, kdy otec nezletilého se například snažil domoci přístupu ke svému novorozenému dítěti, když matka byla zdravotně indisponována. Nebylo mu to umožněno, přestože otec je zákonným zástupcem, a po příjezdu hlídky PČR dokonce došlo k předvolání toho otce a bylo mu vyhrožováno pokutou a dalšími věcmi, takže těch příběhů je celá řada.

Já vás proto, pane ministře, žádám, abyste s tím něco udělal, abyste policii metodicky vedl nebo vydal nějaký pokyn policejnímu řediteli, aby to zařídil a aby to celou situaci zklidnilo, protože policie má chránit zvláště zranitelné osoby a děti zejména. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Přečtu jednu omluvu. Pan ministr kultury Lubomír Zaorálek se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne z naléhavých pracovních důvodů.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Marian Bojko. Interpelovat bude pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo. Dobrý den, pane ministře. Já už nebudu opakovat to, co jsem tady interpeloval panu premiérovi, ale tady ta má interpelace se týkala Isoprinosinu a jeho používání. Sám ze své vlastní zkušenosti, ne sice z mé rodiny, ale z přátel, kterým jsem sehnal Isoprinosine, Ivermectin, nikdo neměl žádný těžký průběh choroby. A co mě velkým způsobem zaujalo, byl únik informací, které unikly do veřejného prostoru nedávno od zaměstnanců ÚZIS a SÚKL o skutečné účinnosti Isoprinosinu s tím, že léčba Isoprinosinem zvyšuje třikrát až čtyřikrát šanci pacienta s covidem na přežití. To znamená, že v této zemi zemřelo zbytečně až 20 000 lidí, kteří tuto léčbu nedostali. To jsou velmi závažné informace, které by ve finále mohly vést k obvinění mnoha lidí z podílu na smrti těchto zbytečných obětí. Jakým způsobem hodláte s těmito informacemi naložit? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní o úklid řečniště a posléze požádám pana ministra o odpověď. Děkuji vám. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, léčivý přípravek Isoprinosine 500 mg s obsahem léčivé látky inosin pranobex je v České republice registrován a obchodován. Přípravek není dle souhrnu informací o přípravku indikován k léčbě COVID-19, jeho schválenými indikacemi jsou například imunodeficitní stavy, herpetické infekce, cytomegalové infekce a infekce vyvolané lidským papilomavirem, postihujícím sliznici děložního hrdla. Možné využití přípravku Isoprinosinu v léčbě COVID-19 plyne z jeho farmakodynamických vlastností, v jejichž rámci může dojít k posílení imunitní odpovědi. Protože však nebyly provedeny klinické studie pro zjištění efektivity a bezpečnosti v případě onemocnění COVID-19, nelze o jeho účinnosti dělat konečné závěry, o jeho indikaci vždycky musí rozhodnout lékař na základě znalosti komplexního zdravotního stavu pacienta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP