(17.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále jsem chtěl požádat o hlasování jak těch návrhů koalice SPOLU, tak návrhů koalice Pirátů a Starostů po bodech, případně i po podbodech, protože jsou hlasovatelné samostatně.

Poslední věc. My nepodpoříme těch 14 dnů prodloužení, což navrhli komunisté, přestože si myslíme, že má smysl nějaká opatření ještě držet alespoň do konce velikonočních svátků. Nicméně považujeme za zásadní chybu, že vládní kompenzace podnikatelům, kteří jsou v důsledku těch opatření uzavření, nejsou dostatečné, a velmi vás žádám o podporu těch usnesení, která směřují k navýšení těchto kompenzací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Ještě pan poslanec Marek Benda. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, páni ministři, vážené dámy, vážení pánové. Mě trošku vyprovokoval tedy teď pan kolega Ferjenčík se svou představou, že máme ještě na Velikonoce udržet všechno zavřené. Já to pokládám za strašidelný omyl, strašidelný omyl, a budu klást ministrovi a vládě za vinu, pokud nám situace, zejména v Praze, po Velikonocích bouchne - bouchne zvyšováním počtu nakažených.

Nevím, jestli si uvědomujeme, co jsou Velikonoce a jaký je rozdíl mezi Velikonocemi a Vánocemi. Na Vánoce se vyráží nakupovat, jezdí se všichni navštěvovat. Příští týden mají být dvacítky přes den. V Praze máte na území, kde je té zeleně fakt - jsme poměrně zelené město, jedno z nejzelenějších měst v Evropě z těch velkých - ale té zeleně je fakt málo. Představa toho, že ty lidi - a teď nepočítám kostely, nepočítám Velikonoce, ale čtyři dne volna - kde ty lidi budou? Už dneska jsou parky přeplněné, přecpané, a teď jim zakážete překročit hranice okresu a všichni se držte v té Praze. Já to fakt pokládám za strašný omyl. Nebude se to dodržovat - buď budeme mít konflikty na hranicích Prahy, nebo lidí bude na ulicích tolik, že budeme mít nakonec problém v Praze, která se zatím všem problémům vyhnula, a která se jim vyhnula přesto, že tady žádná ta okresní opatření neplatí, přesto jsme podle indexu "psa" na tom nejlíp z celé republiky.

Velmi žádám pana ministra, má na to ještě pět dní do příštího čtvrtka, aby zvážil žádosti, které přišly z Prahy a Středočeského kraje, alespoň otevřít ty boční okresy. Prostě pokud lidé vyrazí na svoji chatu a tam jsou zavření a nikam nechodí, nikomu neškodí. Pokud se budou všichni motat tady v těch parcích, dopadne to špatně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Ještě pan kolega Bláha, potom kolega Ivan Bartoš. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně a kolegové, opravdu musím reagovat, protože to je nehorázné, co tady zaznívá. Celou dobu trpím v tom, jak tady zaznívá, že nedošlo k omezení pohybu. Všechny, kteří to tvrdí, tak všem říkám: Běžte se podívat na ty dálnice, přijeďte k nám, na sever, nebo třeba na jih, do vesnic a do míst, které vy z Prahy a velkých měst ve velkém navštěvujete. Anebo to srovnejte jenom s tím, co zaznívalo, když nebyly sice otevřené sjezdovky, ale byly plné, přecpané - nikdo tam nedodržoval vůbec nic. A teď zaznívá, že v Praze vznikne problém, když nepustíme Pražáky k nám na vesnici.

Takže u nás na vesnici ten problém může být? Podívejte se na čísla u nás na severu. Myslíte, že vznikla z toho, že se setkávám já z Liberce s těma, co jsou v Semilech nebo v Turnově nebo někde? V žádném případě. Vznikla proto, protože jsme byli přeplnění, přecpaní všemi, kteří jezdili z velkých měst k nám na vesnici si užít na tu chalupu. A byli podle vás zavření? No, nebyli zavření, protože všichni chodili na ta místa. Běžte se podívat na Sychrov, běžte se podívat na Ještěd, když je otevřeno. Běžte se podívat na všechna místa, která jsou normálně běžně hodně navštěvovaná, a přijdete na to, že tam nikdo nedodržuje nic. Pokud je tam otevřené okýnko, tak se tam vesele jí, bez roušek, bez dodržování rozestupů. Pokud jdou někde lidi sportovat a potkají se tam, tak nedodržují zase nic.

Takže já bych byl rád, kdybyste si uvědomili, že reálný život je jiný. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Nyní pan poslanec Ivan Bartoš, připraví se Dominik Feri. Moje ambice uzavřít rozpravu byla asi lichá. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych jenom v krátkosti zareagoval na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. Samozřejmě v rámci současných povolení za přírodou jezdí na ta místa, která jsou v rámci daného okresu, taky ti obyvatelé. Já jsem z Jablonce. Vím, že Jablonec prostě chodí v tom okolí, po Jizerských horách, a není to tak, že se tam objeví člověk a má na hlavě napsáno "Praha". Vy jste to prezentoval tak, že se Praha vylije do celé republiky a tam působí problémy. Nicméně samotná mobilita přece problematická není. Problematické je nezodpovědné chování těch lidí, kteří se setkávají a na tom místě třeba tam mají nějaký zahradní mejdan, ale to není to, že to jsou nějací chalupáři. To se bohužel v České republice děje i tam, kde ti lidé prostě bydlí.

Já bych chtěl jenom k Markovi Bendovi, velmi rychle, prostřednictvím pana předsedajícího. My samozřejmě podporujeme ten návrh, který je i konsenzuální, kde Poslanecká sněmovna ukládá ministru vnitra, aby vyřešil situaci mezi Prahou a Středočeským krajem a umožnil ten pohyb. Takže pro to my budeme hlasovat.

A pak pro nás je zásadní právě v tom, kdy máte rekreační objekt, jehož jste majitelem - a jak říkám, ta mobilita sama o sobě není rizikem, riziko je to chování na místě, třeba kdybyste se tam setkával v nějakém větším množství -, takže i to, aby byl umožněn pohyb na ten rekreační objekt, který máte ve svém vlastnictví. To si myslím, že jsou dvě věci, které trošku doplňují možná i to nepochopení, nebo alespoň tak jsem rozuměl začátku toho představení nebo toho vystoupení Marka Bendy.

Takže za nás tyto dvě věci podporujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní Dominik Feri, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pro mě je to velké překvapení, že tu pan kolega Bláha, prostřednictvím pana předsedajícího, fakticky říká, že vládní opatření nefungují. To je skvělé. Pane kolego, hlasujte s námi, nepodpořte žádost o prodloužení nouzového stavu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho nevidím hlásit se do rozpravy, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování, pokud není zájem o závěrečné slovo. Pan ministr zdravotnictví? Nemá zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj, kterém nezávidím roli, ale jistě je připraven. Ale před závěrečným hlasováním se přihlásil místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, znovu opakuji, že hnutí SPD nesouhlasí s prodloužením nouzového stavu, protože plošné zákazy nejsou cesta a lockdown není řešení. Bojujme s virem, ne s lidmi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP