(17.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Takže znovu opakuji, není to SPD. A SPD se možná něčím vymyká, což může být pro některé politické strany těžko pochopitelné, a je to proto, že tím důvodem, tím jediným principem, proč tady jsme, tou základní věcí, proč hlasujeme, je občan, je Česká republika.

Já jsem si připravil pár věcí, abych dokázal, že nejsme žádná vládní záloha jako SPD, ale hlasujeme s každým, kdo hlasuje podle našeho volebního programu pro dobro lidí. A já vám můžu třeba říct, že s ODS jsme hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy. Lidem zůstalo víc peněz v peněženkách. S ODS jsme hlasovali pro zařazení kompenzačního zákona, aby lidé v koronaviru, firmy, živnostníci, dostali víc peněz. S ODS jsme hlasovali pro zrušení daně z nemovitosti, aby lidé neplatili další daně, a v podstatě SPD hlasuje pro každý návrh zákona či pozměňovací návrh, kde šlo o snižování či zrušení jakékoliv daně.

Ale abych nemluvil jenom o ODS, můžu mluvit i například o Pirátech. S Piráty jsme hlasovali pro klouzavý mandát, s Piráty jsme hlasovali o jejich návrhu zákona o vodácích, kde se připouští malé promile alkoholu, anebo podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsme s Piráty hlasovali pro posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, což jsem přesvědčen o tom, že je velmi důležitá věc. A teď se to v té pandemické krizi prokázalo, kdy Nejvyšší kontrolní úřad přišel s výsledky, o kterých jsme tady dnes hovořili a které jsou minimálně na rezignaci vlády. Takže to byl ještě můj dovětek k tomu, co tady řekl pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Nyní s přednostním právem pan ministr zdravotnictví Jan Blatný a hlásil se ještě jednou kolega Stanjura. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen velice krátce zareaguji, prostřednictvím pana předsedajícího, na komentář pana poslance Feriho o pandemickém zákoně. Jenom si připomeňme, že v době, kdy jsme se o tom bavili, to znamená v polovině února, to opravdu tak bylo. Bohužel, situace se následně poměrně dramaticky změnila. Museli jsme napřed uzavřít některé okresy a potom bohužel všechny.

A pandemický zákon - určitě všichni víme, že rozhodně nevyjde vniveč, naopak. Jsem velice rád, už jsem to tady dnes říkal, že jsme se na něm byli schopni domluvit, protože jakmile pomine nouzový stav - kde my, pořád znovu budu opakovat, že ta omezení pohybu podle 99 % všech expertů jsou nezbytně nutná minimálně do období po Velikonocích - a jakmile potom tato omezení a s nimi i nouzový stav pominou, když se dnes rozhodnete tak, jak vás o to žádám, tak bude pandemický zákon velice potřebný a bude potřebný pravděpodobně ještě delší dobu a bude to právě pandemický zákon, který nám společně umožní řízeně uvolňovat situaci tak, abychom opět neuvrhli tuto zemi do nějakého rizika díky pandemii. A znovu zopakuji, že jsem rád, že jsme ho byli společně schopni takto připravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Ještě kolega Stanjura se hlásil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat nejprve pouze na slova pana poslance Luzara, ale pak se přidal i pan předseda Radim Fiala, tak to vezmu z jedné vody načisto.

Hejtmani dělají svoji práci skvěle, mám potřebu se jich zastat, a nejenom našich, kteří jsou z ODS. Připomínám, že jsme součástí 13 krajských rad. Mimochodem, 13 zastupitelů v celé republice ve 14 krajích mají komunisté. Skvělý výsledek krajských voleb! O 13 víc, než bych si představoval, ale i tak dobrý výsledek! I Ústavní soud konstatoval, že žádost hejtmanů byla naprosto správně podle zákona. Využili to, co mohli, požádali vládu, jenom vláda měla reagovat jinak. Přečtěte si rozhodnutí, respektive nález Ústavního soudu. To za prvé.

Za druhé, není pravda, že boj s pandemií je věc krajů. Jednoznačnou odpovědnost nese vláda, a ne hejtmani, kteří velmi často napravují nedostatky, které vláda způsobí. Vzpomeňme si na první debatu v prosinci o očkování tady s panem ministrem zdravotnictví Blatným, který odmítal očkovací centra jako nepotřebná. Naši hejtmani je postavili a ukázalo se, že to je správně. A když říkám naši hejtmani, zase nemyslím pouze čtyři hejtmany z ODS. Já vím, že pro vládu je vynikající metoda: když se něco povede, může za to vláda, a když se něco nepovede, tak za to mohou hejtmani. Já to přičítám jenom politické žárlivosti těch, kteří v krajských volbách nebyli úspěšní, místo aby ocenili tu obrovskou práci, kterou hejtmani a jejich lidé, protože nikdy to není jenom hejtman, je to velký tým lidí, odvádějí, tak tady na ně útočí, kritizují, zesměšňují, ironizují. Myslím, že to je chyba. Ještě jednou: já bych z tohoto místa poděkoval jim i jejich týmům, jejich krizovým štábům, protože odvádějí nadstandardně dobrou práci. Dnes a denně řeší situaci ve svých nemocnicích. Zaslouží si poděkování a obdiv, ne tu nesmyslnou a lacinou kritiku ze stran, které v krajských volbách úspěšné nebyly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl poslední přihlášený... Ještě se hlásí kolega Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Já si dovolím mírně zdržet a jenom krátkou repliku na svého předřečníka, vaším prostřednictvím. Vraťme se o 30 dnů zpět. A zaznělo tady co? Úplně stejná slova, jako dneska zaznívala, a všichni, kteří je pronášeli, tiše se modlili a doufali, ať nouzový stav pokračuje, a on nepokračoval, on skončil. A co nastalo? Panika. A totéž by se mohlo stát třeba i dneska. Co když nouzový stav neprojde a budeme stát úplně před stejným problémem, jako jsme stáli před 30 dny? A jestli si někdo myslí, že pandemický zákon, který byl přijat, je dobrý - není. Když jsme na to upozorňovali, tak tady bylo řečeno, ne, on je prověřen, on je v pořádku, on je perfektní. My jsme nad ním strávili hodiny a hodiny, ale obratem se novelizoval. Vzpomeňte si, kolegové, jak dobrou práci jste odvedli a jak se musel upravovat, protože jste zjistili, že tam jsou chyby. Prostě a jednoduše lžete a lžete občanům. A to je ten základní problém, protože před 30 dny tu skončil nouzový stav a nemusel pokračovat, ale vaši hejtmani si ho prosadili!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Předkládám alternativu ke dvěma návrhům z dílny SPOLU, a to v oblasti omezení pohybu obyvatel v rámci okresů. Takže navrhuji alternativní znění těch dvou bodů, a to toho prvního: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ukončit opatření omezující pohyb obyvatel v rámci okresů nejpozději 6. 4. 2021." To znamená, namísto "ukládá" se dává "žádá" a doplňuje se termín - nejpozději 6. 4. 2021.

A druhé usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o ukončení kontrol občanů na hranici okresů nejpozději 6. 4. 2021."

Ten návrh je prostý. Jsme přesvědčeni o tom, že má smysl omezit mobilitu obyvatelstva do Velikonoc. Obáváme se toho, že pokud by se teď výrazně zvýšila mobilita, může nastat podobný jev jako o vánočních svátcích, kdy se nám ta nemoc výrazně rozšířila. Z tohoto důvodu souhlasíme s tím, aby lockdown trval do tohoto momentu, nicméně jsme ochotni přistoupit na to, ať to tím momentem končí, ať od úterý se pohyb uvolní, následně po velikonočním pondělí. Takže to je tato alternativa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP