(11.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já jsem včera četl vyjádření vašeho vládního kolegy ministra zahraničních věcí. Četl jste ho? No, souhlasí s vámi? Nesouhlasí, souhlasí s námi. Opravdu pod pláštíkem nouzového stavu jste si myslel, že obejdete vládu, vládní výbor, bezpečnostní komunitu? A k tomu, jestli to je, nebo není tendr - staré dobré přísloví říká: "Když něco vypadá jako kachna, hýká jako kachna, hýbe se jako kachna, je to kachna." I když pan ministr Havlíček je nám schopný za 15 minut vysvětlit, že je velbloud. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu ODS navrhl procedurální návrh přerušit do přítomnosti ministra vnitra. O tom dám hlasovat bez rozpravy. Zagonguji, aby tady byl dostatek kolegů a kolegyň. (Gong.) Odhlásím vás všechny. Ještě předtím s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se omlouvám, asi bychom měli hlasovat hned, když jde o procedurální návrh. Jenom abych řekl, pan ministr vnitra tady je, jenom má vstup do televize, bude odpovídat, je připraven odpovídat. To tedy neznamená, že je někde mimo Sněmovnu, že odpovídat nechce. Bude připraven odpovídat, akorát prostě nahlásil vstup do televize. Možná že odpovídá zrovna na ty dotazy, na které se ptáte vy. Děkuji. Tudíž prosím jestli nepovažujete tento návrh za zbytečný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě před hlasováním vás všechny odhlásím. Ještě se s přednostním právem hlásí místopředseda... Nebudu vést procedurální debatu a nechám o tom procedurálním návrhu hlasovat, takže to není ten problém. Prosím, přihlaste se svým identifikačními kartami.

 

Na návrh kolegy Stanjury, aby bylo přerušeno projednávání této schůze, protože žádný bod zatím nemáme, do přítomnosti ministra vnitra. Ještě nemám dostatek... Už mám dostatek přítomných.

Zahájil jsem hlasování číslo 2. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 2, z přítomných 96, pro 45, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní vystoupí pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, kolegové, respektujte... já už jsem přečetl ta přednostní práva, když se hlásíte. Tak samozřejmě po Janu Jurečkovi je s přednostním právem přihlášen pan ministr kultury Lubomír Zaorálek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, kolegyně, kolegové, budu velmi rád, když tady ministr vnitra Jan Hamáček vystoupí a buďto potvrdí nebo vyvrátí informaci, kterou tady čteme prostřednictvím médií, že pan premiér řekl, že ministr vnitra Jan Hamáček dal souhlas na ten postup, kterým postupuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve vztahu k předání buď plné, nebo velké části dokumentace právě i zástupcům firmy Rosatom.

Přiznám se, že nerozumím tomu postupu. Tak napřed se tady udělá vládní výbor, vláda tady přizve zástupce všech parlamentních stran a řekne: Je to strategická, důležitá informace, klíčové rozhodnutí na desítky let, a my chceme, aby tady byla zastoupena celá politická scéna, protože to přesahuje funkční období této vlády. Pak udělá vláda další krok a řekne: Chceme znát stanovisko Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, bezpečnostních informačních služeb a NÚKIBu. To odborné stanovisko jasně řekne: Čínu a Rusko do toho tendru vůbec nezvat.

Máme jednání před měsícem, předsedové politických stran s panem premiérem. Je tam pan Míl, je tam pan ředitel ČEZu Daniel Beneš, a tam jsem se na závěr toho jednání ptal, říkám: Jaké budou další kroky vlády, pane premiére? Kdy plánujete udělat případné vypsání toho tendru a podobně? Pan premiér říkal: No, to my ještě nevíme, my se o tom budeme muset poradit a vláda bude muset ještě nějak rozhodnout. A celé to jednání skončilo přestřelkou o tom, že není vlastně ani vyjasněn finanční model.

Já jsem z toho jednání odcházel v situaci, kdy jsem si říkal: Dobrý, tak vláda ještě ty věci nemá dojasněné, ještě čeká. Mimochodem, je tady odložené jednání Bezpečnostní rady státu, které k tomu měla mít speciální schůzi. To se tehdy záhadně přerušilo, respektive se to nakonec nekonalo, a do dneška Bezpečnostní rada státu, která by toto vyhodnotila, neproběhla.

A my se tady dozvíme včera prostřednictvím médií, že se chystá tady tento krok řekněme marketingového průzkumu. Můžete mi říct, proč to, vládo, děláte? A pokud to nedělá vláda, proč to dělá ministr průmyslu a obchodu? On tady promluvil pan ministr, ale neřekl celé zdůvodnění. Tak proč na jedné straně tedy řeknete: Z bezpečnostních důvodů - respektive stanovisko celé té expertní skupiny - Čínu do tendru nepřizveme. A ze stejných argumentů, které tato expertní skupina vládě podala, s Ruskem pracujete dál. Tak to prosím pěkně vysvětlete, protože zatím ani pan premiér, ani pan vicepremiér Havlíček jste jasné vysvětlení této situace, ke které došlo tento týden, nepodali. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan ministr Lubomír Zaorálek s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Zdravím vás, dámy a pánové. Omlouvám se, že vystupuji, protože dneska nejsem členem té jaderné skupiny. Ale protože jsem v ní byl v minulé vládě a pracoval jsem tehdy s právníky na Ministerstvu zahraničí, tak si dovolím se jenom vyjádřit k něčemu, co tady padlo, protože si myslím, že tuhle věc vidím celkem jasně.

Tady bylo řečeno, že tím bezpečnostním dotazníkem, když se pošle, tak se vyhlašuje tendr. Já jsem si naprosto jistý, že tendr můžete vyhlásit pouze podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tam je přesně stanoveno, jakým způsobem se zahajuje tendr. Ale ten bezpečnostní dotazník byla věc, na kterou jsme se chystali a jeho účel je jiný. Účelem toho bezpečnostního dotazníku je obrátit se na ty země, které přicházejí v úvahu, a zjistit, jakým způsobem jsou tam ty jednotlivé firmy napojeny na stát, jaké mají vztahy ke státu, jestli nemůže dojít k tomu, že ten stát jim může dávat úkoly nebo je nějakým způsobem ovlivňovat.

To znamená, pro vypracování té zadávací dokumentace jsem věděl, že potřebujeme vypracovat odpovědi na ten bezpečnostní dotazník, abychom věděli, s kým máme tu čest. Na základě informací z toho bezpečnostního dotazníku se vypracovává zadávací dokumentace a teprve podle té se potom vyhlašuje tendr tak, jak se to má vyhlásit podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Říkám to jenom proto - nechci tady řešit všechny detaily, ale já za sebe jsem si jist podle své tehdejší práce s právníky, kteří to dělali, že prostě tímhle bezpečnostním dotazníkem se rozhodně žádný tendr nevyhlašuje. Tím si prostě jsem jist. A jde o to, aby se získaly informace, na základě kterých se připravuje zadávací dokumentace. To je z mého pohledu, a jenom to říkám jako svůj pohled, protože jsem se tím kdysi zabýval.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Místopředseda vlády Jan Hamáček nyní vystoupí s přednostním právem, poté pan místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Dámy a pánové, protože jsem byl několika předřečníky vyzván k tomu, abych na tu věc reagoval, tak tak samozřejmě učiním. Nechci se vyjadřovat k tomu zvolenému postupu, to je asi věc na debatu odborných orgánů a odborníků. Pouze odpovím na dotaz, jak to bylo z hlediska informovanosti. Chci konstatovat, že mě pan vicepremiér Havlíček o tomto záměru informoval ústně. Ministerstvo vnitra nemá žádný písemný materiál v tomto směru, a pokud vím, tak o žádné stanovisko nebyla požádána ani služba, která je Ministerstvu vnitra přímo podřízena, to znamená Úřad pro zahraniční styky a informace.

Já bych uvítal, abychom tu situaci někam posunuli, protože takto to asi nevyřešíme. Myslím, že pokud se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo jít touto cestou, tak není nic jednoduššího než svolat výbor pro zpravodajskou činnost za účelem toho, aby se zjistilo stanovisko služeb, protože je možné, že tento postup bude nějakým způsobem konvenovat tomu, co navrhovaly služby. Potom na základě doporučení výboru pro zpravodajskou činnost lze svolat Bezpečnostní radu státu, která se tím může zabývat. To si myslím, že by byl legitimní postup, a asi by rozptýlil celou řadu obav, které tady jsou.

Znovu říkám, nechci hodnotit tu materii samotnou, na to si netroufám, protože nejsem odborníkem na tuto věc. Z hlediska postupů je to tak, že Ministerstvo vnitra žádné stanovisko k tomuto nevydalo a žádné stanovisko nevydala ani zahraniční rozvědka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda vlády Karel Havlíček s přednostním právem. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP