(10.50 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Tu včerejší výzvu, kterou poslal pan ministr Havlíček, považuji za zásadní. Já jsem se od ledna účastnil dvou důležitých schůzek. Na jedné byl pan premiér, byl tam pan Havlíček, byl tam ředitel ČEZu, byl tam pan Míl z té komise a jasně tam zaznívala bezpečnostní otázka řešení těchto projektů, která byla i řečena ze strany opozice, Rusko a Čína by se z bezpečnostních důvodů tohoto projektu účastnit neměly. Já se záhy dostanu k tomu, proč o tom mluvím.

Pak jsme se sešli se zástupci bezpečnostní komunity - byl tam zástupce - kterou reprezentuje pan Koudelka z BIS, byl tam pan Havlíček, byl tam třeba Honza Bartošek a další lidé a řešili jsme otázku bezpečnosti. Bezpečnostní komunita tam jasně několikrát zopakuje, že toto není správný postup. Já se ptám pana Havlíčka: Budete se tím řídit? Ano, budeme. A pak, v momentě, kdy mám od pana Blatného dokumenty na stole, analyzujeme dopady opatření, protože řada těch dat nám ani od vlády nepřišla - testování ve firmách, jestli funguje, jestli ti lidé chodí na tu nemocenskou víc, když máme covidovou karanténu - tak den předtím, než máme tady jednat o nouzovém stavu, kdy to rozhodnutí má teď dopad na celou republiku, ty Dukovany II, to bude 80 let od teď - to budeme řešit, děti našich dětí pravděpodobně s tím, jak to bude vyřešeno, ten projekt, budou mít co do činění.

Takže den předtím jde aktivní výzva od pana Havlíčka, která není projednána vládou, a já tedy bych chtěl vědět, jak s tím mohla souhlasit bezpečnostní komunita, s tímto krokem, když ještě před ani ne 14 dny tam to jasné "ne" zaznívalo nejen od BIS, ale od zpravodajců, od našeho NÚKIBu a podobně. Takže den před jednáním o nouzovém stavu, a teď neberu tu rovinu s komunistickou stranou, to nevíme, jak to bylo, den před tím se stane takováhle událost, kde aktivně je to Rusko přizváno, a ještě to je tak, že ten dotazník má vyhodnocovat ČEZ. To přece musí vyhodnocovat ta bezpečnostní komunita, ne? To jsou odborníci na ten projekt! Takže stát se to nemělo, přišlo to opět v naprosto nevhodnou dobu a dnes tady jednáme o nouzovém stavu.

A tak my se ptáme. Jsem zvědav, jaké bude to odůvodnění, abyste tedy vyvrátil to, co tady a možná i v médiích to trochu viselo, že to nějak souvisí s dnešním hlasováním a podporou KSČM vládnímu návrhu na prodloužení nouzového stavu. Budu rád, když toto vyvrátíte, ale i kdyby to bylo kdykoliv jindy, tak postup, který zvolil pan ministr Havlíček, je nevhodný a je v rozporu s tím, co bylo slíbeno předtím, co zaznělo na těch schůzkách, i s tím, co tvrdila vláda. Nemám tady teď to datum usnesení vlády, nicméně si myslím, že by to vysvětleno být mělo, a doufám, že to a priori nesouvisí s pozicemi stran hlasování ve věci nouzového stavu. Děkuji. (Potlesk Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Karel Havlíček, potom Zbyněk Stanjura za klub ODS, potom Marian Jurečka. Pane vicepremiére, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji. Nevím, jak se přišlo na to, že se vypsal tendr. (Oživení v sále.) Stačí si pouze dát dohromady základní atributy toho sdělení, které včera proběhlo, a je zcela jednoznačné, že k žádnému vypsání tendru nemohlo dojít ani nemůže dojít. V dané chvíli i po konzultaci s mezinárodní atomovou agenturou jsme postupovali naprosto v souladu s tím, jak se postupuje ve světě, a to tak, že se připraví bezpečnostní - můžeme tomu říkat - předkolo. Jinými slovy, tendr se vypisuje přesně v momentě, kdy investor po předchozím souhlasu nebo oponentuře vlády přes Ministerstvo průmyslu a obchodu dostane povolení k tomu, že může oslovit toho či onoho potenciálního dodavatele. K tomu nedošlo. Ještě jednou: K tomu nedošlo.

To znamená, my jsme nedali žádný pokyn, že se má zahájit tendr. My jsme nedali žádný pokyn, že se má oslovit s nějakou ekonomickou nebo jakoukoliv jinou nabídkou jakýkoliv potenciální dodavatel. My jsme pouze dali souhlas k tomu, že může být provedena takzvaná bezpečnostní prověrka. To znamená, v danou chvíli aby se udělalo úplně jasno ve smyslu toho, kdo vůbec bude mít zájem - ne indikativní, ale faktický - do toho tendru jít ve smyslu zájmu konkrétního subjektu, určitých konsorcií. Vše se tady diskutovalo mnohokrát a mnohokrát, tak ten nechť to dá na stůl, nechť jasně sdělí, že má, či nemá zájem v takovém či onakém konsorciu s takovým či onakým dodavatelským, subdodavatelským řetězcem. Součástí toho takzvaného bezpečnostního dotazníku, který samozřejmě bude konzultován, jak jinak, s bezpečnostními složkami - nedovedu si představit, že by to mělo být aranžováno jiným způsobem - tak na základě toho se vyhodnotí v prosinci tohoto roku všechny odpovědi a podle toho se rozhodne, kdo bude, či nebude přizván do tendru, a ten tendr potom bude probíhat už řádným způsobem. Z tohoto důvodu nebylo nezbytné, abychom k bezpečnostní prověrce přistupovali tak, že by o tom rozhodovala vláda. My pouze plníme to, k čemu nás vyzvaly bezpečnostní složky, a ty vyzvaly naprosto jasně, abychom dodržovali určitá pravidla. Máme na to několik zpráv. Tendr se nevypisuje a vyzvali jsme k tomu, aby se předložily určité podklady k tomu, aby se následně rozhodlo, jestli se ten tendr zahájí s tím, či oním dodavatelem. Pochopitelně že jsem o tom informoval jak předsedu vlády, tak předsedu koaliční strany pana Hamáčka a stejně tak jsme o tom diskutovali a byl informován i pan ředitel Koudelka z BIS.

V tuto chvíli se zmiňuje dokumentace. Prosím pěkně, dokumentace už se předávala v minulém roce. V minulém roce v desátém měsíci už byla předána část dokumentace všem potenciálním uchazečům ve smyslu lokalizace a tak dál a tak dál. Žít v iluzích toho, že potenciální dodavatelé neznají detail zadávací dokumentace, je iluzorní. V dané chvíli jim navíc nedáváme zadávací dokumentaci, dáváme jim pouze část toho, aby se na základě toho mohlo připravit to bezpečnostní posouzení. Pochopitelně, finální zadávací dokumentace bude předána až v závěru roku, respektive v momentě, kdy bude všechno na stole a vyhodnoceno.

Takže jsem v kontaktu s bezpečnostními složkami, o všem je průběžně informuji, tendr se nevypisuje. Je dostatek času na to, aby všichni předložili finální zájem nebo nezájem, aby jasně řekli, s kým by do toho tendru šli nebo nešli, a příští vláda - konečně i tahle diskuze zde probíhala - bude mít možnost se k tomu vyjádřit a pochopitelně, bude to moct udělat pouze po schválení bezpečnostních složek. Takže pokud bezpečnostní složky rozhodnou na základě té dokumentace, která přijde, a vůbec seznamu potenciálních uchazečů, kteří to definitivně stvrdí či nestvrdí - protože také to může nastat tak, že se přihlásí jeden nebo dva - tak poté se před zahájením tendru logicky bude postupovat v souladu s bezpečnostními složkami.

Ono se dá postupovat kdykoliv ve smyslu vyřazení. Může se to udělat před tím, že se neosloví, může se to udělat v průběhu, může se to udělat na konci. Ano, je pravda, že bezpečnostní složky více tlačí na to - nebo jednoznačně, abych byl úplně přesný - na to, aby se to udělalo před zahájením tendru, no tak se to udělá před zahájením tendru. To znamená, jestli to bude v prosinci, jestli to bude v lednu, je věc druhá, ale z tohoto úhlu pohledu jsme neudělali žádný krok, který by jakýmkoliv způsobem popřel to, co jsme tvrdili celou dobu. Jednáme v souladu s požadavky bezpečnostních složek - tendr se nevypsal, ani nemohl být vypsán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, připraví se Marian Jurečka. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mnoho slov, pane ministře. Nic jste nepotvrdil, sám sebe považujete za vládu. To jsem ještě nezažil. Bylo to projednáno vládou prostřednictvím Ministerstva průmyslu. To jsem ještě nezažil. Sice máte dvě ministerstva - chápu. Kdybyste jich měl sedm, tak můžete rozhodovat sám, máte devět hlasů ve vládě. Měl byste jeden, ale teoreticky byste jich mohl mít devět, tak neříkejte.

Za prvé, nehrajte tu falešnou hru s občany! Vy máte stanovisko bezpečnostní komunity a ta vám jednoznačně říká: Rusko ne. A jak zareaguje pan ministr Havlíček? Tak se zeptáme Ruska, jak by nám to udělali. A to stačí, ty dvě věty! Bezpečnostní komunita, pracovní skupina, kterou si ustavila vláda, ne opozice, ne média, ne konkurenti, vláda! - jsou tam tři tajné služby, NÚKIB, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničí - jednoznačně říká: Čína a Rusko ne. A pan ministr Havlíček jako vláda, podle mě za zády vlády, podle mě se souhlasem premiéra říká: Tak se těch Rusů zeptáme, za kolik by nám to udělali. A přijde a říkám, už to vidím: Vidíte tu cenu? Vidíte tu cenu, co nám nabízejí přátelé z Ruska? Přece je nebudete vyhazovat! Pane ministře, vy nemáte souhlas bezpečnostních složek. Podle mých informací nemáte ani souhlas ministra vnitra. Navrhuji přerušit jednání schůze do přítomnosti ministra vnitra, aby potvrdil slova ministra průmyslu. Jinak nám tady lžete! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP