(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas. Nechal jsem dopovědět otázku, ale zkusme si hlídat čas na interpelaci. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové. Dovoluji si k vašim dotazům sdělit, že společnost JCDecaux je v prodlení s částí platby u akciové společnosti Letiště Praha za rok 2020 a současně požádala o poskytnutí slevy v důsledku probíhající pandemie. Vzhledem k tomu, že promlčecí doba pro pohledávky tohoto typu je podle právního řádu České republiky tři roky od jejich vzniku, riziko případného oslabení nebo ztráty nároku Letiště Praha je v tuto chvíli zcela vyloučeno. Letiště Praha prověřuje, podobně jako to standardně dělalo a dělá v případě desítek dalších komerčních vztahů, možnosti zachování smlouvy a rámec pro poskytnutí slevy s péčí řádného hospodáře.

Letiště Praha obdrželo v polovině února expertní analýzu, která z posouzení stavu trhu reklamy a jeho předpokládaného vývoje ekonomických aspektů smlouvy dovodila mechanismus slevy a nového nastavení smlouvy tak, aby Letišti Praha zajistila stabilní výnos ze smlouvy a aby smluvní vztah na principu ekonomické výhodnosti pro letiště mohl pokračovat. Aktuálně tak Letiště Praha zahajuje s JCDecaux obchodní jednání ohledně nového nastavení smlouvy, jehož cílem je dořešení roku 2020 a nastavení mechanismu pro letošní rok a nadcházející roky. V případě nedosažení dohody bude Letiště Praha pohledávky včetně úroku z prodlení vymáhat soudně, protože jak jsem již uvedla, nárok Letiště Praha není probíhajícím jednáním nijak oslaben a stále trvá.

Dovolte mi závěrem zdůraznit, že se jedná o problematiku, která spadá zcela do oblasti obchodního vedení společnosti, která je v souladu s legislativou plně v kompetenci managementu Letiště Praha, akciová společnost. A z výše uvedeného rozhodnutí vyplývá, že management společnosti se touto záležitostí intenzivně zabývá a já věřím, že bude i za dohledu dozorčích orgánů společnosti řádně vyřešena. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, paní ministryně, za vaši odpověď. Nicméně ta otázka byla i v souvislosti s tím, že na Letišti Praha působí celá řada českých menších firem, které bohužel nejsou nijak osvobozeny od platby nemalého nájemného, a ta otázka zní: Proč zvýhodňujeme velké super zahraniční společnosti, které například s námi vedou arbitráž, a nedáme šanci i malým českým společnostem? Chápu, že společnosti jako Ranchero Food, Lagardere, Mövenpick a další jsou velkými zakázkami, téměř 90procentními v tom prostoru, nicméně i malé české firmy by si zasloužily určitou šanci a pomoc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já jsem se, pane poslanče, soustředila v té odpovědi na tu společnost, na kterou jste se ptal, protože to byla primárně, ale myslím si, že z kontextu mé odpovědi vyplynulo, že standardně toto řeší Letiště Praha, to znamená, že komunikuje i s dalšími společnostmi. Myslím, že tam žádná velikost nehraje roli, naopak, pokud ta firma je drobnější, může mít ty problémy větší než ta velká. Takže já, samozřejmě, pokud byste měl konkrétní dotaz na konkrétní firmy - neprověřovala jsem všechny, to je standardní postup, oni postupují vůči všem stejně. Ale pokud byste měl potom konkrétní dotazy, tak samozřejmě mě interpelujte nebo obešlete. Jsem připravena reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí poslanec Lukáš Bartoň s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu. Připraví se poslanec Ondřej Polanský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře - nepřítomný opět. Rád bych se zeptal, kdy se vrátí děti do škol? Co se bude dít za tři týdny? Vrátí se děti do škol - mateřské školy, základní školy, první, druhá třída, speciální školy - za tři týdny za všech okolností? Vrátí se, když bude lepší situace, nebo když bude stejná, nebo když bude horší? Rád bych znal váš plán, co se bude dít.

Rád bych znal váš plán na testování žáků ve školách, zdali testy, které byly nakoupeny, jsou vhodné pro dětskou populaci, zdali jsme připraveni na to, že budeme testovat statisíce žáků ve školách, zda už máme hotové pilotní projekty a vše odzkoušeno? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí poslanec Ondřej Polanský. Připraví se poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, milá vládo. Já vás na okamžik přenesu do tématu dopravního. Konkrétně má otázka je velmi jednoduchá. Jaká je, pane ministře, finanční kondice Českých drah? Nehrozí aktuálně snížení indexu Moody´s? Zabýváte se možností, co by se stalo v případě splatnosti pohledávek? Hrozí odprodej nějakých aktiv, nebo přemýšlíte například o odprodeji Carga? Jaké jsou možnosti státu pomoci v případě finančních problémů?

Kromě jiného má v příštích třech měsících dojít k odprodeji výdejních čerpacích stanic na motorovou naftu v 60 lokalitách. Má se tak stát bez výběrového řízení a bez ověření tržní ceny. To samé běží pro takzvaná výdejní místa Českých drah pro nakládku a vykládku, řádově jde o stovky míst. Prodej těch nejlukrativnějších má jít na Cargo, zbytek na Správu železnic, ovšem také bez ověření tržní ceny. Můžete to nějakým způsobem vysvětlit?

A poslední věc. České dráhy údajně loňského roku přišly o miliardu korun jen na tom, že nezahedžovaly kurz koruny a eura. Můžete to potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den, ještě jednou. Co se týká finanční kondice Českých drah, určitě víte, že České dráhy jsou povinny jakožto státní podnik komunikovat nejdříve se svými věřiteli, s majiteli dluhopisů a tak dále. Nicméně když se podíváme, tak běžný výkaz spojený s ratingem probíhá vždycky v dubnu, takže v dubnu bude všechno pečlivě zveřejněno, vykomunikováno a myslím, že o tom bude i diskuze.

Co se týká Českých drah, samozřejmě v minulém roce neprocházely jednoduchou dobou, podobně jako ostatní dopravci. V určitých dobách, zejména tedy v čase, kdy zde pandemie byla skutečně na těch vyšších hodnotách počtu infikovaných, se jezdilo řádově v kapacitě 20 % pasažérů, což samozřejmě mělo velmi negativní dopady do hospodaření nejenom Českých drah, ale všech dopravců.

Přesto můžeme říct, že v současné době z pohledu cash-flow je na účtech Českých drah v řádu jednotek miliard korun. Ještě jsem si v rychlosti ověřoval, že k dnešnímu datu je to více jak 5 miliard korun za celou skupinu Českých drah. Nicméně s ohledem na další měsíce to samozřejmě bude náročné. České dráhy nicméně splňují požadovaná kritéria jak na likviditu vlastní společnosti, tak na likviditu celé skupiny. Samozřejmě jsme na to museli reagovat, respektive stát, který má svoji účast v rámci dozorčí rady, tak dozorčí rada podle mého názoru velmi racionálně přistoupila k řešení celé krize. Šetří se v Českých drahách, nešetří se na investicích, to je důležité říct.

Mohu vás uklidnit, nechystáme žádný výprodej investičního majetku, snažíme se šetřit, nebo České dráhy, abych byl přesnější, se snaží šetřit na provozu. Možná jste zaregistroval i to, že České dráhy šly možná příkladem vůči ostatním společnostem tohoto charakteru v státním režimu, kdy si sáhly na mzdy. Ale pozor, pouze ve smyslu managementu a ve smyslu administrativy, zjednodušeně řečeno úředníků, to znamená, na tento rok si snížili svoje základy, což nebývá úplně obvyklé. Naopak pro personál takzvaně v terénu, to znamená pro ty, kteří jsou bezprostředně spjati s železniční službou nebo s železnicí a se servisem, který poskytují, tak tam se naopak maličko navyšovalo. Tím, že se vlastně teď ještě do toho navíc započte superhrubá mzda a její zrušení, ten dopad bude poměrně pozitivní pro ty, kteří jsou takzvaně v první linii Českých drah. A tam je třeba skutečně vyzdvihnout všechny ty, kteří tu krizi prožívali v rámci přímého kontaktu s cestujícími, ať už to byli průvodčí, ať už to byli lidé, kteří byli za přepážkami, a tak dále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP