(16.50 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Takže České dráhy mimo jiné na to reagovaly i tím, že byl doplněn a posílen manažerský tým, přišel tam nový generální ředitel. Není to - já tomu říkám - žádný parašutista z nějaké řekněme rychloobrátkové firmy, který by se tam najednou objevil. Je to člověk, který je srostlý s Českými drahami, je to člověk, který byl šéfem nejvýznamnější dceřiné společnosti ČD Cargo, měl tam velmi dobré výsledky.

A tento nový manažer má zkušenosti s krizovým řízením, řekněme s režimem řízení nákladových úspor, a doplnil tam velmi vhodně ten tým. Stal se tedy šéfem představenstva a dosavadní ředitel a předseda představenstva, který tam byl, se stal jeho místopředsedou a ten nadále bude pokračovat řekněme v těch prorůstových věcech, které tam byly solidně rozdělány.

Nicméně situace není taková, abychom se dnes dívali jenom na ten růst. Musíme tam mimo nezbytně nutných investic, které budou a které realizujeme, také současně i šetřit, což České druhy zvládají. Takže žádný výprodej investičního majetku se nechystá.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji, tím se část odpověděla. Zbývající otázka je, proč se prodávají ty čerpací stanice bez výběrového řízení a bez ověření tržní ceny. To samé platí pro místa pro nakládku a vykládku. Opět se prodávají bez ověření tržní ceny. Potom ještě ta ztráta miliardy korun díky manažerskému pochybení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Co se týká těch čerpacích stanic, tam zjistím, v jakém režimu se to prodává. Skutečně to neumím teď říct, protože je to pod kontrolou dozorčí rady a já v dozorčí radě nejsem, ale můžu to zjistit. O ztrátě jedné miliardy korun v rámci rizikových, respektive kurzových operací nevím, že by měla nastat. Opět, prověřím to. Ale zdá se mi to tak, jak to říkáte, silně přehnané. Určitě to není ztráta způsobená z kurzových operací. Může tam být prostě nějaký časový posun. Ale zjistím to, opravdu nevím to teď takhle z hlavy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vystoupí pan poslanec Jiří Mihola s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený nepřítomný pane ministře. V době covidové pandemie patří české školství k nejvíce zkoušeným oblastem a mnohé dopady na něj, a hlavně na žáky a studenty budou bohužel fatální. O to důležitější je připravenost, odbornost a transparentnost všech dalších důležitých kroků a změn. Revize Rámcového vzdělávacího programu je však realizována poněkud potutelně za covidovým mrakem.

Jak je možné, že tak důležitá záležitost nebyla odborně projednána zejména s těmi, kterých se nejvíce týká? Nemohu vyloučit, že měl informace nějaký jednotlivec, ale vím, že učitelé a další odborníci byli šokováni nejen neprodiskutovanými změnami a škrty, ale i celkovým přístupem Ministerstva školství. Jako historik a učitel velmi kriticky nahlížím na změny v dějepise a vlastivědě. Když to shrnu i za kolegy, kteří se mi k tomu stačili vyjádřit, necitlivé, neumělé a neprodiskutované zásahy do RVP považují za ránu na solar historického vědomí i povědomí našeho národa. Hrozí, že revize rámcových vzdělávacích programů skončí ostudou a fiaskem.

Pane ministře, nebylo by řešením nový Rámcový vzdělávací program zneplatnit a vypořádat kritické připomínky pedagogů a odborné veřejnosti? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem a vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka, připraví se paní poslankyně Věra Balcarová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, uplynulý rok a nekončící boj s pandemií nemoci COVID-19 výrazně změnil životy většiny z nás. Mnoho lidí se ocitlo v tíživé životní situaci, leckdy vedoucí až k existenční krizi. Obrovský dopad měla pandemie a vládní opatření na OSVČ, které na základě krizových opatření vlády nemohly vykonávat svoji podnikatelskou činnost, a to nejen z důvodu omezení či úplného zákazu předmětu jejich činnosti, ale u některých situaci zkomplikovalo to, že se musely starat o děti či jiné osoby závislé na jejich péči.

Ano, většině těchto lidí pomohly kompenzační bonusy a ošetřovné, některé skupiny ovšem z tohoto záchranného kruhu vypadly. Například pěstouni starající se o osoby závislé na pomoci jiné osoby a zároveň byli OSVČ. Ptám se, proč se tak stalo. Takoví pěstouni totiž v zimní výzvě nesplňovali podmínky pro přiznání podpory, které byly definovány odlišně než ve výzvě jarní. Háček spočíval v tom, že v zimní výzvě mohl o ošetřovné zažádat pouze ten, kdo provozoval OSVČ jako činnost hlavní. V případě pěstounů se ovšem na jejich podnikání automaticky nazírá jako na vedlejší činnost, neboť za hlavní činnost se považuje činnost pěstounská. Je to trochu blázinec a s tím možná, pane ministře, budete i souhlasit. Proto se vás ptám, proč na jaře byli pěstouni pečující o osobu, která je na nich závislá, do programu ošetřovného zahrnuti, zatímco v zimní vlně pandemie už nikoliv. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den. Ano, je pravda to, že pěstounství je státem vnímáno jako hlavní pracovní poměr, a samostatně výdělečná činnost pěstouna je tedy potom považována za činnost vedlejší. Ale my jsme od počátku ošetřovného propláceli pouze těm, kteří byli na hlavní pracovní poměr. Teď si nevybavuji jaro a nechci teď tady střílet, ale jsem si téměř jistý tím, že i na jaře to bylo tak, že to bylo pouze v rámci hlavního pracovního poměru. Pokud byl někdo vedlejší, tak neměl nárok na ošetřovné.

Obecně je to tak, že na ošetřovné neměla OSVČ nikdy historicky nárok, to prostě je úplně nová věc. Ale vzhledem k tomu, že se začalo zavádět - a v zásadě správně asi - pro zaměstnance, tak jsme na to reagovali a říkali jsme: aby nebyli živnostníci hendikepováni v tomto, tak se tady na jaře zavedlo ošetřovné a tam se to v podstatě potom párovalo s ošetřovným úplně ve stejném režimu, jako jelo pro osoby takzvaně závislé.

Takže když to bylo tenkrát, pokud se nepletu, na úrovni do 10 let, tak to bylo do 10 let, když se to zvedlo na 13 let, tak jsme to zvedli i my na 13 let. Myslím tím pro podnikatele. Stejně tak se jednalo o tu výši, pokud se nepletu. Nejdříve to bylo přibližně 13 000 měsíčně, to bylo nějakých 400 korun za den. Pak to bylo 500 korun za den, šlo se až na 15 000.

Čili pořád jsme to kopírovali úplně stejně, naprosto stejně jako se zaměstnanci. Ale jediná, řekněme, brzda tam byla v tom, že když někdo někde má jiný příjem, tak logicky on z toho příjmu má určité sociální benefity. To znamená, poté on ten benefit může čerpat v rámci svého jiného příjmu, toho hlavního příjmu, hlavní činnosti, a tu vedlejší činnost tím pádem jsme do toho už nevztáhli.

Takže ano, máte pravdu, že to pěstounství je, jak jste přesně řekla, vnímáno jako vedlejší činnost, tím pádem obecně do toho nemohli padnout. Kdybychom to tam dali, tak v tu chvíli tam vlastně máme úplně veškerou vedlejší činnost, a to se domnívám, že bychom se dostali úplně někam jinam i s výdaji.

Ale prověřím ještě to, jestli na tom jaře tam pro to pěstounství nebyla nějaká výjimka. Já si skutečně teď takhle z hlavy na to nevzpomínám, ale mám pocit, že nebyla.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď. Důležité je, aby v dalších výzvách to pokračovalo v tom režimu, jako to bylo, a jestli jsou tam tedy zahrnuti právě ti, kteří pečují o závislou osobu, která je závislá na jejich péči. A zda by nebylo tedy možné, že pokud to v té výzvě bude, tak nějakým způsobem jim vynahradit ošetřovné, kdy ho nemohli pobírat vzhledem k tomu, že oni neměli možnost si změnit činnost - hlavní OSVČ, protože pěstounství je vždycky činnost hlavní. Čili oni okamžitě vypadli z toho systému. Zda by nebylo možné jim to ještě nějakým způsobem, vzhledem k té situaci, ve které jsou a starají se a pečují o osoby závislé na jejich péči, tak zda by to nebylo možné nahradit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď? (Ministr Havlíček: Ne.) Takže půjdeme dál, k interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Dana Balcarová na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Další v pořadí se připraví pan poslanec Tomáš Martínek. Paní Balcarová není přítomna, takže Tomáš Martínek. Pan poslanec přednese interpelaci na pana ministra Blatného. Připraví se pak poslanec Jakub Janda. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP