(16.30 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Přesto jsme vyslyšeli to, co třeba říkaly prádelny anebo i další firmy - zdaleka se nejednalo jenom o prádelny, byly to optiky, byli to květináři a já nevím, kdo další, že sice mohou mít otevřeno, ale mají poměrně velký pokles tržeb. Těm jsme dali zpětně, to znamená od podzimní vlny, úhradu nájemného. Ano, je to 50 %. To znamená: všichni ti, kteří měli otevřeno, nebyli tedy zablokováni, ale měli propad tržeb, mohou čerpat, protože to nájemné pro ně není určitě bezvýznamné, k tomu, že mají zaplacené mzdy, k tomu, že mají zaplacené odvody, byť samozřejmě pouze pro ty, co jsou na překážkách, tak v tuto chvíli mají ještě 50 % nájemného. Ale tyto firmy prodávaly, pane poslanče, tyto firmy fungovaly. Některé měly propad tržeb 30 %, některé 70 %. V tuhle chvíli se nesmírně těžko v tom pohybujeme, abychom do toho dostali všechny. Ale vzali jsme tuto výtku a od podzimní vlny mají zpětně hrazeno nájemné.

Za další. Ano, teď připravujeme další program, už finální, to znamená, z těch deseti programů jsme to scukli řádově asi na čtyři programy a vedle programu kompenzace mezd, vedle kompenzačního bonusu, který je na dvojnásobek, to je 30 000 korun, vedle programu takzvaně na hlavu, což je přes zaměstnance 400 korun, tak všechny firmy, které jsou dodavateli, mohou teď nově čerpat - a bude to samozřejmě zpětně, ale bude to od února - budou moci čerpat dokonce od 10. ledna, pravděpodobně, budou moci čerpat nikoliv 400, ale 500 korun na každého zaměstnance. Takže má-li dodavatelská firma, třeba velkoobchod, 30 zaměstnanců, bude mít propad tržeb, tak 30 krát 500, je to 15 000 za den, krát 30, počítám v rychlosti, je to 450 000 pro tuto firmu. Pokud nebude chtít tento program a řekne, že má třeba málo zaměstnanců, je to firma velkoobchodní, tak poté bude moci čerpat program takzvaně nepokrytých nákladů, což je to, co jste třeba zmiňoval.

A současně si uvědomuji ještě jednu věc. Vy jste říkal dodavatelé pro gastro. Ano, v tom máte pravdu. Ale těžko se potom rozlišuje ten, kdo je dodavatelem do gastra a kdo třeba dodával do maloobchodů, které jely normálně. A jsou firmy, které měly propad třeba 50 %, a pak jsou firmy, které měly propad třeba jenom 20 %. To znamená, v tuto chvíli to právě budeme řešit tím, že se do možnosti té podpory dostanou všechny firmy, které mají jednoznačně definovaný propad obratu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Nejdříve zareaguji na tu první část, pane ministře. Ano, vláda podle mého názoru také nemůže za to, že se objevil na světě covid. Ale co je vaší zodpovědností, je to, že jste nebyli na tu podzimní vlnu připraveni, že programy vznikaly velmi hekticky, velmi chaoticky a letní období se nevěnovalo tomu, že byste se připravili na varianty kompenzačních programů dopředu. Možná bychom si mohli ušetřit spoustu těchto výtek.

Druhá věc. Vy jste tady říkal: 60 % na zaměstnance, což jsem opakoval také, z Antiviru B, kteří jsou na překážce, a COVID - Nájemné. Jenomže to nejsou všechny náklady těch firem. Zbylých 40 %, když mají zaměstnance na překážce, 100 % nákladů mzdami zaměstnanců, kteří musí fungovat i při tom propadu tržeb, splátky úvěrů na modernizace, když někdo není v nájmu, je ve vlastním, náklady vůbec na tuto činnost. Tohle jste vůbec neřešili. Ano, vy říkáte zpětně, ale říkáte od 1. února... (Předsedající: Čas.) ... nebo 10. ledna... (Předsedající: Čas.) Tak jaké máte řešení za ten čtvrtý kvartál? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím o dodržování času. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: No, že vaše vláda takhle k tomu nepřistupovala zodpovědně v roce 2008, 2009, 2010... To je úplně skvělé! Já jsem v té době podnikal. Dva roky jsme byli na 30 % poklesu tržeb, myslím tím na 30 %, výsledkem čehož bylo to, že jsme nedostali od vás, pane poslanče, ani korunu. Ale ani jednu korunu. Kompenzace mezd: neexistovalo. Kompenzace nákladů přes nájemné: neexistovalo. Kompenzace na hlavu: neexistovalo. Nedostali jsme nic. Dostali jsme jedině nabídku určitých záruk, které byly na desetinové úrovni co dneska. My dneska do ekonomiky dáváme skoro miliardu denně.

A k tomu, co jste říkal k těm obchodům. Ano, ale uvědomme si, že některé z nich fungovaly. To znamená: nemůžeme dát někomu stoprocentní kompenzaci mzdových nákladů, pokud má pouze určitý pokles. Když je na nule, měl 100 %, ale pokud třeba má pokles 40, 50, 60 %, pak jede na své mzdy na úrovni 60 %.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvu. Pan ministr obrany Lubomír Metnar se omlouvá dnes z jednání Poslanecké sněmovny od 17 hodin do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci resortu Ministerstva obrany. V tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Připraví se pan poslanec Antonín Staněk. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: (Při příchodu k řečnickému pultíku se zdraví mimo mikrofon s paní ministryní Schillerovou.) Děkuji za slovo. Já využiji toho, že je tady přítomna alespoň paní ministryně financí, když už tady není paní ministryně Maláčová. Jde totiž o téma týkající se financování dětských skupin, kde vlastně většinově ty dětské skupiny jsou financované tak, že polovinu příjmu potřebného na provoz získají z dotace, jsou financovány z Evropského sociálního fondu, a druhou polovinu z příspěvku rodičů na školkovné, na docházku. A teď jsou uzavřeny z důvodu vládního nařízení, zůstane jim nárok na ty dotační evropské peníze. Ale rodiče už nebudou platit, když děti nebudou chodit do školky, do dětské skupiny. A v tomto případě je to situace, která je nová, takhle to ještě úplně jednoznačně zavřené nebylo, a ty dětské skupiny se ocitají před těžkým dilematem, jak mají přežít, když jim nezbudou peníze na zaplacení nájmu, když jim nezbudou peníze na další náklady na provoz a musí platit zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 100 % platu, což je správně. Nicméně jak udělat, aby přežily? Jak udělat, aby přežily to nucené zavření? Jde o to, že podmínky čerpání dotace z Evropského sociálního fondu zakazují čerpat jakoukoliv jinou státní, tedy i covid podporu. Sečteno a podtrženo, máme zhruba 16 000 míst v dětských skupinách, míst pro péči o nejmenší děti. Nutně potřebujeme, aby tato místa zůstala, přežila covidovou dobu, a zároveň rodiče, kterým se už také v naprosté většině případů propadly příjmy, prostě v okamžiku, kdy ty děti do školky, do dětské skupiny nechodí, tak ty příspěvky svoje, které by to samozřejmě překlenout umožnily, hradit nehodlají, a já se jim nedivím.

Co s tím stát udělá, když dětské skupiny nuceně zavřel? Budu tedy čekat písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ano, na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. (Poslankyně Richterová mimo mikrofon debatuje s ministryní Schillerovou.) V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Antonín Staněk s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já poprosím, abyste si tady nevyřizovaly... (Předsedající reagoval na pokračující debatu poslankyně Richterové s paní ministryní Schillerovou.)

 

Poslanec Antonín Staněk: Takže vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně, na úvod můj respekt a poděkování za to, že jste přišla na interpelace a jste zde i v tento okamžik. Dovolte mi několik otázek v souvislosti se smlouvou, kterou má společnost Letiště Praha, a. s., uzavřenou se společností JCDecaux, městský mobiliář, společnost s ručením omezeným. Smlouva se týká pronájmu vnitřních prostor pražského letiště za účelem umístění reklamy a má ročně generovat společnosti Letiště Praha nájemné ve výši 62 milionů korun, které se od 1. 1. 2021 zvýšilo na 74 milionů. Záměrně říkám: má generovat, protože podle informací, které mám, není nájemné dlouhodobě řádně placeno a ani není ze strany společnosti Letiště Praha, a. s., placení nájemného řádně vymáháno v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušnými zákony. Ještě podotýkám, že společnost JCDecaux, městský mobiliář, společnost s ručením omezeným, není společnost zcela neznámá. Je to totiž ten samý podnikatelský subjekt, který proti České republice zahájil dne 16. září 2020 arbitráž o miliardu korun ve věci ukončené smlouvy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy.

Mám dvě otázky. Z jakého důvodu umožňuje společnost Letiště Praha dlouhodobě neplatit, mnohaměsíční zpoždění, společnosti JCDecaux, městský mobiliář, podle uzavřené smlouvy? A z jakého důvodu nepoužívá společnost Letiště Praha při vymáhání plateb nájemného sankce, které jí umožňuje uzavřená smlouva? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP