(10.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Země je chybnou politikou vlády vyčerpána a trpělivost lidí je u konce. Vládou mnohokrát porušená pravidla, nesmyslná omezení a špatná komunikace jsou tou příčinou. Občané a jejich práce se dostávají do těžkých sociálních a životních situací. Země potřebuje nový přístup. Je nutné umožnit práci a podnikání v maloobchodě a službách za jasných protiepidemických podmínek. Lidé si musí koupit boty, rukavice nebo se jít ostříhat. Cíleně potřebujeme chránit ohrožené skupiny a zdravotní systém. Do škol se musí vrátit děti.

Já tedy znovu navrhuji, abychom hlasovali o mém návrhu, o návrhu poslaneckého klubu SPD, abychom zařadili jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Neústavní vyhlášení nouzového stavu, a pakliže by tento bod byl prohlasován, tak navrhuji, abychom hlasovali o jednovětém usnesení. Toto usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ruší nouzový stav vyhlášený vládou České republiky dne 15. 2. 2021. Pardon, 14. 2. 2021.

Myslím, že je mimořádně důležité, o tomto bodu hlasovat, protože došlo tady k zajímavé situaci, že před týdnem ve čtvrtek se opoziční strany kromě SPD, to znamená Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, v podstatě dohodly s vládou na prodloužení nouzového stavu za podmínky, že budou všechny opoziční strany hlasovat pro včetně SPD. Je to alibismus nejvyššího kalibru, protože SPD od počátku říkalo, že nouzový stav prodlužovat nechceme a navrhujeme alternativní řešení. Navrhujeme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví tak, abychom mohli zacílit na ochranu ohrožených a rizikových skupin a udržení zdravotního systému bez plošného prodlužování nouzového stavu. No a v okamžiku, kdy minulý čtvrtek SPD řeklo ne, protože nevím, proč bychom měli měnit naše dlouhodobé stanovisko, tak i těch ostatních pět opozičních stran tedy řeklo, když SPD ne, tak my tedy také ne. Znovu říkám, alibismus nejvyššího kalibru. Mě překvapilo, že se musí těchto pět stran opřít o názor SPD, aby se vůbec mohly samy politicky rozhodovat.

No, ale pojďme dál. A na základě tohoto ovšem se ukázalo, že tyto strany skutečně chtějí prodlužovat nouzový stav, ten nekonečný lockdown. Takže jejich hejtmani se přes víkend domluvili s panem premiérem, to jsou hejtmani za ODS, KDU-ČSL, STAN, ale ve vedení těch krajů jsou i Piráti pochopitelně, a tyto strany, a TOP 09, se domluvily s panem premiérem, že požádají proti rozhodnutí jejich poslanců, v rozporu s rozhodnutím jejich poslanců ve čtvrtek, požádají o prodloužení nouzového stavu. Takže došlo k tomu, že v těchto stranách panuje určitý zmatek, protože poslanci hlasují pro prodloužení nouzového stavu a jejich vedení krajů naopak chce prodloužení nouzového stavu, ten nekonečný lockdown, který, naopak se ukázalo, že nefunguje, a čísla stoupají, přestože je nekonečný lockdown. Proto říkám, je potřeba změnit ten přístup.

Nyní tedy bychom, protože vznikla v podstatě protiústavní situace, na čemž se shodují i ústavní právníci, takže my - znovu zdůrazňuji - nechceme žádnou anarchii, nechceme žádnou destrukci - my navrhujeme konstruktivní řešení a konkrétní řešení na řešení současné vážné situace, ale tady se jedná o Ústavu, takže není to v rozporu s tím, co tady od počátku prezentujeme. A teď je důležité, abychom při hlasování tedy prověřili, jak ostatní z pěti opozičních stran ve skutečnosti k tomu přistupují, protože do této chvíle je to kam vítr, tam plášť. Nebo se tomu také může říkat ohebná páteř. Takže teď, právě na tom hlasování, zdali se rozhodneme zařadit ten bod, nebo ne, to znamená bod s názvem Neústavní vyhlášení nouzového stavu, se ukáže hlasováním všech poslanců všech politických stran ve Sněmovně, kdo tedy souhlasí a) s tím protiústavním stavem a b) kdo tedy skutečně souhlasí s tím, aby tím jediným řešením bylo to prodlužování... s tím prodloužením nouzového stavu za těchto protiústavních podmínek.

Takže už toto hlasování, ať ten bod schválíte, nebo ne, protože když ten bod bude schválen, tak budeme hlasovat ještě o tom usnesení, o kterém jsem hovořil, ale i když na to hlasování usnesení nedojde, tak už jenom to hlasování samo o sobě, a za chvíli se o tom bude hlasovat, o tom návrhu SPD, bod s názvem Neústavní vyhlášení nouzového stavu, tak tady přesně uvidíme, kdo jak se k tomu staví. Protože hlasování těch pěti opozičních stran kromě SPD je v rozporu s tím jednáním, které v neděli udělali jejich hejtmani, takže teď je potřeba si nastavit zrcadlo a říct si, kdo tedy z poslaneckých stran ve Sněmovně se k tomu opravdu jak staví.

Takže já toto takto navrhuju, navrhuju to jako první bod a prosím vás o podporu. Děkuju. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan místopředseda má výrazný hlas, tak vás překřičel, ale já vás přesto prosím, abyste snížili úroveň hluku v sále. Máte-li něco k projednání nebo jste se dlouho neviděli, běžte si to říct do předsálí.

Pan předseda Stanjura, přednostní právo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení dva členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych k návrhu programu přednést společný návrh klubů ODS, KDU-ČSL a TOP 09, naší volební koalice SPOLU. Než ho na konec přednesu, tak mi dovolte pár slov, kterými to vlastně zdůvodním.

Za prvé chci ocenit politická jednání, která se vedla nad pandemickým zákonem. Skončila zhruba před půl hodinou a s výjimkou SPD, a to respektuji, se ostatní strany domluvily na textu toho pandemického zákona, což je velmi důležité, a já myslím, že všichni zúčastnění projevili pochopení a snahu se dohodnout. A já chci poděkovat vládní většině, že vlastně akceptovala, já bych řekl, v plné míře naše připomínky k tomuto návrhu. Můžu si povzdechnout, že je to pozdě, ale jak říká klasik, lépe pozdě než ještě později. Takže to je dobrá zpráva.

Musím se vrátit k minulému čtvrtku, kdy jsme hlasováním rozhodli, že končí nouzový stav. Je to naše pravomoc, Poslanecká sněmovna je v tomto suverén a tuto pravomoc jsme naplnili tímto rozhodnutím. Do neděle trval nouzový stav 132 dní v kuse, od neděle se mnozí z nás domnívají, že je vyhlášen znovu v rozporu s ústavním pořádkem.

Obvykle to nedělám, ale opravdu vám přečtu slib poslance, který jsme všichni složili, jinak bychom tady nebyli: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Soustřeďme se v té následující debatě na tu druhou větu. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Pokud někteří z nás jsou přesvědčeni, že dnes se ocitáme v neústavním stavu, a pokud ti, kteří o tom jsou přesvědčeni, chtějí dostát tomu slibu, což je opravdu vážná věc, není to žádná formalita, tak podle mě musí konat. Naši kolegové z horní komory zítra podají ústavní stížnost, že oni nemohou konat jinak. Je mi jasné, že tím, kdo to rozhodne, zda jsme v ústavním, nebo neústavním stavu, není ani Poslanecká sněmovna, ani její jednotliví poslanci, ani Senát a jednotliví senátoři. Je to pouze Ústavní soud. Ale já a moji kolegové z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsme přesvědčeni, že jsme v neústavním stavu, že bychom sice mohli alibisticky mlčet těch 14 dnů, případně podat stížnost Ústavnímu soudu. Ale my máme podle zákonů a Ústavy, které máme dodržovat, jak jsme slíbili, i jiné možnosti. A myslím, že je máme využít.***
Přihlásit/registrovat se do ISP