(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, 86. schůze Poslanecké sněmovny už byla zahájena v 9.00 hodin. Nyní budeme pokračovat.

Aby byla zaznamenána vaše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásil a žádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 16. února tohoto roku.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Jaroslava Holíka. Má někdo jiný návrh? Nikoho v sále nevidím.

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přihlášeno 127, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

O omluvení své neúčasti požádali dnes tito poslanci: Jiří Běhounek - osobní důvody, Pavel Bělobrádek - bez udání důvodu, Jan Birke - zdravotní důvody, Stanislav Blaha - zdravotní důvody, Jiří Bláha do 10 hodin - pracovní důvody, Monika Červíčková - zdravotní důvody, František Elfmark - osobní důvody, Jaroslav Foldyna - zdravotní důvody, Miroslav Grebeníček - zdravotní důvody, Stanislav Grospič - zdravotní důvody, Tereza Hyťhová do 9.45 hodin - zdravotní důvody, Martin Jiránek - zdravotní důvody, Lenka Kozlová - zdravotní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Jana Mračková Vildumetzová - rodinné důvody, Petr Pávek - osobní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Karla Šlechtová - zdravotní důvody, Petr Třešňák - zdravotní důvody, Václav Votava - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody. Omlouvá se také paní ministryně Jana Maláčová z dnešního dopoledního jednání z pracovních důvodů.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, 6. ledna tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 87 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1158, zkrácené jednání; vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, zkrácené jednání, a vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, sněmovní tisk 1160, zkrácené jednání.

Svým rozhodnutím číslo 96 jsem rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem k projednání sněmovní tisk 1158 výboru pro zdravotnictví, sněmovní tisky 11591160 rozpočtovému výboru. Stanovil jsem jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 18. února 2021 do 8 hodin.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení? Nikoho v sále nevidím, nikdo se nehlásí. Rozpravu končím a přikročím k hlasování.

S náhradní kartou číslo 17 hlasuje poslanec Novák.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2. Přihlášen 151 poslanec, pro 148, proti 1. Návrh byl přijat. Děkuji vám.

 

Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 86. schůze tak, jak je uvedeno na pozvánce. Mám v tuto chvíli dvě přihlášky s přednostním právem, které byly písemně ještě před zahájením schůze. Nebo první se hlásil pan místopředseda Okamura, po něm se připraví pan předseda Stanjura. (Krátká odmlka.) Omlouvám se, máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, žádám o zařazení mimořádného bodu na dnešní jednání Sněmovny. Chtěl bych to jako bod číslo jedna, úplně úvodní bod naší dnešní schůze. Tento bod má název Neústavní vyhlášení nouzového stavu. (V sále je neklid a hluk.)

Hnutí SPD v žádném případě nikdy současnou vážnou situaci nebagatelizovalo ani jsme to nezlehčovali. Navrhujeme po celou dobu od loňského jara alternativní řešení k tomu nekonečnému nouzovému stavu, který vyhlašuje jako jediný recept vláda. Navrhujeme, aby se opatření zacílila na rizikové a ohrožené skupiny, na udržitelnost zdravotního systému a tu většinu občanů abychom nedělali -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším, pane místopředsedo. Dámy a pánové, prosím o klid v sále!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: - a tu většinu občanů, což odborníci odhadují na cca 80 %, abychom nechali žít a pracovat jen při základních opatřeních.

V této souvislosti nicméně vládou České republiky vyhlášený nouzový stav, který ignoruje a obchází rozhodnutí Poslanecké sněmovny z minulého čtvrtka, je to nouzový stav vyhlášený vládou hnutí ANO a ČSSD a ignoruje to, že Sněmovna minulý čtvrtek neprodloužila svým hlasováním nouzový stav. Vláda ignorovala toto rozhodnutí Sněmovny a v neděli, uplynulou neděli, nouzový stav vyhlásila znovu. Došlo tedy k naprostému rozporu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny k pokračování nouzového stavu bez přerušení. To znamená, vláda rozhodla pokračovat v nouzovém stavu bez přerušení proti vůli rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová a hejtmani se fakticky zbavili své odpovědnosti. Dochází k nekonečnému prodlužování nouzového stavu.

Je skutečností, že naše země je ve vážném stavu. Je to odpovědnost vlády, že její politika selhala. Vláda selhala a nyní žádá pokračovat ve svých chybách mimo rámec Ústavy. A to je důležité, ať se jedná o jakoukoliv vážnou situaci. Je potřeba dbát na dodržování Ústavy, protože v okamžiku, že v jakékoliv situaci přestaneme dbát na dodržování Ústavy, tak končí demokracie v České republice. Ústava je základní dokument této země a je povinností Sněmovny ji chránit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP