Schválený pořad a stav projednávání 86. schůze

Od 18. 2. 2021 09:00 do 18. 2. 2021 21:54
Aktuální stav k 18. 2. 2021, 21:55


Zákony - zkrácené jednání

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1158/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1159/ - zkrácené jednání  (ukončena)  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 /sněmovní tisk 1160/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Ukončení nouzového stavu   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze