(18.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Musím zdůraznit, že původní návrh zákona ve verzi, kterou schválila tato Sněmovna, a ještě jednou za to děkuji, je kvalitní a velmi poctivě odvedenou legislativní předlohou, která má velmi širokou podporu, a to nejenom napříč politickým spektrem, ale i všemi zúčastněnými bezpečnostními institucemi: NBÚ, zpravodajské služby, resorty vnitra, obrany a tak dále. Proto jsem přesvědčen, že není v tuto chvíli žádoucí jej doplňovat o jakékoliv další atributy, byť, a to objektivně řekněme, mohou být dobře míněné, proti tomu nemáme nic. Ve hře je ovšem naše prosperita a budoucnost naší ekonomiky. A já si z těchto důvodů dovoluji vás požádat o odmítnutí senátní verze návrhu zákona a vyslovení stejné podpory návrhu zákona ve stejné verzi, kterou jsme schválili Poslaneckou sněmovnou, a za to vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal pan senátor Tomáš Goláň. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Goláň: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, začnu odzadu. Ten zákon je skutečně dobrý, přichází sice pozdě, ale je dobrý. Zákony podobného typu měly v Evropské unii státy už třeba před rokem 2017. Nic proti tomu, ale to, co tady řekl pan ministr Havlíček, není vůbec pravda, protože my nechceme zabraňovat zahraničním investicím. Je nutno si říct, co je zahraniční investice. Je to investice, kterou realizuje zahraniční investor. Zahraniční investor je definován jako osoba, která je mimo Evropskou unii. Ale které zahraniční investice chceme prověřovat? Chceme prověřovat zbrojní průmysl, investice do jaderného průmyslu a investice do takzvané kritické infrastruktury. To je nutno říci, co je kritickou infrastrukturou. Kritickou infrastrukturou jsou takové investice, které mají prvek kritické infrastruktury, které mají průřezové kritérium, kdy je hledisko obětí s mezní hodnotou víc než 250 mrtvých nebo více než 2,5 tisíce osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin, nebo případně můžou mít ekonomický dopad s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu nebo dopad na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob. Tyhle kritické infrastruktury jsou zcela zásadní. A nejsou to normální investice ani do bank, ani do průmyslu, ani to, co říkal tady pan ministr průmyslu a obchodu. Jsou to věci hodné zvláštního zřetele, které mohou zásadním způsobem ohrožovat bezpečnost našeho státu.

K zákonu o NBÚ, zákon 412. Tento zákon říká ve své první části, že se vztahuje na citlivou činnost. Oni se potom na tu citlivou činnost dívají tak, že musí být přímo definována v konkrétním zákoně. To znamená, že by měla být definována v zákoně o ochraně zahraničních investic. Nikoliv, stačí, když ta podmnožina do toho spadá. Atomový zákon nemá definovanou citlivou činnost, přesto se na něj vztahují prověrky NBÚ. A ty prověrky NBÚ se vztahují na všechno, co je citlivou činností. Citlivá činnost je definována jako zneužití, kdy by mohlo dojít k ohrožení zájmů České republiky. A my v prvním paragrafu předmětu právní úpravy zákona o ochraně nebo prověřování zahraničních investic máme, že tento zákon stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis pravidla prověřování některých zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku. Tudíž to spadá do množiny citlivé činnosti, která by mohla dojít k ohrožení státu. Tam spadá skutečně pouze kritická infrastruktura, atomové investice a investice do zbrojního průmyslu. Žádné jiné zahraniční investice nebudou podléhat potřebě mít prověrku Národního bezpečnostního úřadu. Mít prověrku Národního bezpečnostního úřadu musí mít pouze ten, kdo je takzvaným skutečným majitelem.

Novela zavádí hledání skutečného investora a skutečné fyzické osoby, která odpovídá za zahraniční investici. Taková osoba, pokud není z EU nebo nemá podobnou prověrku z NATO, to znamená, Spojené státy samozřejmě prověrku z NATO mají, si může o tuto prověrku zažádat buď český Národní bezpečnostní úřad, nebo obdobné úřady v rámci EU a případně NATO. Takže žádné běžné investice, tak jak tady bylo řečeno, nemůže ten pozměňovací návrh, který přišel ze Senátu, ohrozit.

Takže já vás proto prosím, abyste skutečně dbali na bezpečnost tohoto státu - pan ministr Havlíček má pravdu, je to klíčový zákon - a ten pozměňovací návrh podpořili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. A ptám se také zpravodaje garančního výboru, což byl hospodářský výbor, pana poslance Pavla Juříčka, který je pak přihlášen do rozpravy, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Ne, není potřeba, takže vystoupí potom v rozpravě. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je první přihlášena paní poslankyně Helena Langšádlová a po ní pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já považuji předlohu, která byla projednána na půdě Poslanecké sněmovny, za dobrou a považuji to za jeden z nejvýznamnějších legislativních návrhů minulého roku. Opravdu si myslím, že stejně jako ostatní evropské země, většina ostatních evropských zemí, jsme tuto právní úpravu potřebovali, a i proto jsme na půdě Poslanecké sněmovny tento návrh podpořili. My jsme samozřejmě velmi zkoumali i ten návrh, který tady představuje pan senátor. Já bych na první pohled, a kdybych to brala vyloženě politicky, mohla říct: podpoříme senátní návrh, týká se i jádra. A jak víte, nám velmi záleží na tom, aby z dostavby jaderných zdrojů byly vyloučeny Rusko a Čína.

Přes to přese všechno tento návrh podpořit nemůžeme, protože v tomto případě se shoduji s tím, co tady říkal pan ministr Havlíček. Je tady mnoho rizik v senátním návrhu. Já jsem přesvědčena, že by schválení senátního návrhu vedlo k paralýze systému prověření investic, k poškození naší ekonomiky. My bychom poškodili i investory ze zemí, jako je Jižní Korea, Tchaj-wan, Japonsko, Izrael, a opravdu, přestože věřím, že návrh Senátu byl veden dobrými úmysly, nepodpoříme tento návrh a podpoříme návrh, který byl schválen v Poslanecké sněmovně, protože ho považujeme za velmi důležitý právě pro ochranu investic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček, připraví se pan poslanec Jan Lipavský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, prostřednictvím předsedajícího děkuji Helence Langšádlové za stanovisko, protože my jsme opravdu otevřená ekonomika a ten zákon, který jsme připravovali - jehož já jsem byl v Poslanecké sněmovně zpravodaj - s Martinou Tauberovou, náměstkyní ministra průmyslu a obchodu, a s panem ministrem Havlíčkem byl zpracován velmi kvalitně.

Musíme si uvědomit, že jsme skutečně otevřená ekonomika, a ten senátní návrh, který je směrován možná právě tím, abychom dodatečně prověřovali čínské a ruské investice, nicméně bude mít dopad na všechno ostatní. To je nutné si uvědomit, že dikce senátního návrhu není tak úplně jednoznačná, jak hovořil tady pan senátor, ale skutečně by znamenala, že bychom mohli ovlivňovat následně ještě investice, které jsou z Asie, Japonska, Indonésie, Jižní Koreje, jak říkala paní kolegyně, stejně tak ze Spojených států, ať už Severní Ameriky, nebo Jižní Ameriky. Skutečně buďme hrdi na to, že jsme tady velmi konsenzuálně zákon v té formě poslanecké schválili naprosto drtivou většinou, a diskutovali jsme ho poměrně významně. Na jednu stranu zůstaňme otevřenou ekonomikou, na druhou stranu dejme - a to jsme si tam dali - všechny možnosti, které Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít, právě na ověřování investic, včetně logických lhůt a jejich případného prodlužování. Protože pan senátor má v jedné věci pravdu. Ano, my se musíme dostat až na toho konečného investora, ale to poslanecká verze zákona umožňuje.

Takže prosím vás, z mé strany je to zásadní nesouhlas k senátní verzi. Víte, že jsem český podnikatel a že významně podporuji, aby čeští podnikatelé tady čím dál více a více dominovali, v uvozovkách, ale neznamená to, abychom omezovali zahraniční investice v některých oblastech, ve kterých český investor nemá šanci. Jsou odvětví, která jsou nadnárodní a která potřebujeme pro to, aby ekonomika rostla a naše budoucnost byla zajištěna i v té finanční úrovni. Takže prosím vás, přijměme poslaneckou variantu, byť říkám, že Senát možná měl dobrý záměr. Ale nicméně mohlo by to být opravdu jenom ke snížení budoucí prosperity České republiky.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP