(Jednání pokračovala v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Skončil čas určený na jednání poslaneckého klubu ČSSD. Než budeme dál pokračovat, tak se o slovo přihlásil pan předseda klubu ČSSD, Jan Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Omlouvám se, možná ta pauza byla nakonec delší, než bylo potřeba. Já třeba férově řeknu, že jsme se spočítali a nemáme potřebný počet hlasů z toho důvodu, že pět lidí vládní koalice je bohužel v karanténě. Tudíž bych poprosil, navrhuji procedurálně, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh, o kterém budeme bezprostředně hlasovat. Návrh zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze. Je zde současně návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými kartami.

 

Tak, nyní jsme na hlasování připraveni. Připomínám, že budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, abychom tento bod přerušili do příští schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 25. Přihlášeni 163 poslanci, pro 104, proti 49. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu.

 

Nyní vás seznámím s omluvami. Pan ministr Jan Blatný se omlouvá od 18.00 hodin do konce jednacího dne z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, poslanec Martinů se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů, poslanec Martin Kupka a poslanec Jan Skopeček se omlouvají od 17 hodin, tedy na tu dobu, kdy projednáváme zákony vrácené Senátem, ze zdravotních důvodů, a paní ministryně Schillerová se omlouvá z dnešního jednání od 17.30 hodin z pracovních důvodů.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

6.
Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně
souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
/sněmovní tisk 834/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 834/6. Informace k pozměňovacím návrhům máme rozdány do naší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Goláně a prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Rád bych vám k opětovnému projednání předložil vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic, který do Sněmovny vrací Senát, a to s jedním pozměňovacím návrhem. Jak víte, tento zákon poskytne naší zemi potřebný nástroj k obraně před rizikovými investory ze třetích zemí, kteří by mohli ohrozit bezpečnost, veřejný či vnitřní pořádek naší země. Zároveň jím bude implementováno nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v říjnu minulého roku zřídil takzvaný evropský mechanismus spolupráce a výměny informací v této oblasti.

Všeobecně je tento zákon považován za velmi významný a já jsem byl velmi rád, když jste v listopadu tento návrh zákona ve třetím čtení podpořili naprostou většinou hlasů napříč všemi politickými stranami, neboť jde o normu, která významně posílí bezpečnost naší země a její dlouhodobý rozvoj. Rád bych zopakoval, že návrh zákona bere odpovědně v potaz nejen naši národní bezpečnost, ale i zájmy nerizikových zahraničních investorů, českých firem, do kterých chce zahraniční investor případně vstoupit. Rovnováha těchto zájmů je v návrhu zákona zohledněna i na základě zkušeností ze zahraničí, kde se investice prověřují již několik desítek let.

Bohužel musím konstatovat, že senátní návrh významným způsobem narušuje z našeho pohledu velmi pečlivě vyváženou strukturu původního textu a mohl by z našeho pohledu velmi vážně poškodit celou naši ekonomiku, a to tím, že by ve své podstatě znemožnil velkou část zahraničních investic. A podotýkám, není to jenom názor Ministerstva průmyslu a obchodu. Tuto velmi vážnou obavu s námi sdílejí i ostatní instituce, které se budou na provádění zákona podílet. Zmíním NBÚ, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, dále zpravodajské služby a rovněž zástupce podnikání, mimo jiné Svaz průmyslu a dopravy a další. Dovolil bych si tedy tento senátní návrh krátce okomentovat.

Pokud by bylo skutečně schváleno senátní znění tohoto návrhu zákona, hrozí, že znemožníme velkou část zahraničních investic do nejdůležitějších sektorů naší ekonomiky a zároveň paralyzujeme právě vznikající prověřovací mechanismus. Senátní návrh totiž zavádí, a to je důležité zmínit a zdůraznit, novou povinnost zahraničního investora předkládat platný doklad o bezpečnostní způsobilosti vystavený Národním bezpečnostním úřadem. Nicméně podle platných zákonů Národní bezpečnostní úřad může tento doklad vydat pouze pro několik málo ekonomických činností, jako je například vývoz zbraní.

Kdybychom se chtěli podívat detailněji, tak jsou to činnosti vyplývající ještě z atomového zákona, zákona o hornické činnosti, zákona o zadávání veřejných zakázek, případně o dalších činnostech, aktivitách, nicméně nezapadá tam například vše, co je spojeno s bankovnictvím, finančním trhem, telekomunikace. Jinými slovy, nezvládli bychom třeba udělat společnost Vodafone, která tady investovala, protože mimo jiné je dneska z Velké Británie, už není z Evropské unie. Nezapadá do toho vše, co se týká zdravotního segmentu, a dokonce i části energetiky s výjimkou třeba té atomové.

Fakticky by potom nerizikový investor, který by chtěl investovat do významné české firmy, která se těmito specifickými činnostmi, které jsem před chviličkou jmenoval, nezabývá, třeba zrovna ta banka, není potom oprávněn o doklad o bezpečnostní způsobilosti zažádat, tedy jej ani nemůže od NBÚ fakticky získat. Takže uložili bychom zahraničnímu investorovi povinnost, kterou při nejlepší vůli nemůže splnit. Investice by nemohla být prověřena, nemohla by ani být schválena, a to i přesto, a to je ten paradox, že nebude představovat žádné bezpečnostní riziko. Nerizikové zahraniční investice, které jsou pro naši ekonomiku nepochybně žádoucí, které přispívají k růstu a tak dále, vytvářejí pracovní místa, by tímto nebylo možné realizovat z důvodu nesplnitelných administrativních požadavků. A dokážete si představit, jak by asi reagovali zahraniční investoři, kteří mají zájem u nás investovat a o které my máme rovněž zájem. Podotýkám, že se jedná a nepochybně by se jednalo o investory ze Spojených států, Japonska, Korey, Velké Británie a tak dále, čili nejenom z takzvaných rizikových zemí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP